Бюллетень новых поступлений литературы в библиотеку Казумоимя имени Абылай хана за июль-сентябрь 2011 года icon

Бюллетень новых поступлений литературы в библиотеку Казумоимя имени Абылай хана за июль-сентябрь 2011 годаНазваниеБюллетень новых поступлений литературы в библиотеку Казумоимя имени Абылай хана за июль-сентябрь 2011 года
название
Дата02.05.2013
Размер201.22 Kb.
ТипБюллетень
скачать >>>
Бюллетень новых поступлений литературы в библиотеку КазУМОиМЯ имени Абылай хана
за июль-сентябрь 2011 года


вид изд. автор название место изд год изд^ Лингвистика. Языкознание. Языки.

1 Бр   Абитиярова, А.А.   Сөз саптау үдерісіндегі қателер (әлеуметтік лингвистикалық сипаты)   Алматы   2010  
2 Бр   Абнасырова, Р.Ж.   Қазақ - орыс қостілдігіндегі интеркаляция көрінісі   Алматы   2010  
3 Бр   Абылова, Г.Е.   Дүниенің поэтикалық бейнесі: лингвоконцептуалдық талдау (XV -XVIII ғасырлардағы ақын-жыраулар поэтикасы бойынша) Көкшетау   2010  
4 К   Аникина, М.Н.   В Россию с любовью   М.   2008  
5 К   Аникина, М.Н.   Лестница   М.   2010  
6 К   Аникина, М.Н.   Лестница   М.   2010  
7 Бр   Байкадамова, М.С.   Лингвосинергетическая парадигма языка политика   Кокшетау   2010  
8 Бр   Галиева, А.А.   Аудармадағы лексикалық сәйкестіктер (Абай "Қарасөздерінің" ағылшын тіліне аударылған нұсқасы бойынша) Алматы   2010  
9 Бр   Джансеитова, С.С.   Профессиональный подъязык русскоязычного музыковедения Казахстана   Алматы   2010  
10 К   Дубенец, Э.М.   Современный английский язык. Лексикология   М.; Ростов н/Д   2010  
11 Бр   Емельянов, С.А.   Витальность русской лексики (по материалам исторических и толковых словарей ХVIII - XX вв.)  Алматы   2009  
12 Бр   Жумагулова, Б.С.   Прагматика русского полемического дискурса   Алматы   2010  
13 К   Ибраева, Ж.К.   Политическая лингвистика: билингвальное коммуникативное пространство   Алматы   2010  
14 Бр   Ибраева, М.Б.   Қазақ және ағылшын тіліндегі паремияның руханилық көрінісі   Алматы   2010  
15 Бр   Исмагулова, А.Е.   Структурно-семантические модели полилога в ситуации коммуникативного акта удача vs. неудача  Алматы   2010  
16 Бр   Казмагамбетова, А.С.   Вербализация проксемного поведения в языке художественной литературы Алматы   2008  
17 Бр   Калкабекова, Д.Б.   Метафора персонификации в публицистическом дискурсе (на материале казахстанских СМИ)  Алматы   2010  
18 Бр   Койшыбаева, Г.С.   Ұрпақаралық тілдік трансмиссияның квантитативтік параметрлері   Алматы   2010  
19 Бр   Куребаева, Г.А.   Способы выражения модальности долженствования в казахском и немецком языках Алматы   2010  
20 К   Мусабекова, У.Е.   Теория и практика ортологии: грамматические основы отонимических наименований Кокшетау   2010  
21 К   Рубцова, М.Г.   Чтение и перевод английской научной и технической литературы   М.; Владимир   2010  
22 К   Рысалды, Қ.Т.   Категория интенсивности признака в современном немецком языке   Алматы   2011  
23 Бр   Саденова, А.Е.   Диалогтық дискурс: қазақ тілін меңгерудің деңгейлік динамикасы   Алматы   2010  
24 Бр   Садықова, Р.К.   Түр-түс атауларының аударма берілуі ("Абай жолы" роман-эпопеясының парсы тіліне аудармасы негізінде) Алматы   2010  
25 Бр   Саурықов, Е.Б.   Үстеу сөз табы: тарихи дамуы және қалыптасуы   Алматы   2010  
26 К   Слепович, В.С.   Курс перевода (английский - русский язык)   Минск   2011  
27 Бр   Шайкенова, Л.М.   Теория рефлексивной лингвистики   Алматы   2009  
28 Бр   Шалбаева, А.Ж.   Жақсылық / жамандық концептілерінің танымдық көрінісі (қазақ және ағылшын тілі материалы бойынша)  Алматы   2010  
29 К  
Шет тілін оқыту әдістемесі   Астана   2010  ^ Мировая литература (произведения)

30 К   Асқар, Қ.   Дауыс   Алматы   2011  
31 ЧМ   Ахметбеков, К.   Ақдала. Т. 3. Егіз қала   Алматы   2011  
32 К   Әбілқайыр, Қ.   Текес теріс ағады   Алматы   2011  
33 ЧМ   Әуезов, М.   Шығармаларының елу томдық толық жинағы. Т.47. Мақалалар, тезистер, сөздер, стенограммалар, пікірлер... Алматы   2011  
34 ЧМ   Әуезов, М.   Шығармаларының елу томдық толық жинағы. Т.48. Сөздер, пікірлер, жолжазба, аудармалар Алматы   2011  
35 К   Бабаш, Б.   Сағыныш қалды көзімде   Алматы   2011  
36 К   Боранбайұлы, С.   Азаттық еді аңсаған   Алматы   2011  
37 К   Ерікқызы, Э.   Шапағат   Алматы   2011  
38 К  
Жүректен жеткен жырлар   Алматы   2011  
39 ЧМ   Канапьянов, Б.   Избранное. Т. 1   Алматы   2011  
40 ЧМ   Канапьянов, Б.   Избранное. Т. 2   Алматы   2011  
41 К   Қадырова, Ж.   Баянда тосам   Алматы   2011  
42 К   Қайыртайұлы, Р.   Біздің ауыл   Алматы   2011  
43 К   Қарағызұлы, Б.   Оң. Мен. Түс   Алматы   2011  
44 К   Құмарбекұлы, М.   Жер иесі   Алматы   2011  
45 К   Қырғызбаев, Ө.   Қырдағы қызғалдақтар   Алматы   2011  
46 К   Латиева, С.   Бұлбұл   Алматы   2011  
47 К   Мәліков, М.   Жұмбақ кітап   Алматы   2011  
48 К   Мұқаев, І.   Ғұмырымның көктемі   Алматы   2011  
49 К   Нұрбақыт, А.   Айқасқа   Алматы   2011  
50 ЧМ   Нұржекеұлы, Б.   Шығармалары. Т. 8. Тарихқа тағзым   Алматы   2011  
51 К   Ордашева, С.   Кек жуған   Алматы   2011  
52 К   Сатаев, А.   В лебедей не стреляют   Алматы   2011  
53 ЧМ   Сәрсенбай, О.   Шығармалары. Т. 5. Шеңбер   Алматы   2011  
54 К   Сегізбаев, К.   Жап-жасыл әлем   Алматы   2011  
55 ЧМ   Тоқмырзин, Қ.   Керзаман. Үшінші кітап   Алматы   2011  
56 К   Уәйдаұлы, У.   Шолақ мылтық   Алматы   2011  
57 К   Хасан, С.   Кәусар   Алматы   2011  
58 ЧМ   Шаханұлы, Б.   Таңдамалы. Т. 1   Алматы   2011  
59 ЧМ   Шаханұлы, Б.   Таңдамалы. Т. 2   Алматы   2011  Философия

60 ЧМ   әл-Фараби, Ә.Н.   Он томдық шығармалар жинағы. Т. 10. Әл-Фараби мұрасы: Қазақстандық философиялық зерттеулер: биобиблиография Астана   2009  ^ Искусство. Искусствознание.

61 ЧМ   әл-Фараби, Ә.Н.   Он томдық шығармалар жинағы. Т. 8, 1 болім. Музыка туралы үлкен кітап   Астана   2008  
62 ЧМ   әл-Фараби, Ә.Н.   Он томдық шығармалар жинағы. Т. 9, 2 болім. Музыка туралы үлкен кітап   Астана   2008  
63 К  
Күйші Дина   Алматы   2011  ^ Образование. Педагогическая наука.

64 К   Бабаев, С.Б.   Жалпы педагогика   Алматы   2011  
65 К   Бабаев, С.Б.   Көрнекі педагогика   Алматы   2011  
66 К   Қалиев, С.   Этнопедагогика   Астана   2010  
67 К   Құрманалина, Ш.Х.   Педагогика   Астана   2008  
68 К   Мамашбаева, Ш.М.   Мектеп психологіне көмекші құрал   Астана   2008  
69 К   Сейталиев, Қ.   Педагогиканың жалпы негіздері   Алматы   2009  ^ Политика. Политическая наука.

70 К   Батырша-ұлы, С.   Дипломатиялық қызмет және халықаралық қатынастар   Астана   2011  
71 К  
Қазақстан: ел мен жер   Астана   2011  
72 К   Мұхамбеталиев, Қ.М.   Геосаясат негіздері   Алматы   2011  
73 К  
Независимый Казахстан и Лидер Нации   Алматы   2010  
74 ЧМ   Нысанбаев, А.Н.   Независимость, демократия, гуманизм. 2-ая книга   Алматы   2011  
75 К  
Шанхайская Организация Сотрудничества - 10 лет по пути безопасности...   Астана   2011  ^ История. Исторические науки.

76 К  
Вклад кочевников в развитие мировой цивилизации   Алматы   2008  
77 ЧМ  
Қазақстан тарихы этникалық зерттеулерде. Т.10. Арғын   Алматы   2011  
78 ЧМ  
Қазақстан тарихы этникалық зерттеулерде. Т.11. Керейт   Алматы   2011  
79 ЧМ  
Қазақстан тарихы этникалық зерттеулерде. Т.12. Кердері   Алматы   2011  
80 К   Млечин, Л.М.   Назарбаев   М.   2010  
81 К  
Роль номадов в формировании культурного наследи я Казахстана   Алматы   2010  Литературоведение

82 К   Джуанышбеков, Н.   Теория литературы   Алматы   2009  
83 Бр   Кабдрахманова, Г.К.   Функционально-прагматический аспект исследования аппозитивных конструкций в художественном тексте Кокшетау   2010  
84 Бр   Опарина, Е.Ю.   "Свое" и "чужое" в художественном мире Ф. Верфеля   Нижний Новгород   2009  ^ Право. Юридические науки.

85 К   Касымбеков, М.Б.   Первый   Астана   2011  
86 К  
Қазақстандағы президенттік білік институты: тарих, тағылым, тәжірибе   Алматы   2010  
87 К   Қасымбеков, М.   Елін сүйген, елі сүйген Елбасы   Астана   2011  ^ Общественные науки в целом

88 К   Кожахметов, А.Б.   Внутренняя миграция в Казахстане: в поисках решения   Алматы   2010  ^ Экономика. Экономические науки

89 К   Кондратьев, Э.В.   Связи с общественностью   М.   2009  
90 К   Косолапов, А.Б.   Технология и организация туроператорской и турагентской деятельности   М.   2010  Психология.

91 К   Немов, Р.С.   Социальная психология   СПб.   2010  ^ Средства массовой информации.

92 К   Нуртазина, Р.А.   Республика Казахстан: СМИ и политика   Астана   2011  Военное дело. Военная наука.

93 К  
Роль номадов евразийских степей в развитии мирового военного искусства   Алматы   2010  Похожие:

Бюллетень новых поступлений литературы в библиотеку Казумоимя имени Абылай хана за июль-сентябрь 2011 года iconБюллетень новых поступлений в библиотеку Казумоимя имени Абылай хана за январь-сентябрь 2010 года
Бюллетень представляет собой перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за определенный период (I-III квартал 2010г.)
Бюллетень новых поступлений литературы в библиотеку Казумоимя имени Абылай хана за июль-сентябрь 2011 года iconБюллетень новых поступлений в библиотеку Казумоимя им. Абылай хана за 1-ый квартал 2011 года с 01. 2011 по 31. 03. 2011 года
Бюллетень новых поступлений в библиотеку Казумоимя им. Абылай хана за 1-ый квартал 2011 года (с 01. 2011 по 31. 03. 2011 года)
Бюллетень новых поступлений литературы в библиотеку Казумоимя имени Абылай хана за июль-сентябрь 2011 года iconКазахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана Информационное письмо
Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана (КазумоиМЯ) 31 мая 2012 года проводит республиканскую...
Бюллетень новых поступлений литературы в библиотеку Казумоимя имени Абылай хана за июль-сентябрь 2011 года iconКазахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана Информационное письмо
Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана (КазумоиМЯ) 31 мая 2012 года проводит республиканскую...
Бюллетень новых поступлений литературы в библиотеку Казумоимя имени Абылай хана за июль-сентябрь 2011 года iconКазахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана Информационное письмо
Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана (КазумоиМЯ) 31 мая 2012 года проводит республиканскую...
Бюллетень новых поступлений литературы в библиотеку Казумоимя имени Абылай хана за июль-сентябрь 2011 года iconРеспубликанская научно-практическая конференция молодых ученых и талантливых студентов алматы, 18 мая, 2012 года
Абылай хана планирует проведение Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и талантливых студентов «Духовно-нравственный...
Бюллетень новых поступлений литературы в библиотеку Казумоимя имени Абылай хана за июль-сентябрь 2011 года iconРеспубликанская научно-практическая конференция молодых ученых и талантливых студентов алматы, 18 мая, 2012 года
Абылай хана планирует проведение Республиканской научно-практической конференции молодых ученых и талантливых студентов «Духовно-нравственный...
Бюллетень новых поступлений литературы в библиотеку Казумоимя имени Абылай хана за июль-сентябрь 2011 года iconУважаемые читатели! «Бюллетень новых поступлений литературы» за третий квартал 2012 года
Бюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за 4 квартал 2012 года
Бюллетень новых поступлений литературы в библиотеку Казумоимя имени Абылай хана за июль-сентябрь 2011 года iconУважаемые читатели! «Бюллетень новых поступлений литературы» за первый квартал 2012 года
Бюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за 2 квартал 2012 года
Бюллетень новых поступлений литературы в библиотеку Казумоимя имени Абылай хана за июль-сентябрь 2011 года iconУважаемые читатели! «Бюллетень новых поступлений литературы» за третий квартал 2012 года
Бюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за 3 квартал 2012 года
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов