Кіріспе бет і-тарау білім берудің ақпараттандырудың теориялық негіздері icon

Кіріспе бет і-тарау білім берудің ақпараттандырудың теориялық негіздеріНазваниеКіріспе бет і-тарау білім берудің ақпараттандырудың теориялық негіздері
страница4/4
Дата05.05.2013
Размер0.8 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4

^ Пайдаланылған әдебиеттер:


  1. Қазақстан Республикасының бiлiм беру жүйесiн 2010 жылға дейiн дамытудың Мемлекеттiк бағдарламасы.

  2. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін 2015 жылға дейін дамыту тұжырымдамасы

  3. Бiлiм беру жүйесiн 2003-2005 жылға дейiн ақпараттандырудың Мемлекеттiк бағдарламасы.

  4. «Әдіскер жаршысы» №5, 2006 ж 44, 45 бет

  5. «Ақпараттық технология және қашықтықтан оқыту» Мұхамбетжанова С.Т. п.ғ.к.

6. www.google.kz.

7. Бабанский Ю.К. Проблемы повышении эффективности педагогических исследований. ─ М., 1982.

8. Хмель Н.Д. Теоретические основы профессиональной подготовки учителя. ─ А., 1998.

9. Қалыбекова Ә.А., Ысқақов Ж.Ы., Әлсатов Т.М. Мұғалімдердің педагогикалық сөздігі мен анықтамалары. ─ А., 2002.

10. Қоянбаев Ж.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика. ─ А., 1998.

11. Әбілқасымова А.Е. Қазіргі заманғы сабақ. ─А., 2004.

12. Бегалиев Т. Педагогика. Қысқаша лекциялар курсы. Оқу құралы. ─Тараз, 2002.

13. Каменская Е.Н. Педагогика: курс лекций. ─ Ростов н/Д, 2003.

14. Әбиев Ж., Бабаев С.Б., Педагогика. Оку құралы. ─ А., 2004.

15. Педагогика. Дәріс курсы. ─А., 2003.

16.Амонашвили Ш. А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. ─ М.1990.

17.Жұмабаев М. Педагогика. ─ А,1992.

І8.Қазақстан Республикасының "Білім беру туралы заңы"─ 1999.

19. Айтмамбетова Б. Педагогика лекциялар циклі. ─А., 1990.

20.Подласый И. Педагогика. В 2-х книгах. ─М, 2001.

21.Бұзаубақова Қ.Ж. Жаңа педагогикалық технология. ─ Тараз,2003. 22.Ахметов А.Қ. Принципы технологии и содержание образовательной

программы. ─Алматы, 1995.

23.Қазақстан Республикасы «Білім мемлекеттік бағдарламасы» //Қазақстан мұғалімі. ─ 2000. ─№33-34, б.28 -29.

24.Әмір Ш, Құраманов М. Педагогикалық инновацияны іске асырудың жолдары. //Қазақстан мектебі. ─ 2001.№12. ─ б. 32-34.

25.Педагогикалық ізденіс. ─Алматы, 1990.

26.Тілеуова С.С, Әліпбек А.З. Педагогика. ─Шымкент, 2006.


1-кесте. Интерактивті оқыту технологияларының ерекшеліктеріБелгілері

Кейс-технология

Мультимедия(интерактивті емес

технологиятехнология)

(интерактивті


технология)

1

Материалдардың

Статистік (қағазға басылған

Динамикалық
бейнеленуі

өнімдер, аудио өнімдер)

(Интернет желісі


арқылы берілетін


электронды ақпарат)

2

Мультимедия

Жоқ

Дыбыс, видео,
қосымшалары
анимация

3

Интерактивтілік

Жоқ

Бар
(ақпаратпен өзара әрекет


мүмкіндігі)4

Ақпарат тасымалдаушылар

Кітаптар, аудио және видео

Электрондыкасеталар

тасымалдаушылар

5

Ақпаратқа ену

Пошта, факс, электронды

Пошта, электрондыпошта

пошта, оҒ-ііпе (үзілісті


байланыс), оп-1іпе


(үзіліссіз байланыс)

6

Ену жылдамдығы

Оперативті емес

Оперативті

7

Оқыту әдісі

Белсенді емес

БелсендіКесте -1. ^ Болашақ мұғалімдердің математикалық және ақпараттық моделдеуді қолдануға даярлықты қалыптастырудың құрылымдық-

мазмұндық моделі

р/с

Бөліктер

Өлшемдер

Көрсеткіштер
1

Мотивациялық

-Мұғалім мамандығына

-Мұғалім мамандығын


қызығушылығы

-Өзінің кәсіби шеберлігін дамытуға талпынуы

-Құндылық қарым-қатынас

сүюі

-Ұрпақ тәрбиесінде мұғалімнің жетекші рөлін сезінуі

-Кәсіби жеке біліктілік деңгейін көтеруге бағыттылығы

-Инновациялық іс-әрекетке ұмтылуы

2

Мазмұндық

Таңдаған кәсіби мамандығын меңгеруі (психологиялық білімдер, өзіндік басқару ілімдері) -Таңдаған пәнін қызығып оқуы

-Біртұтас педагогикалық үдерістің теориялык; негіздерін меңгеруі

-Жеке тұлға теориясының ғылыми негіздерін меңгеруі

-Педагогикалық іс-әрекет теориясының негіздерін білуі

-Оқушылардың барлық мүмкіндіктерін пайдаланғанда инновациялық іс-әрекеттің көбіне нәтижелі болғандығын сезінуі

3

Бейімділік

-Бейімділік жағдаятына бағдарлана алуы

-Микроорта өзгерістері-не сай іс-әрекеттерінің өзгеруі

-Микроортаға сай қолайлы инновациялық технологияны таңдауы

-Білімгер мәртебесінен мұғалім мәртебесіне ауысуының ерекшелігн сезіне білу

-Бейімділік тән қиыншылықтарды білу және оларды жеңудің жолдарын қарастыруы

-Кәсіби іс-әрекетті жүзеге асырудың инновациялық әдіс-тәсілдерін білу және пайдалана алуы

4

Танымдық

-Әлеуметтік кәсіби қоршаған ортаны жедел тани алуы

-Өзін кәсіби жүзеге асырудың нәтижелі әдіс-тәсілдерін пайдалану

-Әлеуметтік кәсіби қоршаған ортаны біліп, тануы

-Кәсіптік білімін өз тәжірибесінде қолдана білуі

- математикалық және


ақпараттық моделдеуді меңгеруі, үйренуі

5

Іс-әрекеттілік

-Өзінің кәсіби іс-әрекетінің мақсаты мен міндетін анықтай алуы -Педагогикалық қарым-қатынастық үрдісті тиімді жүзеге асыруы

-Өз пәнін жете меңгеруі

-Біртұтас оқу-тәрбие үдерісінің психологиялық-педагогикалық негіздерін білу

-Педагогикалық үрдісті жоспарланған, жүзеге асыра білу

6

Технологиялық

-Біртүтас педагогикалық үрдісті жүзеге асырудың әдіс-тәсілдерін, технологияларын меңгеруі

-Біртұтас педагогикалық үрдісті диагностикалай алуы

-Біртұтас оқу-тәрбие үрдісінде сабақты тиімді жоспарлай алуы

-оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекетін тиімді ұйымдастыра алуы

-Оқушылармен ынтымақтасық қарым-қатынасты жүзеге асыра алуы

-Сабақтың нәтижесі жоғары болатындай ең тиімді педагогикалық технологияны таңдай алуы

8

Шығармашылық

-Әдіс-тәсілдерді жетілдірудегі ізденістік белсенділіктің болуы -Инновациялық әдіс-тәсілдерді меңгерудегі жаңа идеяның пайда болуы

-Ғылыми-зерттеу жүмыстарына өзіндік талдау жасай алуы

-Өз білімін көтеруге, жетілдіруге талпыныс

-Инновациялық әдіс-тәсілдерді қолдануға авторлық жаңалықтар, өзгерістер енгізе алуы

-Жаңалықты шығармашылықпен қолдана алуы

1   2   3   4Похожие:

Кіріспе бет і-тарау білім берудің ақпараттандырудың теориялық негіздері icon3 I. Қазіргі кезеңдегі дәстүрлі емес оқыту технологиясы арқылы экологиялық білім берудің ғылыми теориялық негіздері
Дәстүрлі емес сабақ технологиялары арқылы білім берудің педагогикалық негіздері
Кіріспе бет і-тарау білім берудің ақпараттандырудың теориялық негіздері icon3 І. Оқу-тәрбие процесінде оқушыларға экологиялық білім мен тәрбие берудің теориялық негіздері
Кіріспе
Кіріспе бет і-тарау білім берудің ақпараттандырудың теориялық негіздері icon3-7 I тарау: Жалпы білім беретін мектептердегі кәсіптік бағдар берудің теориялық негіздері
Кәсіптік бағдардың мәні мен мазмұны
Кіріспе бет і-тарау білім берудің ақпараттандырудың теориялық негіздері iconТақырыбы. Бастауыш сыныптарда оқытуда пәнаралық байланыстың әдістемелік негіздері Мазмұны. Кіріспе. І тарау. Бастауыш сыныптарды оқытуда пәнаралық байланысты жүзеге асырудың теориялық негіздері
Тарау. Бастауыш сыныптарды оқытуда пәнаралық байланысты жүзеге асырудың теориялық негіздері
Кіріспе бет і-тарау білім берудің ақпараттандырудың теориялық негіздері iconМазмұны Кіріспе І тарау. Бастауыш сынып оқушыларында шығармашылық қабілетті қалыптастырудың теориялық негіздері

Кіріспе бет і-тарау білім берудің ақпараттандырудың теориялық негіздері iconМазмұны Кіріспе І тарау. Каржылық есеп берудің тұжырымдамалық негізі
...
Кіріспе бет і-тарау білім берудің ақпараттандырудың теориялық негіздері iconКіріспе
Тарау адам дамуындағы білім берудің алатын орны және оның маңыздылығЫ
Кіріспе бет і-тарау білім берудің ақпараттандырудың теориялық негіздері iconМазмұны. Кіріспе
Тарау. Бастауыш сыныптарды оқытуда пәнаралық байланысты жүзеге асырудың теориялық негіздері
Кіріспе бет і-тарау білім берудің ақпараттандырудың теориялық негіздері iconМазмұны. Кіріспе
Тарау. Бастауыш сыныптарды оқытуда пәнаралық байланысты жүзеге асырудың теориялық негіздері
Кіріспе бет і-тарау білім берудің ақпараттандырудың теориялық негіздері iconТұлғаның шығармашылық қабілетінің қалыптасуының психологиялық негіздері
Көркем шығарма арқылы оқушыларға патриоттық тәрбие берудің ғылыми-теориялық негіздері
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов