Л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом icon

Л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. ДипломНазваниеЛ. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом
страница1/4
Л.Н.ГУМИЛЕВ атындағы ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ЗАҢ ИНСТИТУТЫ.
Дата06.05.2013
Размер0.98 Mb.
ТипДиплом
скачать >>>
  1   2   3   4

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Л.Н.ГУМИЛЕВ атындағы ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ЗАҢ ИНСТИТУТЫ.


Қорғауға жіберілді

«Халықаралық және конституциялық

құқық » кафедрасының меңгерушісі

Ф.А.Кожумратова

«___» _________________ 2005жыл.


ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС


Тақырыбы: «Қазақстандық және халықаралық құқықтағы салық міндеттемесінің орындалуы »


Мамандық: 540230 «Халықаралық құқық»


МПк 4-1(б)

тобының студенті Ә.Б.Нұржанова


Ғылыми жетекші А.Д.Жундибаева

^ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Л.Н.ГУМИЛЕВ атындағы ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ЗАҢ ИНСТИТУТЫ.


Әсел Биғазықызы Нұржанова


«ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАҒЫ САЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕСІНІҢ ОРЫНДАЛУЫ»


^ Дипломдық жұмыс


Мамандық: 540230 «Халықаралық құқық»


МАЗМҰНЫ


КІРІСПЕ........................................................................................................4 – 8б.


1.САЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕСІ ИНСТИТУТЫ..........................................9 – 27б.

1.1. Салық міндеттемесінің пайда болу тарихы мен түсінігі.................9 – 18б.

1.2. Салық міндеттемесінің құрамы мен пайда болу негіздері............19 – 27б.


2.САЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕСІН ОРЫНДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.........28 – 52б.

2.1. Салық міндеттемесін орындау түсінігі.............................................28 – 38б.

2.2. Салық міндеттемесін орындау тәртібі..............................................38 – 48б.


3. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САЛЫҚТЫҚ ЖОСПАРЛАУ – САЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕСІНІҢ КӨЛЕМІН ЗАҢДЫ ТҮРДЕ АЗАЙТУДЫҢ ҚҰРАЛЫ....................................................................................................49 – 72б.

3.1.Халықаралық салықтық жоспарлау...................................................49 – 61б.

3.2. Салықтық жоспарлау құрамы............................................................61– 72б.


ҚОРЫТЫНДЫ...........................................................................................73 – 75б.


ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ................................................................................76 – 80б.


Кіріспе.


Қазақстан Республикасының өзінің тәуелсіздігін жариялауы мен мемлекеттің елдің экономикасына тікелей араласпау қағидаларын ұстануы, мемлекетпен экономиканы реттеудің тек қана жанама әдістерін ғана пайдалануы, өндірістің барлық түрлеріне мемлекеттік монополиядан бас тарту, осының барлығы, мемлекеттік табыстарды құрайтын жаңа көздерді іздестіру қажеттігін тудырды.

Мемлекет пен оған тәуелді субъектілердің арасындағы қарым–қатынасты орнату қағидалары түбегейлі өзгерістерге ұшырады. Осыған орай мемлекет - жұмыс беруші ретінде, өзінің барлық тұрғындарын жұмыс орындарымен қамсыздандыру және оларға мемлекеттік қазынадан жалақы төлеу міндеттерін өзінің мойнына алмайтын болды. Әрбір еңбекке жарамды азамат, қазіргі жеке талаптар мен кәсіпкерлікті қолдау жағдайларында, табысты заңды жолдармен табуға шақырылды. Сонымен қатар, азаматтар қоғамдық мүдделерге байланысты жұмсалатын мемлекеттік шығындардың орнын толтыруға қатысуға міндетті болды.

Дәл осы уақытта, азаматтардың өзінің мемлекетімен арадағы негізгі конституциялық құқықтар мен міндеттердің мазмұнын қайта қарау мен түбегейлі өзгерістерге ұшырату қажеттігі туындады. Осындай қайта қараудың нәтижесінде, салықтарды төлеу міндеттемесі Қазақстан Республикасының құқығында жаңаша дамуы мен іске асырылуына ие болып, өзінің Конституциялық бекітілуін тапты.

1993 жылдың 28–қаңтарында қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясында, біздің мемлекет үшін осыған дейін беймәлім болған жаңа нормалар пайда болды. Олардың қатарында азаматтардың заңи түрде белгіленген салықтарды, алымдарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу әркімнің борышы әрі міндеті деп жариялануы.1

Қазіргі мемлекеттің өзінің әрбір тұлғасымен қатынастарын орнатуда негізгі қағида: адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары, тұлғаның өзбетінше шығармашылық дамуы мен өзінің барлық мүмкіндіктерін іске асыру, және сол

үшін қажетті барлық құқықтармен қамтамасыз етілу туралы постулат болып табылады. Сонымен қатар, адамның қоғам мен мемлекеттегі әлеуметтік және оның салдары болып табылатын құқықтық статусының сипаттамасы, адамның олардың алдында қамтамасыз етілген міндеттері мен борыштарынсыз толық болмас еді. Нағыз бостандықты сезіну, осы бостандықтың қайнар көзін, оның пайда болу сипатын сезіну, барлық адамзат пен қазіргі қоғамның мыңжылдық талпыныстарын, яғни әрбір тұлғаға өзінің жеке потенциалын іске асыруына барлық жағдай жасаған әр адамның қазіргі қоғам мен бүкіл адамзат алдындағы борышын сезіну арқылы ғана мүмкін. Әр адамның өзінің жекелеген бостандығын сезіну - өзін тұрып жатқан қоғамы мен бар адамзаттың бөлігі ретінде қарастыру арқылы жүзеге асады.Осыған орай, менің көзқарасым бойынша, адам – тұлғаның еркін және толық дамуы мүмкін болатын қоғам алдында белгілі–бір міндеттерге ие екендігі туралы жағдай Адам құқықтарының жалпы декларациясының жиырма тоғызыншы бабында көрініс тапқаны кездейсоқ емес.2

Азаматтардың өзінің мемлекетінің шығындарын өтеуге қатысу қажеттігімен ғана, және осыған орай әр азаматпен мемлекеті мен қоғамы алдындағы міндетін өтеу үшін белгілі–бір материалдық мұқтаждықтарды сезінуімен сипатталатын салықтар, салық төлеу туралы конституциялық міндетке «жай ғана» сипат береді. Салық төлеушімен салық төлеу кезінде сезінетін осы «жай ғана» материалдық мұқтаждықтар, әр адамнан мемлекет өмірінде өзінің тарихи рөлін түсінуін қажет ететін басқа конституциялық міндеттерімен (Конституция мен заңдаманы сақтау,басқа тұлғалардың құқықтарын, бостандықтарын, ар–намысын сыйлау, отанын қорғау, тарихи және мәдени мұраның сақталуына қамқорлық жасау, табиғатты қорғау және табиғи ресурстарды қастерлеу міндеттері) салыстырғанда қарапайым тұрмыстық қажеттілік болып көрінуі мүмкін.

Бірақ, осыған қарамастан, салық төлеумен байланысты конституциялық міндеттің маңызын асыра бағалау қиын. Мемлекет пен қоғам әлі де өзінің тіршілігі мен қызмет жасауы үшін материалдық негізді қажет етеді. Солай бола тұра, олар осы мақсатпен адамның құқықтары мен бостандықтарының қолсұғылмауы туралы

қағидасына кері келіп, өзінің әрбір азаматын еркіне қарсы жеке меншігінен айырмас еді. Сондықтан да, мемлекеттік кірістерді қалыптастыру механизмі конфискациялау шарасын пайдалану арқылы жеке меншіктен айыру жолымен бармады. Және де қоғам мен мемлекетке қажетті көлемдегі қаржыларды, өзінің азаматтарынан – мемлекетіне арналған ерікті қайырымдылық әрекеттерін күту әлі бола қоймайды.

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының Салық заңдамасы тез дамып келеді. Қазіргі салықтар – бұл мемлекеттік кірістердің негізгі бөлігінің тұрақты, ұдайы қалыптасуының эффективті және жан–жақты құралы. Сонымен бірге, кірістердің осылайша қалыптасуы:

 • біріншіден, өзінің түп негізінде саяси және конституциялық – құқықтық дәйектемеге ие;

 • екіншіден, мемлекетте болып жатқан өз бетінше реттелетін экономикалық үрдістердің динамикасына тәуелді және;

 • үшіншіден, мемлекетті табыс табу қайнар көздерін іздеуден босатады, мемлекет енді өзінң капиталының тәуекелді салымдарын жасамайды, ол тек қана минималды шығындармен салықтардың тұрақты келіп отыруын қамтамасыз етеді. Бұл салық жинаумен айналысатын мемлекеттік органдардың бюджеттік қамсыздандырылуы арқылы жүзеге асырылады.

Осы уақытта, мемлекет алдында салық жүйесінің эффективті қызмет етуін құқықтық қамтамасыз етілуінің механизмін құру мәселесі орын алады. Құқық –салық жүйесінің экономикалық құрылысы мен салықтарды жинау кезінде пайда болуы мүмкін барлық қатынастарды нормативті регламентациялау мәселелерін шешуге арналған.

Бүгінге, салықтар мен олардың қызмет етуін құқықтық қамтамасыз ету, қазіргі қоғамдағы ең кең тараған әрі өте жиі талқылауға түсетін тақырып. Және бұлай болуы әбден түсінікті. Салықтар, барлық әлеуметтік топтарды қоса алғанда және әрбір азаматты жеке қарастырған уақыттағы мүдделердің жиынтығымен сипатталады. Салықтар қазіргі мемлекеттің өмір сүруі мен қызмет етуінің материалдық негізін құрудың құралы болып табылады. Әлеуметтік бағдардағы мемлекет үшін салық – бұл барлық қоғам мүддесін біріктіретін әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландырудың қайнар көзі. Қорытындылай келе, салықтар – бұл салық төлеушіні оның қаржыларынан айыратын, ақшалай төлемдер. Салықтық құқық – қатынастардың қатысушыларының мүдделерінің өздерінің негізі бойынша қарама – қарсы сипаты, қазіргі күнде осы қатысушылар арасында белгілі–бір қатынастарды, келіспеушіліктерді туындатады. Сондықтан да, салықтық құқық – қатынастарды реттейтін құқық, осы қатысушылардың мүдделерінің «тұрақтылық» және «ойға қонымды үйлестіру» қағидаларына қарсы келмейтін нормалардың жиынтығынан тұру қажет.

Бүгінгі күнде, салықтарды орнату және оларды жинаумен байланысты мемлекеттің қызметін құқықтық қамтамасыз ету мәселесіне көптеген теоретикалық ізденістер арналған. Салық міндеттемесі түсінігі қазақстандық салық құқығының жаңашылдығы болып табылады. Алғашқы қадам А.И.Худяковпен жасалды3, кейіннен осы мәселеге арналған Республикамыздағы салық құқығы аясындағы жетекші маманның – Е.В.Пороховтың монографиясында4 орын алды. Қазіргі уақытта аталған монография Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінің ішіндегі ең ірі әрі қызық ізденіс болып табылады.

Осыған қарамастан, материалдық салықтық құқық–қатынас ретіндегі салық міндеттемесі түсінігі, оның пайда болуы, қызмет етуі және тоқтатылуының негіздері, және оның орындалуының түсінігі мен орындалуының маңызды талаптары туралы мәселелер әлі күнге дейін өте аз зерттелген, және өзінің өзектілігін жоғалтпады. Керісінше, Республикамыздың сыртқы қатынастарының жаңа үрдіспен дамып келуіне орай олар жаңа халықаралық сипатқа ие бола бастады. Жоғарыда аталған түсініктер мемлекет азаматтарының салық төлеумен байланысты конституциялық–құқықтық міндетінің мазмұнын ашады, және нақтылай түседі. Осыған орай, мен өзімнің дипломдық жұмысымды жазу барысында аталған


мәселелерді зерттеуге, және де салық міндеттемесінің орындалуының халықаралық аспектілерін ашуға тырысамын.


^ 1. САЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕСІ ИНСТИТУТЫ


1.1.Салық міндеттемесінің пайда болу тарихы мен түсінігі.


Салық міндеттемесі институты – салық заңдамасы үшін де, салық жүргізу үшін де жаңа, бірақ салық құқығының қойнауларында ол объективті категория ретінде салықтардың өздерінің пайда болу уақытынан бері өмір сүріп келеді деп ойлау керек. Осылайша, бұл категорияға оң көзқараспен қатар (бұл көбіненсе қаржы – құқығы өкілдеріне тиісті ), біршама сынды бағалар да айтылып жатыр (ал бұл азаматтық құқық ғылымының өкілдеріне тиісті).

Сонымен қатар, салық міндеттемесі институты мүлде жоқ деген де пікірлер айтылып жатыр. Осы орайда В.В. Витрянский былай деп жазады: «Салық төлеушінің негізгі міндеті – салықтарды уақытылы әрі толық көлемде төлеу болып табылады, ал мемлекет өзінің салық органдары арқылы одан бұл міндеттемені мүлтіксіз орындауын талап етуге құқылы, және салық міндеттемесін орындамау жағдайында салық төлеушіге айып түріндегі шараларды қолдануға құқылы. Дегенмен, салық органдары арасында орнығатын құқық қатынастар, міндеттемелер болып таныла алмайды. Одан артық, азаматтық заңдама нормалары салықтық немесе басқа да қаржылық қатынастарға қолдануға жатпайды.»5

Шамамен осы сияқты ойды қазақстандық цивилист профессор М.К.Сүлейменов ұстанады, оның ойынша, міндеттеме тек қана азаматтық–құқықтық категория бола алады. «Міндеттемелер теориясы азаматтық–құқықтық категория институты ретінде сонау рим құқығында пайда болған еді, және де сол уақыттан бері ұлы ғалымдардың немесе заңдамашылардың ешқайсысы бұл категорияны, біздің ер салықшыларымыздан басқалары, басқа құқық салаларының құқық-қатынастарына қатысты қолдануға талпынбады», - деп жазады.6

Мұндай тұжырымдамалармен келісу қиын, себебі:

Бріншіден, салықты орнату кезінде, азаматтық-құқықтық емес қаржылық-

құқықтық (дәлірек айтсақ салықтық-құқықтық) міндеттеме пайда болады. Сондықтан да, салық міндеттемесі туралы сөз қозғалғанда, бұл салықтық-құқықтық қатынастарға азаматтық-құқықтық заңдама қолданылады дегенді білдірмейді.

Екінішіден, «міндеттеме» термині азаматтық құқықтың «монополиялық меншігі» деген пікір негізсіз, себебі құқық салаларын белгілі-бір терминологияны немесе институттарды ғана қолдануға міндеттейтін заңды түрде бекітілген «бұйрық» жоқ.

Үшіншіден, қандай-да бір түсінікті қолдану, ол осы түсінікпен сипатталатын заңи конструкцияның негізінің қаншалықты нақты көрсетілуімен анықталады.

Жоғарыда аталған негіздемелер, «міндеттеме» түсінігі тек қана азаматтық-құқықтық қатынастар аясында ғана емес, басқа да құқық салаларында қолданылатындығын дәлелдейді. Мысалы, «халықаралық міндеттемелерді сақтау» тіркесі ешкімнің наразылығын тудырмайды, және азаматтық құқықпен байланыссыз болса да, баршаға да түсінікті. Әдеби қайнар көздерде жиі кездесетін «мемлекет алдындағы қаржылық міндеттер» (жоғарыда айтылып кеткендей, ол «салық міндеттемесі» түсінігімен теңдес) тіркесі жөнінде ешкім қарсылық білдірмейді.

Нәтижесінде, «міндеттеме» термині – бұл өзінің нақты қолданысы кезінде салалық құрал сипатын алатын жалпы заңи категория.

Осы орайда, салық құқықығы ғылымы және салық заңдамасы, салықтарға қатысты не себепті көбінесе «салық төлеушінің міндеттемесі» түсінігін қолданылады деген сұрақ туындайды. Оның түсіндірмесі өте оңай – мемлекетке «салық төлеушінің міндеттемесі» категориясын қолдану арқылы салық салуды ұйымдастыру тиімдірек. Егер де, біз өзімізге «мемлекет қандай негіздерге сүйене отырып салықтарды орнатады, және оларды орнатуға құқылы ма?» - деген сұрақ қойсақ, онда біз бұл сұраққа Конституцияны қоса алғандағы ешбір құқықтық актіден жауап таба алмаймыз. «Мемлекет салықтарды орнатуға құқылы» деген норманы біз ешбір жерден кездестіре алмаймыз. Мемлекеттің бұл құқығы, діни догмат секілді талқылауға салынбайды және де ешбір құқықтық қамсыздандыруды қажет етпейді деп анықталады. Мысалға, Америка Құрама Штаттарында (келесіде АҚШ), мемлекет табыстарға салық салу құқығына ие болу үшін, 1913 жылдың үшінші ақпанында ратификацияланған Конституциясына (XVI Конституция) арнайы өзгерістерді қабылдауға мәжбүр болды, яғни АҚШ құрылғаннан бері 140 жыл өткен соң осындай жағдай орын алып жатыр. Осы жағдайға дейін мемлекет бұл салықты орнатуға құқылы емес еді. АҚШ Конституциясында, тіпті, салық салу мақсаттары көрсетілген: «Америка Құрама Штаттарының борыштарын төлеу, бірлескен қорғанысты және жалпы ауқаттылығын қаматамасыз ету үшін» (IIX бөлім).

Салық салу аясына міндеттемелік институтын енгізу, салықтық қатынастардың құқықтық және де экономикалық мәніне тиісті механизмді құрастыруға байланысты заңи–техникалық мәселенің шешімі ғана болып табылмайды, сонымен қатар, бұл белгілі–бір дәрежеде саяси мәселені – мемлекетті құқықтық аяға енгізу, оны тек қана құқықтарға ғана емес, сонымен бірге заңи міндеттерге ие құқық субъектісіне айналдыру мәселелерін шешеді. Мемлекеттің шексіз биліктігі, оның құқықтың өзімен анықталмаған құқықтарға ие болуы, өркениеттенген салықтық құқық–қатынасқа ауысады. Айтқандай, құқықтық мемлекет түсінігі7, бұл мемлекеттің өзі құқық негізінде әрекет жасайтындығымен сипатталады.

Қазақстан Республикасы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінің ішінен алғашқы болып өзінің салық заңдамасына «салық міндеттемесі» институтын енгізгендігі айтылып өтуге қажетті өте маңызды бастама, бұл сөзсіз салық салудағы прогрессивті қадам болып табылады.

Белгілі-бір салық қатынастары шегінде салық төлеушіге салықтық төлемді іске асыруға байланысты белсенді іс-әрекеттер жасау міндеті жүктеледі, ал мемлекет болса, осы төлемді алушы ретінде төлемді қабылдау құқығына ие болады. Осы орайда екі тараптың әрқайсысы берілген құқық–қатынастар шегінде бір–бірінен не күтетіндігін, және, осы күткендері орындалу үшін бір–біріне қатысты қандай іс- әрекеттер жасайтындығын біледі.

Азаматтық құқықта кеңінен зерттелген міндеттемелік құқық–қатынастар былай көрсетіледі: «Міндеттемеге сәйкес бір адам (борышқор) басқа адамның (несие берушінің) пайдасына мүлік беру, жұмыс орындау, ақша төлеу және т.б. сияқты

белгілі–бір әрекеттер жасауға, не белгілі–бір әрекет жасаудан тартынуға міндетті, ал несие беруші борышқордан өз міндеттерін орындауын талап етуге құқылы. Несие беруші борышқордан атқарылғанды қабылдауға міндетті.»8

Салық құқығында материалдық салықтық құқық–қатынастардың міндеттемелік сипаты белгілі-бір ғылыми зерттеуге ұшыра қоймады (алғашқы зерттеушілер қатарында Е.В.Порохов). Осыған орай, ғылыми әдебиетте: «әдеттегідей юриспруденцияда "міндеттеме" санаты тек қана азаматтық құқық аясында ғана қолданылған,» – деп айтылып келді. Басқа құқық салалары бұл категорияны сирек қолданылатын.

Арасынша, құқық–қатынастарының міндеттемелік құрылымы, обьективті түрде бұл категорияны мүлде қолданбаған құқық салаларында көрініс ала бастады. Осындай жағдайдың жарқын үлгісі ретінде салық құқығы бола алады, ондағы мәні бойынша міндеттемелік сипатқа ие материалдық салықтық құқық–қатынастар азаматтық құқықтағы міндеттемелерге іспеттес құрыла бастады.

Осыған орай М. Карасева атап өткендей, «салық міндеттемесі мәселесі бойынша қандай да бір іргелі ғылыми зерттемелердің болмауына қарамастан, бұл міндеттемелер өзі-өзіне жол ашып келеді. Бұған дәлел ретінде "Салық міндеттемесі және оның орындалуы" атты бөлімнен тұратын Ресей Федерациясының Салық кодексін айта аламыз".9

Ал Қазақстан Республикасының заңдамасында салық міндеттемесі туралы түсінік алғаш рет 1991 жылдың өзінде-ақ пайда болды. Бастапқы уақытта, енді ғана қалыптаса бастаған Республикамыздың заңдамасы, сығылған нысанда болса да, өз ішіне салық міндеттемесі түсінігін қамтыды. 1995 жылдың 1-шілдесінде күшін жойған Қазақстан Республикасының №1072–XII «Салықтық жүйе туралы» Заңының 10–бабында салық міндеттемесі туралы негізгі қысқаша жағдайлар бар болатын еді. Республикамыздың салық заңдамасының негізделуі дәуірінде, материалдық құқық–қатынастардың қалыптасуының міндеттемелік құрылысын жасаудың жасық әрекеті, теқ қана азаматтық құқық дәулеті емес деуге болады. Бірақ 1991-1995 жылдар бойы жоғарыда аталған норма заңдамалық тәжірибеде өзінің дамуын іске асыра алмады және де фундаменталды теоретикалық ізденістердің пәніне айналмады.

Осылайша, 1991 жылы салық құқығына міндеттемелік құрылымды енгізу әрекеті толық көлемде іске асырыла алмады. Қаржы құқығы ғылымында да ол тиісті дәрежеде қабылданбады. Соның нәтижесінде, Қазақстандағы салықтық реформаның дамуына байланысты, берілген норма өзінің өзектігін жоғалтып Қазақстан Республикасының «Салық жүйесі туралы» Заңының жойылуына, және берілген мәселе бойынша жасалған жетістіктердің мемлекетіміздің жаңа салықтық заңдамасында көрініссіз қалуына алып келді.

Сол уақыттағы, Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Заңында, салық міндеттемесі түсінігінің анықтамасын, оның маңызды белгілерін бекітетін немесе салық міндеттемесі туралы қандай да болса атап өтулерді қамтитын нормалар болмады. 1995-2000 жылдар аралығында Республикамыздың заңшығарушылық материалдық құқық– қатынастарының құрылысының міндеттемелік құрылыстан алшақтауы, олардың міндеттемелік құқық–қатынастардың жүйесі бойынша құрылуының айқын жүйесінен ауытқуына әкеліп соқтырды. Ал казіргі уақытта, жаңа Салық кодексінің қабылдануына орай, материалдық салықтық құқық–қатынастардың міндеттемелік құрылысы өзінің заңдамалық бекітілуін тапты.

М. Карасева көрсетіп отырғандай: «салық міндеттемесі категориясының мазмұнына сараптама жасау, оның цивилистермен құрастырылған "міндеттеме" атты классикалық категориямен көптеген ортақтастығы бар деген қорытындыға келуге мүмкіндік береді. Бұл қорытынды ғылым үшін, әсіресе заң шығарушылық қызмет үшін іскерлік сипатта маңызды. Осылайша, егер де салық міндеттемесі азаматтық–құқықтық міндеттеме ие болып отырған, нақ сол қағидалы белгілерге ие болса, оның дамуы көп жақтарында цивилистикалық техникалық-заңдылық саймандарды шеттен алу жолымен жүруі мүмкін».10

Шынында да, "азаматтық–құқықтық міндеттеме түсінігі" цивилистикада түбегейлі зерттеліп келгендіктен, салық міндеттемесі табиғатына зерттеулер жүргізу үшін тиімді арқау болып табылады. Бірақ та, мұндай зерттеу тек салыстырмалы сипатқа ғана ие болады, себебі, салық міндеттемесі «азаматтық–құқықтық міндеттеме» түсінігінің бір түрі болып табылмайды. Салық міндеттемесін басқа құқық саласындағы аналогиялық көрініспен салыстыра келе зерттеу, құқық теориясында "міндеттеме" атты ортақ рулық түсініктің болмауынан туындап отыр». «Салық міндеттемесі» түсінігін «қаржылық міндеттеме» атты рулық түсінік арқылы тұжырымдау концептуалды дұрысырақ болар еді, өйткені бірінші міндеттеме соңғысының бір түрі болып табылады. Бірақ "қаржылық міндеттеме" атты түсінік жайында, қандай да бір ғылыми зерттемелердің жоқтығын және аталмыш (салық міндеттемесі) зерттеудің пәндік ерекшелігін ескере отырып, бізге жан-жақты зерттелген "азаматтық құқықтық міндеттеме" түсінігіне сараптама жасауға және осы түсінік арқылы "салық міндеттемесі" түсінігін біршама қателіктермен тұжырымдауға тура келіп отыр. Сонымен бірге, бұл "салық міндеттемесі" түсінігін айқындау кезінде қаржылық құқық–қатынастардың аясындағы зерттеулер ескерілмейді дегенді білдірмейді.

Салықтарды төлеуге байланысты міндеттеме, бұл мазмұнының бір жағынан, салық төлеушінің мемлекет пайдасына салық төлеуге бағытталған барлық қажетті белсенді әрекеттерді жасау міндеті, және екінші жағынан, істің мәніне орай, мемелекеттің өз пайдасына салықтың төленуін талап ету құқығын құрайтын қарым-қатынас, яғни салық міндеттемесі болып табылады.

Бұл сұрақ бойынша құқықтық әдебиетте «салық төлеумен байланысты міндеттемелер біржақты болып табылады, және де салықтық құқық–қатынаста бір ғана міндетті тарап – салық төлеуші. Мемлекет бюджетке салықтар мен салықтық төлемдерді ала отырып, өз мойнына салық төлеуші алдында қандай да бір міндеттемелерді алмайды және де салық төлеуші пайдасына белгілі әрекеттер жасауға міндетті емес. Осы арада, төлеуші де салығын төлей отырып, қандай да бір құқықтарды иеленбейді.»11

Салық міндеттемесі бірқатар өзгешеліктерімен ерекшеленеді:

Біріншіден, көп жағдайда салық міндеттемесі ақшалай болады (яғни, мемлекетке салықтардан келетін ақшалар негізінде пайда болады және бар болады); осынысымен салық міндеттемесі азаматтардың мемелекет алдындағы басқа борышкерлік міндеттерден ерекшеленеді (мысалы, әскери міндет). Дегенмен, кейбір жағдайларда, мемлекетпен салық міндеттемесінің пәні ретінде мүліктің басқа бір түрін белгілеу мүмкіндігі жоққа шығарылмайды, осы кезде ол салық міндеттемесін сипаты жағынан натуралды етеді, бірақ та оны бәрібір де мүліктік етіп қалдырады. Салық міндеттемесі ғылыми әдебиеттерде: «әрқашан ашық көрсетілген мүліктік сипатқа ие, себебі әрдайым меншікті ақшалай нысанда ғана берілуімен іске асырылады,» - деп белгіленеді.12 Жалпы ақшалай сипат, шамамен қаржылық құқық– қатынастарының көп бөлігінің ерекшелігі болып табылады. Мүліктік сипат жағынан салық міндеттемесі азаматтық құқықпен ортақ белгілерге ие, дегенмен, салық міндеттемесінің көбіне ақшалай сипатта бар болу ерекшелігі оны азаматтық– құқықтық міндеттемеден айқын айырмашылығын көрсетуге мүмкіндік береді.

Екіншіден, салық міндеттемесінде басқару құқығына ие тарап – мемлекет, және де берілген міндеттемеде оған әрдайым нақты міндетті тұлғалар қарсы қойылады, олар – салық субъектілері немесе салық төлеу ауыртпалығын өздерінің иықтарына жүктеген міндетті тұлғалар. Және де мемлекет олардан кез–келген уақытта өз пайдасына белсенді әрекеттерді жасауды талап ете алады. Аталған ерекшелік қаржылық құқық–қатынастардың ерекшелігімен алдын–ала анықталған, бұл қатынастардың міндетті субъектісі ретінде, өзінің уәкілетті органдары арқылы, мемлекет шығып отырады.

Үшіншіден, салық міндеттемесі әрқашан да міндетті тұлғалармен, нәтижесінде ақшалай қаражаттардың мемлекет пайдасына өтуімен іске асырылатын белсенді әрекеттерді жасауымен сипатталады. «Салық міндеттемесі активті типті құқық– қатынас болып табылады. Ол салық төлеушінің салық төлеу міндетін орындауға байланысты белсенді қимыл - әрекеті арқасында өрбийді, осы уақытта екінші тарап берілген міндетті орындауды талап ету құқығына ие болып отырады. Және де, салық міндеттемесі тек қана оң мазмұнға ие міндеттеме болып табылады, себебі тек қана борышкердің (салық төлеуші) несие беруші пайдасына белгілі–бір әрекеттерді (салықтарды төлеу) орындауды ескереді, және де бұл әрекеттерден бас тартуды көздемейді». 13

Төртіншіден, салық міндеттемесі әрқашан біржақты сипатта болады, оның себебі, салық субъектісі активті әрекеттерді орындау міндетіне ғана ие және де мемлекеттен өзіне бағытталған қандай да бір жауапты белсенді әрекеттерді орындауды талап етуге құқысыз, ал мемлекет салық субъектісінен өзінің жеке пайдасына белсенді әрекеттерді орындауын талап етуге құқылы, және төлеуші алдында ешқандай міндеттерге ие емес. «Салық төлеуші - салықты төлеуге міндетті, ал мемлекет осы үшін оған ешбір міндетсіз. Осында қаржылық, соның ішінде салықтық құқық–қатынастарының субъектілерінің теңсіздігі көрініс табады». 14

Бесіншіден, салық міндеттемесі өзінің сипаты жағынан бұқаралық–құқықтық болып табылады, себебі оның пайда болуы мен өмір сүруінің негіздерінде тікелей жеке мүдделер жоқ болып отыр, ал салық міндеттемесінің бар болуының қажеттігі бұқаралық мүдделерді (мемлекет пен қоғам мүдделерін) ақшалай қаражаттармен қанағаттандыру қажеттігімен анықталады.

Алтыншыдан, салық міндеттемесі бір ғана тарап – мемлекет бастамасымен пайда болады, және бұл үшін екінші тараптың (салық субъектісі) қандай да бір келісімі қажет емес. Сондықтан да, ол біржақты биліктік мемлекеттік және, кейбір жағдайларда, халықтың өзімен санкцияланған тағайындама сипатына ие болады. Салық міндеттемесінің тағайындалуының алғашқы құқықтық негіздемесі, әркімнің заңда бекітілген салықтарды, алымдарды және басқа да міндетті төлемдерді мемлекет пайдасына төлеу борышы мен міндеті, туралы Конституциялық норма болып табылады.

Жетіншіден, салық міндеттемесі мерзімдік болып табылады, яғни анықталған мерзім аралығында пайда болады, және салықтық заңдамамен бекітілген күннен кеш емес мерзімде орындалуы тиіс.

Сегізіншіден, салық міндеттемесі периодты түрде пайда болатын міндеттемелер категориясына жатады. Басқаша айтқанда, салықтық заңдамамен белгіленген уақыт кезеңінің басталуы, салық төлеуші үшін өзінде бар объекті бойынша салық міндеттемесінің пайда болуын білдіреді.

Ғылыми әдебиетте салық міндеттемесінің ерекшелік белгісі ретінде, мемлекетпен салық міндеттемесінің орындалуын қабылдау белгісі көрсетіледі: «Өзі орнатқан және оны қабылдауға міндетті мемлекет, салық міндеттемесін қабылдамай алмайды» сонымен бірге, қаржы құқығындағы салық міндеттемесінің орындалуы, мемлекеттің ақшалай қаражаттарын ұйымдастыру бойынша қызметтің мазмұнын толықтыратындығын атап өту керек. Аталған қызметтің негізгі қағидасы - қаржылық тәртіптің тура сақталуы болу керек, яғни мемлекет анықтаған биліктік жазба бұйрықтарының қаржылық құқық–қатынастың барлық қатысушыларымен орындауы. Осы орайда салық міндеттемесінің орындалуын қабылдамау, мемлекеттің салық қызметінің қағидаларын, сонымен бірге қаржылық тәртібінің негіздерін бұзар еді.

Салықтық қатынастардың түрлеріне сәйкес салық міндеттемелері материалдық және ұйымдастырушылық болып екіге бөлінеді. Егер де, әдебиетте салық міндеттемесі туралы мәселе көтерілсе, әрқашан материалдық салықтық қатынастар сипаты қаралады. Арасынша, теоретикалық көзқарас тарапынан алғанда ұйымдастырушылық салықтық қатынас та салық міндеттемесін сипаттайды. Мысалға, мемлекет пен салық агенті арасындағы қатынас – ұйымдастырушылық салықтық қатынас бола отырып (мазмұнын, салықтық агенттің салық төлеушіден салықты ұстап қалу, және осы соманы мемлекет пайдасына аудару құрайды), өзімен салық міндеттемесін сипаттайды.

Ұйымдастырушылық салықтық қатынастар негізгі материалдық салықтық қатынастарға үстеме болып табылады. Осыған қарамастан, олар салық салуда және салықтардың жиналуын қамтамасыз етуде үлкен маңызға ие. Материалдық салықтық қатынас сияқты, ұйымдастырушылық салықтық қатынастар міндеттемелік сипатқа ие, себебі олардың мазмұнын бір субъектінің екінші субъекті пайдасына әрекеттер жасау міндеттілігі құрайды. Салық төлеушіге төленетін кірістен салықты есептеу, мемлекет пайдасына салық сомасын ұстап қалу және аударуды орындауға міндетті салықтық агент пен мемлекет арасындағы ұйымдастырушылық салықтық қатынастар да айқын міндеттемелік сипатқа ие. Мемлекет пен банктер арасындағы ұйымдастырушылық салықтық қатынастар туралы да дәл осындай тұжырым жасауға болады.

Салық кодексі, салық міндеттемесіне төмендегідей анықтама береді: «Салық төлеушінің салық заңдарына сәйкес мемлекет алдында туындаған міндеттемесі – салық міндеттемесі деп танылады, оған сәйкес салық төлеуші салық органына тіркеу есебіне тұруға, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді есептеуге, салық есептілігін жасауға, оны белгіленген мерзімде табыс етуге, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге міндетті.»15

Берілген анықтама салық төлеушінің барлық міндеттерін қамтымағанымен, дегенмен, салық міндеттемесінің негізі жөнінде өте нақты сипаттама береді. Бұл жерде материалдық салық міндеттемесі туралы айтылып жатқандығын атап өту керек.

Материалдық салықтық қатынас берілетін салық міндеттемесі, әрқашан да нақтыланған болады, яғни міндеттемені иеленуші – бұл салық төлеушінің құқықтық статусына ие персонификацияланған заңды тұлға болып табылады. Дегенмен, ұйымдастырушылық салық міндеттемелері де нақтыланған болып келеді.

Материалдық салық міндеттемесі салықты орнатқан құқықтық актіге негізделеді, бірақ оның пайда болуының түбегейлі негізі белгілі–бір тұлғаның салық салу объектісіне ие болу түріндегі заңды факт болып табылады, осының нәтижесінде берілген тұлға салық салушы статусын иемденеді.

Салық міндеттемесінің құрылысы, оны орындау тәртібі мен мерзімдері тікелей салық заңдамасымен анықталады. Егер де, салық міндеттемесінің кейбір элементтері Халықаралық салықтық келісім–шартпен анықталатын болса, ерекше жағдайлар қолданылады. Қазақстан Республикасының Салық заңдамасы бұл жағдайды инвестициялық салық преференциялары туралы контрактілермен байланыстырады.16


1.2.Салық міндеттемесінің құрамы мен пайда болу негіздері.

Салық міндеттемесінің құрамын қарастыруға көшпестен бұрын, біз бұл түсінікке қандай мағына беретінімізді айтып өтуіміз керек. Құқық теориясының жалпы бөлімінде, өз ішіне тек қана заңды мазмұнды алатын құқық-қатынастың заңды нысанының құрамын ғана айырады. Мысалға, С.С. Алексеев былай деп жазады: «Егер де, құқық–қатынасты тек қана идеологиялық нысан ретінде ғана қарастырсақ, онда бұл жағдайда оған субъективті заңды құқықтар мен міндеттерден құралатын тек заңды мазмұн ғана тиісті . Ерекше құқық–қатынаста идеологиялық нысан ретінде ешбір өзгешелік жоқ және болуы да мүмкін емес. Егер де құқық–қатынас заңды нысан мен нақтылы материалдық мазмұн бірлігі деп танылса, онда оның құрылымы басқаша сипатталады. Бұл жағдайда құқық–қатынаста субъективті құқықтар мен міндеттермен қатар (оның заңды мазмұнын құрушылар ), тағы да екі негізгі элемент бөлінуі мүмкін: құқық субъектілері мен объектілері. Одан артық бұл жағдайда, құқық–қатынастың материалдық мазмұны оңашаланады».

Жоғарыда айтылғандарды түгендей отырып, салық міндеттемесін нақты мазмұн мен заңды нысан бірлігі деп қарастыру жөнді болады. Бұл жағдайда, салық міндеттемесінің құрылымын оның барлық көріністерінде көрсетуге мүмкіндік туындап отыр.

Осылайша салық міндеттемесі құрамына:

 • салық міндеттемесінің субъектісі;

 • салық міндеттемесінің объектісі;

 • және салық міндеттемесінің мазмұны (субъективті заңды құқықтар мен міндеттемелердің бірлігі ретінде, және де субъектілердің осы құқықтар мен міндеттерді нақты әрекеттерімен іске асыруы түріндегі материалдық мазмұндар ).

Салық міндеттемелерінің субъективті құрамын сипаттай отырып, салық міндеттемесінің субъектілері ретінде әрқашан бір жағынан, мемлекет - өзінің уәкілетті органы кейпінде (қаржылық, салықтық, кедендік және т.б.), ал екінші жағынан – салық субъектілері екендігін айтып кету қажет.

Мемлекет әрқашан да салық міндеттемесінің құқыққа ие тарапы болады. Мемлекеттен басқа, салықтарды орнату мен оларды жинауға ешкім құқылы емес.

Ал салық міндеттемелерінің міндетті тарапы ретінде, мойнына салық міндеттемесі шегінде салық салу объектісін анықтау және көрсету, мемлекет пайдасына өзінің меншікті қаржыларынан есептелген салық сомаларын төлеу, және салық сомасын есептеу бойынша заңды міндеттемелер жүктелген тұлға – салық субъектісі болып табылады.

Салық міндеттемесіндегі міндетті тараптың алғашқы негізделген белгісі – бұл тараптың дербес тұлға статусын иемденуі болып табылады. Жеке тұлғаларға қатысты бұл белгі әбден түсінікті және ешбір сұрақтарды тудырмайды. Бұл белгі заңды тұлғаларды сипаттауда түсіндіруді қажет етеді, себебі бірқатар мемлекеттердің салықтық заңдамаларында дербес заңды тұлғалар болып табылмайтын субъектілерді салық төлеуші деп тану тәжірибесі кең өріс алуда. Мысалы, 1995 жылдың 1–шілдесінен бастап өзінің күшін жойған «Кәсіпорындар табыстары мен кірістеріне салық салу туралы» (№1568 1994 жылдың 12-ақпанынан) Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығының 1–пунктінде: «Берілген Жарлық бойынша табыстар мен кірістерге салынатын салықтың төлеушілері болып, заңды тұлға статусына ие болу болмауына қарамастан, ұйымдастырушылық құқықтық нысанындарына, қызмет түріне және меншік түріне байланыссыз кәсіпкерлік қызметті іске асыратын барлық субъектілер табылады»17 - деп айтылады.

Республикамыздың қазіргі салық заңдамасында да заңды тұлғалардың бөлімдерін дербес салық төлеуші ретінде қаралуы мүмкін болып отыр. Ресей Федерациясының салық құқығында да салық міндеттемесінің міндетті субъектілерін анықтау мәселесі бар. «Осылайша, салық төлеуші статусын анықтағанда бір жағынан – тұлғалар туралы, ал екінші жағынан – жеке баланс пен есептік не басқа да шоттарға ие филиалдар, бөлімдер және заңды тұлғалардың басқа да жекелеген бөлімшелері ретінде қарастырылатын кәсіпорындар туралы айтылады. Жоғарыда

аталған заңды тұлға бөлімшелері – заңды тұлғалар болып табылмайды, өйткені олар дербес құқық қабілеттікке және мүлікке деген құқықтарға ие емес. Кейде кәсіпорындар қатарына, заңды тұлғалар болып табылмайтын жай ғана серіктестіктер (біріккен қызмет) жатқызылады. Филиалдар сияқты – серіктестіктер де сол негіздер бойынша салық төлеуші бола алмайды деп есептеледі».18 Осы арада берілген тұжырым, филиалдар мен өкілдіктердің салық субъектісі статусына ие бола алмауының бір ғана аспектісін ашып көрсетеді: салықты төлеудің қайнар көзі бола алатын дербес оқшауланған мүліктің болмауы. Жоғарыда келтірілген сөйлемде автор, филиалдар мен өкілдіктер дербес құқық қабілетке ие еместігін дұрыс атап өтті. Негізінде, дербес құқықтарды иелену және де кімде–кім алдында міндеттер атқарумен байланысты қабілеттерге ие емес заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері, осымен қоса мемлекет алдында да салық міндеттемелеріне ие бола алмайды. Филиалдар мен өкілдіктердің барлық әрекеттері заңды тұлға атынана іске асырылатындықтан, олар өзі тәуелді болып отырған заңды тұлғада құқықтар мен міндеттемелердің пайда болуына алып келеді, яғни, филиалдар мен өкілдіктерде ешқашан салық салу объектісі туындай алмайды. Сәйкесінше, осындай жағдайларда салық міндеттемелері бойынша міндеттер жиынтығы заңды тұлғаның өзінде ғана туындайды, және де салық міндеттемелері шегіндегі барлық талаптар тек қана заңды тұлғаның өзіне ғана қойыла алады. әрине, заңды тұлғаның филиалы не өкілдігі, оның тапсырмасы бойынша салық міндеттемесін орындауға бағытталған әрекеттерді жасай алады. Бірақ тек қана, біріншіден, өзіне берілген өкілеттіктер шегінде және де заңды тұлға атынан, екіншіден, салық міндеттемесін орындау үшін арнайы бөлінген заңды тұлғаның жеке қаражаттарынан. Және де филиалдар мен өкілдіктер үшінші жақтың қандай да болсын талаптарын (соның ішінде салықтық) қарау мен қанағаттандыруға өкілетсіз. Сондықтан да заңды тұлға филиалдары мен өкілдіктеріне салықтық шағымдарды ұсынуды тиісті емес деп танып, оларды қараусыз қалдыруға болады.

Осылайша салық міндеттемесінің «міндетті» тарапы түсінігін қарастырып, мынадай қорытындылар жасауға болады: салық міндеттемесінің міндетті тарапы ретінде қаралу үшін, тұлға міндетті түрде құқық қабілеттілік белгісіне ие болу қажет. Дербес құқық қабілетке ие тұлғалар ғана – салық субъектісі бола алады.

Салық субъектісінің екінші маңызды белгісі ретінде мына фактіні атап өту керек, салық субъектісі салық салу пәнімен тұрақты құқықтық байланыста болады және де соның нәтижесінде, мемлекет пайдасына бағытталған өз қаражаттарынан салық төлеу ауыртпалығын көтеру керек. Салық субъектісінің басқа да ерекше белгілерін салық заңдамасы әлі анықтамады. Сондықтан да, салық субъектілері болып: азаматтығына, жасына, тұрғылықты жеріне, тіркелу орнына, қызмет ету жеріне байланыссыз жеке заңды тұлғалар бола алады.

«Салық субъектісі» түсінігін қарауды қорытындылай келе, оны былайша сипаттауға болады – бұл салық салу пәнімен салық тудырушы байланыстың болуына, немесе пайда болу есебінен салық заңдамасы бойынша мемлекет алдында салықтық ауыртпалықты өз қаражаттарымен орындауға міндетті, дербес құқық қабілетке ие жеке немесе заңды тұлға.

Кез келген құқық–қатынас секілді салық міндеттемесі өзінің объектісіне ие, яғни берілген құқық–қатынастың пайда болуы мен бар болуының негізінде жатқан материалдық игілікке ие.

Мемлекеттің кірісін құрайтын және оның бюджетіне салық түрінде төленуге тиісті ақшалай қаржыларды (немесе мүліктерді) салық міндеттемесінің объектісі деп санау керек. «Салық міндеттемесінің объектісі» түсінгін салық салу объектісі түсінігімен шатыстырмау керек, екінші түсінік туралы кейінірек сөз қозғалады.

Салық міндеттемесінің құрамы, салық міндеттемесі субъектісінің өзара байланысты және өзара шарттасқан субъективті құқықтары мен заңды міндеттерінің комплексімен анықталады. Міндеттеменің құрамын, несие берушінің борышқордан қандай да бір әрекеттерді орындауды (немесе орындамауды) талап ету құқығы және борышқордың оларды орындау (орындамау) міндеті құрайды. яғни, «міндеттеме құрамы» борышқор міндеттеме бойынша неге міндетті деген сұраққа жауап береді. Осылайша, борышқор міндетінің құрамы оң әрекеттерге (бір нәрсе беру немесе жасау) не теріс әрекеттерге (белгілі–бір әрекеттерді жасамау, олардан тартыну және т.б.) кездеседі. Міндеттеме құрамы, несие беруші мен борышкер арасында құқықтық байланыстың бар болуындағы идеологиялық нысан (несие берушіде субъективті құқықтың, ал борышкерде заңды міндеттеменің бар болуы), және міндеттеме субъектісінің анықталған мінез–құлық, әрекеттерін орындауымен сипатталатын материалдық құрамның бөлінбейтін байланысы. Құқық теориясында, «құқық қатынастың заңды құрамы – бұл құқық–қатынасқа фактілік қоғамдық қатынастардың ерекше идеологиялық нысаны ретінде өзіне тиісті ерекшелігін көрсететін, субъективті құқықтар мен міндеттер», - деп айтылады. Осылайша, заңды құрам салық міндеттемесін, оның субъектілерінің өздерінің субъективті заңды құқықтары мен міндеттерінің өзара байланысы деп сипаттайды. Субъективті құқық – басқа тұлғаның заңды міндеттерімен қамтамасыз етілген, өзінің мүддесін қанағаттандыру мақсатындағы құқылы тұлғаға тиісті, рұқсат етілген мінез–құлық шамасы. Салық міндеттемесінде субъективті құқық иесі, өзінің салықтық органдары атынан, мемлекет болып табылады. Мемлекеттің субъективті құқығы – нақты бір міндетті субъектіден салық міндеттемесін орындауды талап ету құқығы арқылы жүзеге асады. Салық міндеттемесі шегінде мемлекеттің субъективті құқығының бар болуы, онда мемлекеттік мүддені қамтамасыз етуге бағытталған оң әрекеттерді жасау бойынша заңды міндеттеменің болуына негіз жасайды.

Заңды міндеттеме – салық міндеттемесінің заңды құрамының екінші маңызды бөлігі, мемлекетпен міндетті тұлғаға бұйырылған мінез–құлықтың қажетті шегімен сипатталады. Салық міндеттемесінде қажетті мінез–құлық болып, салық субъектісімен немесе басқа міндетті тұлғамен өзінде салық салу объектісін анықтау, мемлекетке оның бар болуы туралы хабарлау, оның ішінде мемлекетке тиісті салық сомасын есептеу, және салық заңымен анықталған шарттар негізінде оны төлеу сияқты оң әрекеттерді жасау болып табылады.

Салық міндеттемесінің шегіндегі заңды тұлға, берілген әрекеттерді белгілі–бір тәсілдермен, белгілі–бір нысанда және анықталған мерзімдерде орындау қажет. Салық туралы кез–келген заңда болуға қажетті бұл шарттардың барлығы, міндетті субъектілердің тиісті мінез–құлық шектерін анықтайды. Заңды міндеттеменің анықтығы, жасалып жатқан субъективті құқық пен заңды міндеттеменің арақатынасын тиісті түрде ұстануға мүмкіндік береді. Ешкімнің салық субъектісінен заңда көрсетілген келісім–шарттардан басқа бір шарт негізінде, салық міндеттемесін орындауды талап етуге құқығы жоқ.

Салық міндеттемесінің ерекшелігі сол, ол мемлекеттің әркімнің салық төлеу қажеттілігімен шығарылған жалғыз ғана бұқаралық–құқықтық нұсқаулығынан автоматты түрде пайда болмайды, ол нақты заңды фактілердің бар болуымен тығыз байланысты. Бұл фактілер түрліше, және де олар салықтық құқық–қатынасынң өзінің негізделуі, өзгеруі мен тоқтатылуының негізінде жатқан заңды фактілермен түйіседі. Осы арада салықтық құқық–қатынас пен салық міндеттемесінің арақатынасын айтып кету керек. Кейде заңи әдебиеттерде, салық міндеттемесі – салықтық құқық–қатынас болып табылады, яғни осы екі түсінік бірдей деген пікірлер айтылады. Бірақ та, құқық–қатынас пен міндеттеме арасындағы байланыс күрделірек:

 • біріншіден, құқық–қатынас пен міндеттеме өзара байланысты бола отырып, өзбетінше жеке заңды категориялар;

 • екіншіден, міндеттеме құқық–қатынас туындысы;

 • үшіншіден, егер де міндеттеме әрқашан да құқық–қатынастың туындысы болса, әр құқық–қатынас міндеттеме болып табылмайды.

Жалпы алғанда заңды әдебиетте салық міндеттемесінің пайда болуының заңды фактілерінің үш түрін көрсетуге болады:

  1. Салықты төлеу туралы Конституциялық норма;

  2. Салық туралы заң;

  3. Және нақты заңды факт – салық салу объектісінің болуы.

Қазіргі мемлекет кез–келген тұлғадан, оның бар болуы себебінен ғана, оның төлей алу қабілетіне қарамай, салық төлеуді талап етуге құқысыз. Салық объектісі, салық субъектісінің мүліктік ауқаттылығы мен төлей алу мүмкіндігінің толық сипаттамасын бере алмайды. Мысалы, салық салу объектісі ретінде жарияланған салық субъектісінің құндылықтарымен арадағы әрекетінің өзі, бұл бағалылықтардың құндық сипатынсыз мемлекетке тек қана берілген төлей алу мүмкіндігінің фактісін анықтауға ғана мүмкіндік береді. Сондықтан да, салық субъектісінің мүліктік ауқаттылығы мен төлей алу қабілетінің көлемін анықтау мақсатымен, салық салу объектісімен тығыз байланысты басқа түсінік енгізіледі – бұл салық салу пәні.

Сонымен қатар, салық салу пәні, біріншіден, субъектінің тұлғалық сипатымен емес, тікелей оның мүліктік жағдайымен, төлей алу қабілетімен байланысты болу керек; екіншіден, олардың салық субъектісімен индивидуалды байланысын сипаттау керек, басқаша айтқанда, нақ оның мүліктік жағдайы мен төлей алу қабілетінің сипаттамасын құрау керек.

Мысалы, үй тұрғызу өздігінен салық міндеттемесін тудырмайды, бірақ ол мүлікке бағытталған салық салудың пәніне барлық белгілерімен сәйкес келіп отыр. Және де, сәйкесінше, берілген үй–жайдың маңынан кездейсоқ өтіп келе жатқан тұлға да осы мүліктің салық субъектісі болып атала алмайды, себебі берілген үй–жай мен оның жанынан өтіп келе жатқан тұлға арасында ешбір құықтық байланыс жоқ.

Егер де берілген үй–жай осы субъектінің меншігінде болғанында, онда бұл тұлғаның мүліктік жағдайы мен жеке төлей алу қабілеті туралы айтатын, субъект пен оған меншік құқығы негізінде тиісті мүлік арасындағы салық тудырушы байланыс айқын көрініп тұр деп айта алар едік. Осындай байланыстың бар болуын, салық құқығы мен салық салу мәселелері бойынша еңбектердің авторлары тікелей немесе жанама түрде айтып кетеді. Мысалы, Е.В. Порохов өзінің еңбегінде осы арада айтылып кетерліктей С.Д. Цыпкиннің мына сөзін келтіреді : «Әр салық бойынша заңда, міндетті түрде, қандай жағдайларда төлеу міндеті пайда болатындығы туралы айтылады. Салық салудың осындай негізі ретінде, белгілі–бір пайда, табыс табу, қандай да бір ғимаратты иемдену және тағы да басқа бола алады, яғни салық салу объектісінің бар болуы»19. Қазіргі кездегі ғылыми әдебиетте, салық салу объектісіне оның барлық айрықша белгілерін көрсете отырып мынадай анықтама берілген: «Салық салу объектісі – бұл субъектінің салықты төлеу міндетін анықтайтын заңды факт. Салық салу объектісі түсінігіне, «салық салу пәні» термині мазмұны жағынан жақын. Бұл термин тиісті салықты алуды негіздейтін заңды емес сипаттағы белгілерді білдіреді»20.

Салық субъектісінің салық салу пәнімен құқықтық байланысы - тұлғаның белгілі–бір затты иеленуімен, немесе салық міндеттемесінің пайда болуымен байланысты әрекеттерді (акциз асты тауарларды өндіру мен реализациялау, тауарларды импорттау және т.б.) осы тұлғаның жасауымен сипатталады. Салық субъектісі мен салық салу пәні арасындағы салық тудырушы байланыс тұрақты әрі тығыз болуы керек, салық міндеттемесінің пайда болуының қажетті шарты болып табылатын салық салу пәнінсіз ешқашан материалдық–салықтық қатынастар туындамайды.

Салық салу субъектісінің салық салу пәнімен байланысының тұрақтылығы мыналармен сипатталуы қажет: салық субъектісінде, онда салық салу пәнінің болуына орай салық міндеттемесінің туындауының мүмкіндігі болса, ол өзінде бұл пәннің болуы мен арадағы құқықтық байланысынан бас тартпайды. Мысалы, бір тұлға иесіз үйде бірқатар уақыт аралығында тұрып, салықты төлемегені үшін өзі мен осы үй–жай арасындағы құқықтық байланыстан бас тартады. Берілген тұлғаның салықты салу пәнімен құқықтық байланысы тұрақсыз және кездейсоқ. Бұл тұлға үшін меншік құқығы немесе басқа мүліктік құқық негізіндегі салық салу пәнін иелену фактісі емес, адамның өзіне мүмкін пайданы алу фактісі маңызды. Немесе, басқа бір мысал: шетелдік автокөлікті сатып алғысы келген тұлға, бұл автокөліктің импорты үшін оған көлік бағасының 200% көлемінде мемлекетке салықтар, алымдар мен баждарды төлеу керектігін анықтаса, ешқашан өзінің мемлекетіне аңсаған автокөлігінің импортымен байланысты әрекеттерді орындамас еді. Ауыртпалық түсіретін салық субъектісіне айналып кетпеуі үшін, ол өзінде салық салу объектісінің болуына тырыспайды да. Салық салу объектісі (көлікті импорттау фактісі) тіпті пайда болмайды, себебі жоғарыда айтылып кеткен мысалдағы тұлға өзінде салық міндеттемесінің пайда болуын тілемейді, және де өзімен тығыз әрі тұрақты құқықтық байланыста болатын салық салу пәнінің туындауына бағытталған өз еркіне тәуелді әрекеттерді жасамайды. Яғни, салық салу пәнінің пайда болуы – автокөлікті импорттау – толығымен берілген тұлғаның еркі мен әрекетіне тәуелді.

Осылайша, салық міндеттемесі заң шығарушымен салық салу пәні деп жарияланған барлық жағдайлармен, үрдістермен тұрақты құқықтық байланыста болатын тұлғаларда ғана туындайды.


^ 2.САЛЫҚ МІНДЕТТЕМЕСІН ОРЫНДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.


2.1.Салық міндеттемесін орындау түсінігі.


Міндеттеменің тараптарымен міндетке отырмас бұрын алдарына қойылған мақсаттарына жетудің нақты мүмкіндіктерін тудыру, міндеттемеге қатысушы әрбір тараптың бір–біріне бағытталған қажетті әрекеттерді (немесе әрекетсіздікті) жасап, сол арқылы өздерінің мүдделерін қанағаттандыру, және де осы әрекеттер арқылы алдарына қойылған мақсаттарға жету, оның орындалуы үшін барлық алғышарттарды жасау, осының барлығы – әрбір міндеттеменің бағалылығын құрайды.

Басқаша сөзбен айтқанда, тұлға белгілі–бір нәтижеге жету мақсатымен, оны өзбетінше орындауға мүмкінсіз бола отырып, басқа бір тұлғамен қатынастарға түсуге мәжбүр болады, осы екінші тұлға біріншінің пайдасына оның мүдделерін қанағаттандыра алады.

Қайтарымды мәмілелерде бірінші тарап пайдасына әрекеттерді орындағаны үшін екінші тарап біріншіден жауапты қанағаттандыру әрекеттерін орындауды сұрайды. Екіжақты немесе өзара міндеттемелердің пайда болу құрылысы осындай.

Біржақты күштеу міндеттемелерінің негізінде, міндетті тарап үшін салық міндеттемесі мен оны орындау бойынша міндеттемелердің пайда болуына бағытталған құқылы тараптың біржақты мүддесі жатыр. Міндетті тарап осындай міндеттемелердің туындауына мүддесіз, себебі ол оған (ешбір жауапты қанағаттанарлық әрекеттерсіз) белгілі–бір жеке мүліктік мұқтаждықтарды алып келеді. Сондықтан да мемлекет заңшығарушы кейпінде осындай тұлғаға құқылы тарап пайдасына белгілі–бір әрекеттерді орындау міндеттемесін нормативті тәртіппен анықтайды. Әрине, мемлекет (онымен қоса құқылы тұлға) биліктік бұйрық шығарып, оның дұрыс әрі уақытылы орындалуына сенеді.

Біржақты күштеуші міндеттемелердің бар болуының негізі, міндетті тарапты қандай да бір игіліктерден айыру, белгілі–бір әрекеттерді орындауға міндеттеу емес, осы игіліктер мен әрекеттер арқылы құқылы тараптың қажеттіліктерін қанағаттандыру болып табылады. Сондықтан да кез–келген күштеуші біржақты міндеттеменің қызмет етуінің нәтижесі: міндеттеме бойынша құқылы тараптың мүддесін қанағаттандыру болу қажет.

Азаматтық–құқықтық міндеттемелер теориясында орындалу былай анықталады: «несие берушінің талап ету құқығын қанағаттандыру үшін қажетті әрекетті іске асыру... Міндеттеменің орындалуымен оның мақсаты жүзеге асады, яғни міндеттеме тоқтатылады». Салық құқығында салық міндеттемесінің орындалуы да осылайша анықталуы мүмкін. Салық міндеттемесін орындау өзінің ішіне: салық төлеушімен салық салу объектісін көрсету (оны анықтау және жариялау), мемлекетке тиісті салық соммасын есептеу мен оны мемлекеттік бюджетке төлеу әрекеттерін біріктіреді.

Салық міндеттемесі:

 1. толық көлемде;

 2. салық заңдамасымен анықталған мерзімде;

 3. тиісті субъектімен;

 4. заңмен анықталған орында;

 5. салық заңдамасымен көрсетілген әдіспен;

 6. салық заңдамасымен белгілеген нысанда орындалуы тиіс.

Қазақстан Республикасының Салық Кодексі бойынша салық төлеуші салық міндеттемесін орындауды дербес жүзеге асырады деп анықталған (егер де осы Кодекспен өзгеше белгіленбесе).21 Осылайша, ортақ ереже бойынша салық міндеттемесінің орындалуының субъектісі – салық төлеуші. Бірақ, салық міндеттемесін орындаудың кейбір әдістеріне жүгіну кезінде, міндеттеме толық емес немесе бөлшекті түрде басқа (үшінші) тұлғалармен орындалатындығын есепке алу керек. Осы тұлғаларды салық міндеттемесін орындауға кімнің өкілдік артатынына байланысты, салық субъектісі үшін міндеттемені орындау өз еркі бойынша орындайтын тұлғалар – шартты өкілдер, және де міндеттемені орындау заңмен жүктелген тұлғалар – заңды өкілдер. Шарт негізіндегі өкілдер болып, сенімхат негізінде салық төлеушінің атынан өкілдік ететін тұлғалар болып табылады. Ал салық төлеушінің заңды өкілдері, мысалы, қандай да бір салық салу объектісін

өзбетінше иеленетін жас баланың ата–анасы, заң бойынша өзінің қарамағындағы тұлғалардың атынан барлық қатынастар бойынша (соның ішінде, салықтық қатынастар) өкілдік жасайтын тұлғалар. Осылайша, табысты төлем қайнар көзінен ұстап қалу арқылы, салықты төлеу кезінде салық міндеттемесін орындау салықтық агентке жүктеледі. Жеке тұлғалармен жер салығын төлеумен байланысты туындайтын салық міндеттемесін орындау кезіндегі салық сомасын есептеу атты элементі салық органдарымен іске асырылады және т.б. Азаматтар салық міндеттемесін орындауды өздерінің өкілдеріне артуға құқылы, бұл өкіл берілген міндеттеменің орындаушысы болып саналады. Бірақ, бұл жағдай негізгі салық төлеуші мойнынан, берілген міндеттемені орындамауы, толық орындамауы немесе уақытылы орындамауы үшін жауапкершіліктен босатпайды.

Салық міндеттемесін орындау мақсатымен салық төлеуші немесе берілген міндетті орындау үшін жауапты тұлға төмендегідей әрекеттерді орындайды:

 1. салық органында тіркеуге тұрады;

 2. салық салу объектісі және салық салумен байланысты объектілерді тіркеуді жүргізеді;

 3. салық салу объектісіне, салықтық базаға және салық ставкасының көлеміне қарай төленуге тиісті салық соммасын есептейді;

 4. салық есебін жасайды және де оны белгіленген тәртіп пен мерзімде салықтық қызмет органдарына ұсынады;

 5. салық заңдамасында анықталған мерзімдер мен тәртіптерге сәйкес есептеліп шығарылған және аударылған салық сомаларын төлейді.

Салық міндеттемесі немесе оның жеке элементтері салық заңдамасында белгіленген мерзімде орындалуы тиіс. Салық міндеттемесін орындау мерзімі, салық әлдеқашан немесе дәл осы мезетте есептеліп, төлену керектігін емес, нақты анықталған уақыт аралығында орындалу қажеттігін бекітеді.

Бұл көп жағдайда, салықтық есепті ұсыну мерзімі, салықтық декларациялар ұсыну мен салықтың өздерін төлеу мерзімдеріне тиісті болады. Осылайша жеке табыс салығы бойынша декларация есепке тіркелген орны бойынша салық органына

салық жылынан кейінгі жылдың 31–наурызынан кешіктірілмей табыс етіледі. Ал салықтың өзі болса декларацияны тапсыру үшін белгіленген мерзімнен кейін 10 жұмыс күнінен кешіктірмей, яғни, есептік жылдан кейінгі жылдың 10–сәуірінен кешіктірмей төлену қажет.

Мерзімнің өтуі , (Салық Кодексі анықтайды) – оның басталуы айқындалған фактілі оқиғадан немесе заңды іс - әрекеттен кейінгі, келесі күні басталады. Салық міндеттемелерінің орындалуын фактілік қабылдау деп, салықтық заңдарда көрсетілген мемлекеттік жазба негізінде салық субъектілерінен тікелей өкілетті мемлекеттік органмен, мемлекетке тиісті салық салу объектілері мен субъектілерін, және де салықтардың сомасын құрайтын ақша туралы ақпаратты алу. Әдеттегідей, мемлекетке тиісті салықтардың фактілік алынуына өкілетті органдар ретінде қаржы немесе салық органдары шығады.

Салық міндеттемесінің орындалуын заңды хаттау түрінде қабылдау деп, салық заңдамасымен бекітілген нысанда, салық міндеттемелерінің орындалуының әрбір нақты жағдайын мемлекеттің тиісті өз еркін білдіруімен формальді бекіту. Салық міндеттемесінің орындалуын заңды хаттау салық құқығында үлкен маңызға ие, себебі салық міндеттемесінің орындалуының фактісі тексеріліп, нақты жеке мемлекеттік актіде бекітілу керек. Мемлекет пен салық субъектісі үшін осындай фактінің бар болуы, салық міндеттемесінің жөнді орындалуының фактісін тануды, орындалуды толық немесе бөлшектеп қабылдау, және мемлекет тарапынан орындалған құқық–қатынастар шегінде қандай да бір наразылықтардың жоқ болуын білдіру керек. Салық міндеттемесін орындау мерзімі кодекспен белгіленген мерзімнің соңғы күнінде аяқталады. Егер де мерзімнің соңғы күні жұмыс емес күнге келіп түсетін болса, онда мерзім келесі жұмыс күнінің соңында аяқталады.

Салық органдарымен өткізілетін салық бақылауы нәтижелері бойынша салықтар, өсімпұл мен айыппұлдардың есептелген сомалары туралы хабарламасы жіберілген жағдайында, салық міндеттемесі – салық төлеушіге ескеру хат берілген күннен кейінгі күннен бастап, он бес жұмыс күнінен кем емес аралықта орындалу тиіс.

Салық тексеруі нәтижелері бойынша салық органдарының хабарламасында көрсетілген салықтар, өсімпұлдар және айыппұлдар есептелген сомаларымен (төлем көздерінен ұсталып қалатын салықтар мен акциздер сомасынан басқалары) салық төлеушінің келісуі жағдайында, салық міндеттемесін орындау мерзімдері салық төлеушінің өтініші бойынша алпыс жұмыс күнге ұзартылуы мүмкін. Сонымен қатар, бұл ретте көрсетілген сома төлеу мерзімі ұзартылған әрбір күн үшін өсімпұл есептеу арқылы бюджетке төлену қажет, және де бұл сома берілген мерзімдегі әрбір он бес жұмыс күн аралығында тең бөліктермен төленуі тиіс.

Салық кодексі, салық төлеуші өзінің салық міндеттемесін мерзімінен бұрын орындауға құқылы екендігін бекітеді.22

Салық міндеттемесін орындау мерзімдері өзгертілуі мүмкін.

Салық төлеу бойынша, салық міндеттемесін орындау мерзімінің өзгертілуі деп, салық кодексімен орнатылған салық төлеу мерзімінен неғұрлым кешірек мерзімге ауыстыру танылады. Салық міндеттемесін орындау мерзімінің тасымалдануы: салық төлеушінің негізделген өтініші негізінде іске асырылады, және де бұл мерзім күнтізбелік жылдың он айынан аспайтын мерзімге дейін өзгертіле алады. Салықтарды төлем қайнар көзінен ұстап қалу, және де акциздерді төлеу кезінде мерзім уақытын тасымалдауға рұқсат етілмейді және салық міндеттемесінің орындалуы бойынша құқығын қайта иемденуіне жол берілмейді.

Салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту, салық төлеушіні Салық Кодексінің 46-шы бабына сәйкес салықтар сомасын уақытылы төлемегені үшін бекітілген өсімпұл төлеуден босатпайды, Кодекстің ерекше бөлімімен анықталған жағдайларды есепке алмағанда.

Өсімпұл салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу мерзімі күнінен кейінгі күннен бастап, әрбір күн үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген 2003 жылдың қаңтар айынан бастап қайта қаржыландырудың ресми ставкасының екі жарым еселенген көлеміндегі, бюджетке төлеген күнін қоса алғанда, мерзімі өткен әрбір күн үшін есептеледі. Тәжірибе жүзінде мынадай жағдайлар орын алады, салық төлеуші салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бөлігіндегі салық заңдамасы белгілеген мерзімде салық міндеттемесін орындағанымен, олар техникалық қиындықтарға, қазынашылық органдарының жүйесін жаңартуға байланысты программалық қамтамасыз етуде жаңылулардың болуынан, бюджетке салықтар мен

басқа да міндетті төлемдерді есепке жатқызудың салық төлеушісінің кінәсінсіз кешігіп келген жағдайлары да орын алады. Салық Кодексінің 29–бабының 4–тармағына сәйкес, салық төлеушінің қолма-қол ақшасыз нысанында орындалатын салық міндеттемесі банктен немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымнан салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер сомасына төлем тапсырмасы акцептін алған күннен бастап, ал қолма–қол ақша нысанында – салық төлеушімен аталған соманы банкке немесе уәкілетті органға төлеген кезден бастап орындалды деп есептеледі. Осыған орай, бюджет есебіне жатқызылған салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді жоғарыда айтылып өткен себептерге байланысты, яғни салық төлеушінің кінәсінсіз, кешігіп келген күндер үшін салық төлеушінің жеке шотына өсімпұл есептеліп қосылмайды. Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша салық міндеттемелерінің орындалуының мерзімін растау үшін, банктік операциялардың жеке түрлерін іске асыратын банк немесе ұйымның берілген көшірмесі негіз бола алады. Бұл көшірмеде міндетті түрде, салық төлеушінің банктік есеп шотынан салық міндеттемесінің алынып тасталу мерзімі көрсетілу керек (төлемдік құжатты қоса ұсыну керек), және де көрсетілген соманың бюджетке тіркелуінің фактісін растайтын Қазынашылық органдарының №40 нысанындағы ведомость болуы керек. 23

Салықты төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту, салық төлеушінің мүлкін кепілдікке алу немесе банк кепілдігі негізінде іске асырылады, Салық Кодексінің ерекше бөлімімен белгіленген ерекше жағдайларды ескермегенде (СК 41б), және де республикалық бюджетке түсіп жатқан, мемелекеттік және жергілікті бюджеттер арасында үлестірілетін салықты төлеумен байланысты салық міндеттемелерінің мерзімін өзгерту туралы шешім уәкілетті мемелекеттік органмен қабылданады. Салық міндеттемесінің орындалу мерзімін ұзарту үшін салық төлеуші – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіне, мерзімді ұзартудың қандай себептерге орай берілуі қажеттігін, және де ұзартылу берілген жағдайда салық төлеушіге бюджетпен уақытылы есептесуіне мүмкіндік беретін жағдайлары көрсетілген жазбаша өтініш ұсынады. Салық міндеттемесін орындау мерзімін ұзартылу төмендегідей жағдайда болуы мүмкін:

 1. мемлекеттік бюджеттен қаржыландыудың кешігуіне орай;

 2. егер де салық міндеттемесін толық көлемде бірден орындау банкроттыққа алып келуі мүмкін болса;

 3. немесе табиғи апат, техногендік катастрофа немесе басқа да төтенше жағдай нәтижесінде ірі материалдық зиян келтірілу жағдайында және т.б.

Жергілікті бюджетке толық көлемінде келіп түсетін салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы шешімді салық төлеушіні тіркеу есебіне алу орны бойынша салық органы жергілікті атқарушы органымен келісе отырып қабылдайды. Нәтижесіндегі қабылданған шешімнің әрекет етуі , онда бекітілген мерзімнің аяқталуымен тоқтатылады.

Бұл шешім мына жағдайларда мерзімінен бұрын тоқтатылады, егер де салық төлеуші салықтардың толық сомасын шешімде белгіленген мерзім аяқталғанға дейін төлеген жағдайында, немесе, салық төлеушімен, салықтарды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау шарттары бұзылған жағдайларда.

Салық төлеушінің салықты төлеумен байланысты салық міндеттемесінің мерзімін ұзарту туралы өтінішіне мына құжаттар қоса беріледі:

 1. ұзартуды алу үшін негізді себептің бар болуын растайтын құжаттар;

 2. салық төлеушінің тіркелу орны бойынша салық органдарынан, салық түрлері бойынша әлі өтелмеген қарыздардың бар не жоқ болуы туралы анықтамасы;

 3. өтінішті ұсыну мерзіміне дейін мерзімі әлі аяқталмаған, осыған дейін алынған ұзартулар туралы, салық төлеушінің тіркелу орны бойынша салық органынан анықтамасы;

 4. мерзімі ұзартылған салықтық міндеттемені төлеу бойынша және бюджет қаражаттарын пайдалану үшін проценттер сомасы мен қарыздарды өтеу мерзімі көрсетілген салық төлеушінің міндеттемесі;

 5. кәсіпорын балансы, және қаржылық нәтижелер мен соңғы есептік мерзіміне тиісті қаржылық ресурстарды пайдалану туралы есеп;

 6. тиісті тәртіп бойынша рәсімделген, салық міндеттемесін орындауды дәлелдейтін банктік кепілдеме және т.б. құжаттар.

Жоғарыда аталған құжаттардың өтінішке қоса бекітілмеуі , салық төлеушінің өтінішін қараусыз қалып, қайтарылуына негіз болады. Егер де салық төлеуші құжаттарын толық көлемде жинаса, ол ұзартуды қайта сұрауға құқылы.

Салық міндеттемесін орындау сәті үлкен маңызға ие, себебі дәл осы сәттен бастап төлеуші, тиісті салық кезеңінде мемелекет алдында өзінің салық міндеттемесін орындаған тұлға болып саналады.

Теориялық көзқарас тарапынан алып қарағанда, салық міндеттемесі , салық төлеушімен мемлекетке салықтық төлем беріліп жіберілгенде, орындалған болады. Әрине, салық төлеуші салықты төлеуді іске асыру кезінде, белгілі-бір мемлекеттік қазынаға қаппен ақшасын апарып , ақшаны қабылдаушыдан салық міндеттемесінің орындау фактісін растайтын қандай-да бір қолхат алатындығы іс жүзінде болмайтындығы мәлім. Қолма-қол ақшасыз аудару кезінде ақша бірнеше қатысушы арқылы өтуі мүмкін. Сонымен, салықты табыстың төлем көзінен ұстап қалу кезіндегі тізбек мына түрде болады: салық төлеуші – табыстың төлем қайнар көзі, ақшаның өтуін іске асыратын – банк, мемлекеттік қазынашылық, тиісті бюджет сонымен қатар, бұл тізбек кез-келген жерден үзіліп кетуі мүмкін, және салық төлеушінің кінәсінсіз.Осы арада, ақша өтуінің қандай кезеңінде салық төлеуші өзінің салық міндеттемесін орындаған болып есептеледі, деген сұрақ туындайды.

Әдетте, салық міндеттемесін орындау сәтін анықтауда жалпы және арнайы ережелерді бөліп көрсетеді:

 1. салық төлеушінің төлеу нысанында орындалатын салық міндеттемесі, банктен немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымнан, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер сомасына төлем тапсырмасы акцептін алған күннен бастап орындалды деп есептеледі;

 2. қолма-қол ақша нысанында–салық төлеуші аталған соманы банкке немесе уәкілетті органға төлеген кезден бастап, салық төлеушінің салық міндеттемесі орындалды деп есептеледі;

 3. салық төлеушінің салық агенті орындайтын салық төлеу жөніндегі салық міндеттемесі оны ұстап қалған күннен бастап орындалды деп есептеледі. (СК 29бап 4,5 –тармақтар).

Салық міндеттемесінің орындалу сәтінің арнайы ережесі мынадай :

 1. артық төленген немесе артық өндіріп алынған салық сомасын есепке жатқызу – салық органымен салық төлеушіден осы соманы салық берешегін жабу есебіне есептеу туралы өтінішін алған сәттен бастап (тек қана , осы сома салық берешегін жабу үшін жеткілікті болған жағдайда ғана);

 2. салық берешегінің сомасын, салық төлеушінің және дербес салық төлеуші болып табылмайтын оның құрылымдық бөлімшелерінің банк шоттарынан ақшалары есебінен олардың келісімінсіз мәжбүрлеу тәртібімен өндіріп алу кезінде, салық органымен банкке салық төлеушінің банк шоттарынан салық берешегі сомасын өндіріп алу туралы инкассолық өкім жіберілген сәттен бастап (егер де, бұл ақша салық берешегін өтеуге жеткілікті болған жағдайда ғана );

 3. салық төлеушінің қолма-қол ақшасы есебінен салық берешегінің сомасын мәжбүрлеп өндіріп алу кезінде – өндіріп алу туралы актімен рәсімделген, салық органымен фактілік ақшаны өндіріп алу сәтінен бастап (егер де, бұл ақша салық берешегін өтеуге жеткілікті болса ғана);

 4. салық берешегі сомасын салық төлеушінің дебиторларының шоттарынан мәжбүрлеп өндіріп алу кезінде – салық органымен дебитордың банк шотына салық төлеушінің салық берешегі сомасын өндіріп алу туралы инкассолық өкімді ұсыну сәтінен бастап (егер де, бұл ақша салық берешегін өтеуге жеткілікті болған жағдайда ғана);

 5. салық төлеушінің мүлкін мәжбүрлеу арқылы реализациялау арқылы салық берешегін өтеу кезінде ( банкроттық жағдайды есепке ала отырып) – мүлікті реализациялау сәтінен бастап ( егер де, реализациядан алынған ақша салық берешегін өтеу үшін жеткілікті болған жағдайда ғана);

 6. заңды тұлға болып табылатын салық төлеушіні қайта ұйымдастыру кезінде - салық төлеушінің құқық мирасқорларымен (құқық мирасқорымен) оның ағымдағы салық міндеттемелерін немесе бар салық берешектерін өтеу сәтінен бастап ( құқық мирасқорлардың салық берешегін өтеуге қатысу үлесін белгілеу Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарына сәйкес жүзеге асырылады);

 7. салық төлеушінің қайтыс болуы жағдайында - оның ағымдағы салық міндеттемелерін, және ол қайтыс болған күнінде жиналып қалған салық берешегін ( мұраға қалдырылған мүлік құны шегінде, және мұраны алған күнгі ондағы үлесіне парапар) салық төлеушінің мұрагерімен өтеу сәтінен бастап есептелінеді.24

Салық міндеттемесін төлеу сәтінің заңды мәні сол, осы сәттен бастап мелекет салық төлеушіге қандай–да бір наразылық білдіру құқығынан айырылады, тіпті салық міндеттемесінің төлем сомасы қандай-да себептерден мемлекетке жеткізілмесе де. Осылайша, егер де банк салық төлемінің сомасын мемлекетке аудармаса (мысалы, бұл банкте ақшаның болмауы себебінен), онда мемлекетке ақшаның жеткізілмеуі негізіндегі жауапкершілікті салық төлеуші емес, банктің өзі тартады. Осы арада салық төлеуші өзінің салық міндеттемесін орындаған болып табылады. Салық агенті салықты ұстап қалуды іске асырып, бірақ ол соманы тиісті бюджет шотына аудармауы кезінде де жоғарыда айтылғандай жағдай орын алады.

Салық міндеттемесін орындау орны: салық заңымен анықталған салық салу объектісін жариялау орны болып табылатын – салық міндеттемесінің формальді құрамы үшін, немесе салық міндеттемесінің толық құрамы үшін, салық сомасының есептелу орны, және салық субъектісімен мемлекетке ақшалай қаражаттарды беріп жіберу орны, немесе ақшалай қаражаттарды оларды мемлекеттік бюджетке енгізуге уәкілетті тұлғаға (банк немесе заңға сәйкес, салықты бюджетке енгізуге міндетті үшінші тұлға) ақшалай қаражаттарды беріп жіберу орны болып табылады. Мысалы, жеке тұлғамен мүлік салығын төлеу әрекеті – салық төлеушінің тұрғылықты орны бойынша емес, тек қана салық салынатын мүліктің орналасқан орны бойынша ғана іске асырылады.

Салық міндеттемесі салық төлеушінің міндеттерінің жиынтығынан құралады (салық органына тіркеу есебіне тұру міндеті; салық салу объектілері мен салық

салуға байланысты объектілердің есебін жүргізу міндеті; салық төлеудің негізі болып табылатын міндет және т.б. ) Әрине, әрбір осындай міндет үшін салық заңдамасы оның орындалуының белгілі бір тәртібін де анықтайды. Мысалы, салық төлеуші – ұйым, өзінің заңды тұлға ретінде тіркелу орны бойынша салықтық тіркеуге тұруға тиіс. Ал азаматтар үшін бұл жағдай аса маңызды емес, себебі олар өздерінің жұмыс орындары бойынша да, тұрғылықты жері бойынша да салықтық тіркеуге тұра алады, яғни оларға қатысты салықтық тіркеуге тұрудың фактісінің өзі маңызды.

Ал салық төлеушінің негізгі міндеті – салық сомасын төлеуге келетін болсақ , салық міндеттемесінің орындалу орны болып, төлеушімен мелекетке ақшаны беріп жіберу орны саналады. Мемлекет ақшаның қандай жерде беріп жіберілгендігі туралы сұраққа көп көңіл бөлмейтіндігін атап өту керек, бастысы, олар тиісті бюджетке жетсе ғана. Сонымен бірге, ақшалар мемлекеттік банктік жүйе арқылы келіп жатқан жағдайда, қандай банк (немесе банктің қандай бөлімшесі) арқылы төлем іске асырылады деген сұрақ туындайды, себебі банктер өте коммуникативті және де кез-келген банк орналасқан жеріне қарамастан, қолма-қол ақшасыз нысандағы төлемді қажетті жерге жеткізе алады. Сондықтан да, салықты төлеуді банк арқылы іске асырғанда , салық төлеушімен немесе салықтық агентпен салық төлем сомасын аудару кезінде салық міндеттемесінің орындалу орны болып, сол аударуды іске асырған банктік мекеменің орналасқан жері саналады.

Жалпы алғанда, салықты төлеуге қатысты салық міндеттемесінің орындалу орны төмендегідей критерийлер бойынша анықталады: салық төлеушінің орналасқан жері , салық төлеушінің салық есебіне тіркелу орны; салық салудың объектісі мен пәнінің орналасқан жері; салық сомасының есептелуінің орны; салықты ұстап қалуға міндетті табыстың төлем қайнар көзінің орналасқан жері; салық жинаушының орналасу жері.


2.2.Салық міндеттемесін орындау тәртібі


Салық міндеттемесінің орындалу тәртібі дегеніміз, салық субъектісінің

мемлекет алдында өзінің салық міндеттемсін орындауға бағытталған, салық заңымен анықталған кезек пен механизмге қарай әрекеттерді орындау болып табылады. Салық міндеттемесінің орындалу тәртібі мемлекетке, біріншіден, нақты салық міндеттемесінің пайда болу мезеті мен оның көлемін анықтауға және, екіншіден, салық міндеттемесін орындау үрдісін тәртіпке келтіруге, оған реттелген нысан беруге мүмкіндік береді.

Салық субъектісінен талап етілетін барлық әрекеттер, әрқашан да мемлекетпен формальді түрде анықталғандығымен сипатталады. Осы анықталғандық, кейіннен олардың салық субъектісімен орындалуының бар болуы немесе жоқ болуының фактісін анықтауда маңызды. Формальді анықталғандық дегеніміз, салық міндеттемесін орындау шегіндегі барлық әрекеттер мемлекетпен регламентацияланған: өздігінше емес, салық заңымен орнатылған әдістермен ғана іске асырылуы тиіс (тек қана осы әдістер ғана мемлекетпен тура әрі дұрыс болып бағаланады).

Салық субъектісімен салық міндеттемесі шегіндегі әрекеттерді орындаудың барлық әдістері салық заңында бекітілген, және де осындай әдістердің тізімі сарқылған. Салық міндеттемесін орындау әдісінен ауытқу, оның тиісті емес орындалуы ретінде қарастырылады, және бұл мемлекетке салық субъектісіне, онымен жасалған салық міндеттемесін орындаудан бас тартуға және тиісті орындауды талап етуге құқылы негіздер ұсынады.25

Салық заңдамасы дәстүрлі түрде салық міндеттемесін орындау нысанына үш әрекетті біріктіреді, оларды салық субъектісімен атқаруды – мемлекетпен талап ету кезектік тәртібі бойынша жасалады:

1) салық субъектісімен өзінде салық салу объектісінің бар болуы туралы жариялау;

2) мемлекетке тиісті салық сомасын есептеу және;

3) осы салықты төлеу.

Азаматтармен салықты төлеу қолма-қол немесе қолма-қол ақшасыз нысанда орындалады. Заңды тұлғалар, негізінен, өздерінің салық міндеттемелерін қолма-қол ақшасыз нысанда орындайды.

Аталған әрекеттің әрқайсысына өзіндік нысан тиісті. Салық салу объектісін жариялау, әдеттегідей салық декларациясы нысанында немесе салық заңымен көзделген есептің басқа нысанында іске асырылады. Салық сомасының есептелуіне декларацияға (немесе есептің басқа нысанына) қоса берілетін салық сомасының есебі сәйкес келеді. Бұл есеп, салық заңымен орнатылған есептік әдістермен қатал сәйкестікте жасалу тиіс, және барлық нақты әрі нәтижелі мәліметтерден тұру қажет.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Салық кодексінде резидент емес тұлғалардың салық міндеттемелерінің орындалу ерекшеліктерін анықтайтын баптар бар. Мысалы, кодекстің 183 бабында алғаш рет, резидент емес салық төлеушілермен бағалы қағаздарды өткізу кезінде құн өсімінен түскен табыстарды алу кезінде салық міндеттемесінің орындалуының ерекшелігі көрсетілген. Берілген ерекшеліктер мыналардан тұрады:

 • корпорациялық табыс салығының есептелуі мен төленуі, табыс алушы резидент емес тұлғамен өз бетімен (бұл табыстар тұрақты мекеме немесе оны құрмай алынғанына қарамай) жасалуы керек;

 • корпорациялық табыс салығын төлемеу немесе толық көлемде төлемеу үшін жауапкершілік резидент емес тұлғаның өзіне жүктеледі;

 • салық міндеттемелері корпорациялық табыс салығы бойынша декларацияда көрсетіледі;

 • табыс салығының ставкасы 20% тең.

Берілген жағдайда, салық міндеттемесін орындау және оны орындамау үшін жауапкершілік салық төлеушінің өзіне жүктелген, себебі салық агенті – резидент емес тұлғаның салық салынатын табысының сомасы туралы ақпаратқа ие емес. Салық кодексінің жоғарыда аталған 183–бабына сәйкес, қор биржасының «А» және «В» ресми тізіміндегі акциялар мен облигацияларды өткізу кезінде құн өсімінен түскен табыстар салық салынудан босатылады. «А» және «В» категориясының акциялары мен облигацияларының листингтік талаптары, және де бағалы қағаздарды ресми тізімнің белгілі-бір категориясына тіркеу туралы шешім «Қазақстандық қор биржасы» Жабық Акционерлік Қоғамының биржалық кеңес мүшелерімен қабылданады. Осының барлығы Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар мен олардың эксперттік бағалануы бойынша Ұлттық Комиссиясының Директоратымен қабылданған «Бағалы қағаздармен биржалық сауда ережелері» атты құжаттың белгілеген критерийлері негізінде іске асырылады. Аталған ережеге сәйкес, ресми тізімнің «А» категориясына листингтік компаниялардың бағалы қағаздарын жіберудің жоғары санаты болып табылады, осыған байланысты «А» категориясының ресми тізіміне тек қана қаржылық-тұрақты эмитенттердің минималды инвестициялық тәуекелге ие бағалы қағаздары тіркелген. Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын немесе қазақстан Республикасындағы көздерден табыс алатын резидент емес заңды тұлғалар, корпорациялық табыс салығын төлеуді резиденттер үшін анықталған тәртіп бойынша іске асырады, ерекше жағдайларды есепке алмағанда. Салық кодексі бойынша, өз қызметін тұрақты мекемелер арқылы атқаратын тұлғалармен салық міндеттемесі өз бетінше орындалады. Яғни, көрсетілген резидент емес тұлғалар салық салынатын табыстарды есептеу мен салықтарды төлеуді, жасалған салық есебінің негізінде өз бетінше іске асырады. Резидент емес тұлғаның салық салынатын табысы, Қазақстан Республикасындағы қайнар көздерінен алынатын жылдық жиынтық (СК 80 –бап) табыс пен Салық кодексінің 122–бабына жасалған түзетулерді ескере отырып, осы Кодекстің 80–103, 105–114 баптарында көзделген шегерімдер арасындағы айырма ретінде анықталады. Егер де, резидент емес заңды тұлға тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырылатын қызметіне ұқсас немесе қызметті Қазақстан Республикасында атқарса, онда осындай қызметтен түсетін табыстар тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырылатын қызметтен түсетін табыстарға жатқызылады. Резидент емес заңды тұлғалар, Кодекстің V бөлімімен бекітілген тәртіп пен мерзімдерде салықтық есепті жасайды және ұсынады. Резидент емес тұлғамен Қазақстан Республикасында салық міндеттемесінің орындалуы үшін, одан Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп туралы заңдарының ережелеріне сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізу талап етіледі.Егер де, заңды немесе жеке тұлғаның қызметі Кодекстің 177–бабының 3–тармағының 5–тармақшасына сәйкес, резидент емес тұрақты мекеменің құрылуына алып келсе, осындай заңды немесе жеке тұлға өзінің салық міндеттемесінен басқа, берілген резидент емес тұлғаның да салық міндеттемесін орындауы тиіс. Берілген жағдайда, осындай тұлға өзінің қызметі мен тұрақты мекеме арқылы жасалып жатқан резидет емес тұлғаның қызметі бойынша, бухгалтерлік есеп жүргізуге, қаржылық және салықтық есепті жасауға, және де көрсетілген қызмет түрлері бойынша салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге міндетті. Салық кодексінің 185–бабына сәйкес, корпорациялық табысқа үстеме, ретінде резидент емес заңды тұлға тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырған қызметінен түскен таза табысына 15% ставка бойынша салынған салықты төлеуді іске асырады.26

Қандай да бір тұлғада салық объектісінің пайда болуы жағдайында, бұл тұлға салық заңдарында көрсетілген тәртіп бойынша өзіндегі салық салу пәнін бағалауға (өлшеуге) міндетті. Осыған орай мемлекет салықтың есептелуінің ерекше механизмін орнатады, және де салық салынатын пәннің сандық сипаттамасын әрі осының негізінде салық сомасын анықтауға мүмкіндік беретін категорияларды енгізеді. Осы категориялар салықтың міндетті белгілерінің бірі болып табылатын «салықтың анықталғандығы» белгісін іске асыруда үлкен маңызға ие. Салықтың осы белгілері бойынша , салық міндеттемелерінің көлемі және төлем сомасы алдын-ала анықталған әрі мәлім болуы қажет. Мемлекетке салықты төлеу үшін , бәрінен бұрын «Қанша?» деген сұраққа жауап беру керек. Әрбір салық төлеушіге қатал анықталған төлемді орнатып, салық сомасын индивидуалды түрде орнатуға болады. Және де оны нормативті түрде де анықтауға болады, яғни нормативті құықтық актіде оны абсолютті өлшемде көрсетіп, немесе оны анықтаудың әдістерінің формуласы мен тәртібін сипаттау арқылы. Осылайша, мемлекетпен енгізілетін категориялар мемлекетке тиісті салық сомасын анықтау мақсатына бағытталған, және де, осы себептен , олар салық салу объектісін анықтаудың тәртібі мен әдістерін, әрі соның негізінде төлем сомасын есептеуге қатысты салық міндеттемесін орындаудың әдістерінің қатарына бірігуі керек. Қазіргі шартты категоиялар салық сомасын анықтау мақсатына қызмет етеді, және өзінің тиісті құқықтық бекітілуін табу қажет, дегенді қолдайтын ойлар ғылыми әдебиетте айтылған еді.27 Бірақ, қазіргі уақытқа дейін салықтық қатынастар жүйесіндегі осы категориялардың орны анықтала қоймады. Ғылыми әдебиетте, осындай категорияларды «салық заңының элементтері» деп атау ұсынылады.

Осылайша, «салық салынатын бірлік» салық негізі (салық базасы) және «салық ставкасы» сияқты түсініктер пайда болады.

Салық салу бірлігі – бұл салық салу пәнінің белгіленген сандық өлшемі, оның өлшену жүйелері – бағасы, көлемі, ауданы, қуаты және т.б. кез келген затты, үрдісті бір уақытта бірнеше өлшем жүйесінде өлшеуге мүмкіндік береді: оның кеңістік өлшемдерін, салмағын, бағасын, және т.б.. Салық салу сомасын есептеу үшін, салық салу пәнінің ерекшелігін бөліп көрсету үшін сәйкес келетін салық салу бірлігі таңдалады. Мысалға, үйдің кеңістіктік өлшемдері иесінің ырысын әрдайым сипаттай алмайды, осы арада үйдің оның нарықтық бағасы кімнің кім екендігін бірден көрсетеді. Сондықтан да, мүлік салығын есептеу кезінде салық салынатын бірлік ретінде баға өлшемі қарастырылады.

Салық негізі (немесе салық базасы) – салық салу объектісі мен салық салуға байланысты объектінің құн, физикалық немесе өзге де сипаттамалары, олардың негізінде бюджетке төленуге тиіс салық және басқа да міндетті төлемдер сомасы айқындалады.

Салық ставкасы – салық базасының өлшем бірлігіне салық есептеулерінің шамасын білдіреді. Және ол салық базасының тиісті өлшем бірлігіне процентпен немесе абсолютті сомамен белгіленеді. Салық міндеттемесін орындау тәртібінің берілген элементі қорытындылаушы маңызға ие, себебі: ең соңында тек қана ол мемлекетке тиісті салық сомасын анықтауға мүмкіндік береді. Осыған орай ғылыми әдебиетте: «салықтың нақ осы элементі мемлекеттің меншік қатынастарына араласудың шегін анықтайды, ал дәлірек айтсақ – жалпы мемлекеттік қажеттіктер мен мұқтаждықтарды қанағаттандыру үшін, мемлекетпен жеке тұлға немесе кәсіпорын меншігін өндіріп алудың мөлшері», - деп дұрыс анықталған.28

Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Заңының 2 –бабына сәйкес республикамызда салықтар ұлттық валютада есептелінеді және төленеді, Қазақстан Респуликасының заңшығарушы актілерімен және жерқойнауларын пайдалануға жасалған келісім – шарттарының ережелерімен заттай нысанда төлеу немесе шетелдік валютамен төлеу туралы Қазақстан Республикасының Кеден заңдамаларымен көзделген жағдайларды ескермегенде. Сонымен төлем валютасы реттік, ұлттық валютамен қатар шетелдік валюта да қолданылады.

Салық сомасын төлемеу немесе толық көлемде төлемеу түріндегі салық міндеттемесін орындамау кезінде салық берешегі пайда болады. Салық кодексі бойынша салық берешегі дегеніміз – бұл бересі сомасы , сондай-ақ өсімпұлдар мен айыппұлдардың әлі төленбеген сомалары. Өз ішінде бересі – бұл есептелген және мерзімінде төленбеген салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер сомасы.Салық міндеттемесін орындамау бересі мен өсімпұлдарды, және де жөнді емес салық төлешіні бекітілген әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тарту түріндегі мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын қолдануына алып келеді.

Салық берешегін төлеу төмендегідей тәртіппен жүргізіледі:

 1. есептеп қосылған өсімпұлдар;

 2. есептелген айыппұлдар сомасы;

 3. бересі сомасы төленеді.

Салық берешегін осындай кезекпен төлеу салық төлеуші үшін өте ыңғайсыз, ал мемлекет үшін керісінше. Салық төлеушіде қаржылардың жетіспеуі және де ірі салық берешегі бар болуы кезінде (салық салу үшін бұл жағдай үйреншікті) , онда осы берешекті төлеуге бағытталған қаржылар, тек қана есептелген өсімпұлдар бойынша берешекті төлеуге ғана жетіп отырады. Негізгі қарыздың төленбей қалған сомасы –бересі сомасы, қайтадан өсім бойынша берешектің пайда болуына алып келеді, бұл болса, олардың алғаш болған төленуін талап етеді. Бұл арада, осы жағдай шексіз жалғаса беріп, салық төлеушінің мойнына қаржылық тозақ сала отырып, өсімпұлды мемлекеттің бюджеттік табысының өз алдына бөлек бір түріне айналдыруы мүмкін.

Ақыр соңында бұл жағдай салық төлеушіден салық берешегін өтеу мақсатымен, біріншіден, ақшалай қаражаттарын (қолма-қол және де қолма-қол ақшасыз есебінен), ал кейіннен мүлкін мәжбүрлеу арқылы өндіріп алу қаупін тудырады. Нәтижесінде, бұл оқиға салық төлеушінің толық банкроттануымен аяқталады, яғни кәсіпкерлік қызмет субъектісі ретінде «өліміне» алып келеді. Қорытындылай келе, салық берешегін өтеудің берілген тәртібі – салық салудың экономикаға әсерінің ең тұншықтырарлық әдісі екендігін көреміз.Сондықтан да, мысалы Ресей Федерациясында бұл жағдай үшін дұрысырақ шешім қабылданған деп айта аламыз, ол бойынша: салық берешегін өтеуге бағытталған ақша, бірінші кезекте бересі сомасын өтеуге жұмсалады, бұл болса автоматты түрде есептеліп қосылатын өсімпұлдардың көлемін азайтады. Нәтижесінде, салық төлушіге өзінің салықтық берешегін өтеу және өндірістік-шарттық қызметін қайта жалғастыру ыңғайырақ болады.


  1   2   3   4Похожие:

Л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде қазақ тіл білімі және қазақ тілі мен әдебиеті кафедраларының ұйымдастыруымен...
Л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом iconКонференцияны өткізу орны
Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті қазақ әдебиеті кафедрасы 2012 жылдың 1-2 маусым күндері «Р. Нұрғали мұрасы және...
Л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом iconҚорғауға жіберілсін: Қылмыстық құқық кеден пәндері кафедрасы
Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі Х. Досмухамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті заң факультеті
Л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом iconЛ. Н. Гумилева Eurasian National University named by L. N. Gumilev
Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева
Л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қ. А. Ясауи атындағы халықаралық Қазақ-ТҮрік университеті шымкент институты тарих факультеті саясаттану кафедрасы диплом жұмысы
Кіріспе
Л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ – түрік университеті Шымкент Институты Заң факультеті
Тақырыбы: «Оңтүстік Қазақстанда аномальды балаларды оқыту мен тәрбиелеу мәселелері»
Л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Философия және саясаттану факультеті Дінтану және мәдениеттану кафедрасы
Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, философия және саясаттану факультеті, дінтану және мәдениеттану кафедрасы 19-сәуірде 2013...
Л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом iconАбылай хан атындағЫ Қазақ халықаралық Қатынастар және әлем тілдері университеті халықаралық қатынастар факультеті Халықаралық құқық кафедрасы Бітіру жұмысы
Каспий теңізі құрлықтық шельфінің минералды ресурстарын игерудің құқықтық мәселелері
Л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом iconАлматы, Қазақстан, 2012 жыл, 18-22 сәуір. Құрметті әріптестер!
Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті (Қазақстан), Мармара университеті (Түркия), Шет тілдер және іскерлік каръера университеті...
Л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом iconҚазақстан орта ғасырлар тарихы пәннің жұмыс бағдарламасының жинағы
Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті тарих факультетінің тарих кафедрасының доценті т.ғ. к. Утебалиев Ж. Е., доцент...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов