Л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом icon

Л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. ДипломНазваниеЛ. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом
страница4/4
Л.Н.ГУМИЛЕВ атындағы ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ЗАҢ ИНСТИТУТЫ.
Дата06.05.2013
Размер0.98 Mb.
ТипДиплом
скачать >>>
1   2   3   4
www.kaznalog.nm.ru /(все о налогах);

 • www.kazpravda.kz;

 • www.zakon.kz/ (законодательство Республики Казахстан);

 • www.bin.kz /(бухгалтер и налоги).
  1 Қазақстан Республикасының Конституциясы 1998 жылдың 28–қаңтарынан .35 бап 1тармақ.

  2 Права человека. Основные международные документы. – Москва, 1990. стр. – 114.

  3 Толвғырақ: А.И.Худяков. Налоговое право Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы: Жеті Жарғы, 1998. стр. 226 – 250.

  4 Е.В.Порохов. Теория налоговых обязательств. – Алматы: Жеті Жарғы, 2001.

  5 Комментарий к части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации. Москва, 1995. стр.-318.

  6 М.К. Сулейменов «Проблемы соотношения гражданского и налогового законодательства //Налоговый эксперт, 2001.№2. стр.-11.

  7 Қазақстан Республикасы - Конституцияның 1–бабына сәйкес өзін құқықтық мемлекет деп жариялайды.

  8 Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі. 16- тарау 268- бап.

  9 М.Карасева. Проект налогового кодекса РФ и новые явления в праве.// Хозяйство иправо. -1997 -№ 4-стр. -79.


  10 М.Карасева. Проект налогового кодекса РФ и новые явления в праве.// Хозяйство иправо. -1997 -№ 4-стр. -79.  11 Налоги и налоговое право:учебное пособие/ Под ред. А.В. Брызгалина. – Москва. Изд.:Аналитика – Пресс,1997. –стр.98.


  12 М.Карасева. Проект налогового кодекса РФ и новые явления в праве.// Хозяйство иправо. -1997 -№ 4-стр. -81.

  13 М.Карасева. Проект налогового кодекса РФ и новые явления в праве.// Хозяйство иправо. -1997 -№ 4-стр. -80.

  14 Жоғарыда аталған әдебиет. стр. -82.

  15 Қазақстан Республикасының Салық кодексі. 24 –бап. 1 –тармақ.

  16Толығырақ: Қазақстан Республикасының Салық кодексі. Vбөлім.

  17 Берілген Қаулы 1995 жылдың 18–шілдесіндегі “Қазақстан Республикасының салық қатынастарын реттейтін Заң күшіне ие Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір қаулылары мен заң актілерін өз күшін жойған деп тану туралы”Қазақстан Республикасы Президентінің Заң күшіне ие Қаулысының негізінде өз күшін жойды.

  18 Қараңыз:мыс. Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Заңы 55 бап, 2 –тармақ.

  19 Е.В. Порохов.Теория налоговых обязательств. Учебное пособие. Алматы. – «Жеті жарғы». 2001. стр.97

  20 С.Г. Пепеляев. Как определить объект налогообложения //В книге: Ваш налоговый адвокат. Советы юристов: Сборник статей. Вып.1. Москва. – Изд.: ФБК – Пресс, 1997. стр. – 29.  21 Қазақстан Республикасының Салық кодексі. 29 –бап. 1 –тармақ.

  22 Қазақстан Республикасының Салық кодексі. 29–бап. 3–тармақ.

  23 Письмо Налогового Комитета Министерства финансов РК: Налоговым Комитетам по областям, городам Астана, Алматы, «Астана новый город».от 21 января 2003г. №НК-УАП-12-2-15/494 .

  24 А.И.Худяков. Налоговое право РК:Общая часть. Алматы, 2003г. стр. 403 -404.

  25 Е.В.Порохов. Теория налоговых обязательств. Алматы: «Жеті жарғы», 2001г. стр. 109-110.


  26 Вестник налоговой службы Республики Казахстан. – Астана: ИД “БИКО”2005, №2 стр. 21 – 23.


  27 А.И.Худяков. Налоговое право Республик Казахстан:Общая часть. Алматы, 2003г. стр.-406

  28 Основы налогового права./ Под ред. С.Г.Пепеляева.-М.: Инвест.Фонд. 1995г. стр-40.


  29 В.А. Кашин. Международные налоговые соглашения России. – Москва. Изд.: ЮНИТИ, 1998. стр. – 125.

  30 Г. Карагусова. Налоги: сущность и практика использования. Алматы,1994. стр. – 31.

  31 С.В. Жестков Правовые основы налогового планирования. – М.:Академический правовой уиверситет, 2002.стр. – 7.

  32В.И.Григорьев. Административная ответственность за нарушение налоговых обязательств. – Алматы: Қаржы қаражат.1997, стр. – 3

  33 Толығырақ: А.И.Худяков. Налоговое право РК:Общая часть. Алматы, 2003г. стр. 415 -416.

  34 Қазақстан Республикасының Салық кодексі. 16 –бап, 1-т. (10)

  35Қазақстан Республикасының «Трансферттік бағаларды қолдану кезіндегі мемлекеттік бақылау туралы» Заңы 05.01.2001ж. №136 -2. 3 –бап.

  36 Ф.Хайер. Как делать бизнес в Европе.- Москва.1990. стр.30-32.


  37 В.А.Кашин. Рубль плюс доллар (как создать совместное предприятие). Москва,1992. стр. – 93.

  38 Толық серіктестік анықтамасы ҚР Азаматтық кодексінің 63 –бабында

  39 С.В.Жестков. Особенности налогообложения групп предприятий//ФБК. – 1996 - №3. стр. 43 – 48.


  40 Толығырақ мына әдебиетте: Р.Ф.Захарова. Правовые проблемы совершенствования налоговой системы в РФ. В кн:Налоговый Кодекс. Сегодня и завтра:сборник статей. М.:ФБК – ПРЕСС,1997. стр. – 52.

  41 Мысал ретінде мынадай оқиғаны келтіруге болады. Тараптар сату – сатып алу келісім – шартын жасамақшы болды, және оның негізі мына шарттан тұрды: сатып алушымен осы мүлікті кейіннен қайта сатуы кезінде алынатын табыс, тараптармен пайыздық қатынаста үлестіріледі. Берілген мәміле «комиссия» келісім – шарты түрінде жасалды, дегенмен онда «шарт көрсетілген сату – сатып ал»у келісім – шартының бірнеше маңызды белгілерісақталды. Оны іске асыру кезінде комиссия шартына тиісті құқықтық салдар пайда болды. Салық инспекциясы тараптардың нағыз мүдделерін ескермей, мәмілені орындау кезінде пайда болған фактілік қарым - қатынастардың (комитент және комиссионер арасындағы қарым – қатынасқа тиісті емес деп танып)негізін елемей қойды. Пайда болған мәселені шешу үшін, тараптар берілген «комиссия келісім – шартын» -«шарт көрсетілген сату – сатып алу келісім – шарты» деп тану туралы талап - арызбен сотқа жүгінді, және де салық инспекциясына - салықтың артық төленген соммасын қайтарып алу туралы арызбен.  42 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации №9 –П от 27 мая 2003г. • 1   2   3   4  Похожие:

  Л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
  Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде қазақ тіл білімі және қазақ тілі мен әдебиеті кафедраларының ұйымдастыруымен...
  Л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом iconКонференцияны өткізу орны
  Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті қазақ әдебиеті кафедрасы 2012 жылдың 1-2 маусым күндері «Р. Нұрғали мұрасы және...
  Л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом iconҚорғауға жіберілсін: Қылмыстық құқық кеден пәндері кафедрасы
  Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі Х. Досмухамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті заң факультеті
  Л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом iconЛ. Н. Гумилева Eurasian National University named by L. N. Gumilev
  Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева
  Л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қ. А. Ясауи атындағы халықаралық Қазақ-ТҮрік университеті шымкент институты тарих факультеті саясаттану кафедрасы диплом жұмысы
  Кіріспе
  Л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ – түрік университеті Шымкент Институты Заң факультеті
  Тақырыбы: «Оңтүстік Қазақстанда аномальды балаларды оқыту мен тәрбиелеу мәселелері»
  Л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Философия және саясаттану факультеті Дінтану және мәдениеттану кафедрасы
  Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, философия және саясаттану факультеті, дінтану және мәдениеттану кафедрасы 19-сәуірде 2013...
  Л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом iconАбылай хан атындағЫ Қазақ халықаралық Қатынастар және әлем тілдері университеті халықаралық қатынастар факультеті Халықаралық құқық кафедрасы Бітіру жұмысы
  Каспий теңізі құрлықтық шельфінің минералды ресурстарын игерудің құқықтық мәселелері
  Л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом iconАлматы, Қазақстан, 2012 жыл, 18-22 сәуір. Құрметті әріптестер!
  Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті (Қазақстан), Мармара университеті (Түркия), Шет тілдер және іскерлік каръера университеті...
  Л. Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университеті заң институты. Қорғауға жіберілді «Халықаралық және конституциялық құқық» кафедрасының меңгерушісі Ф. А. Кожумратова 2005жыл. Диплом iconҚазақстан орта ғасырлар тарихы пәннің жұмыс бағдарламасының жинағы
  Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті тарих факультетінің тарих кафедрасының доценті т.ғ. к. Утебалиев Ж. Е., доцент...
  Разместите кнопку на своём сайте:
  Документы


  База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
  При копировании материала укажите ссылку.
  обратиться к администрации
  Документы

  Разработка сайта — Веб студия Адаманов