Қазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқан icon

Қазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқанНазваниеҚазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқан
страница3/5
Дата03.05.2013
Размер1.02 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4   5

Туризм қызметін сатудан түскен ел табыстары бұл уақытта 69 есе өсті ,6,8 млдрд долл –дан 473,4 млрд долл.ға дейін . (диаграмма 1.)


Диаграмма 1 - Туристердiң келу саны


Енді Ақмолатуристтің тұтынушыларына көрсеттетін қосымша қызметтерін қарастырайық. (Кесте 4.)

Кесте 4.

«Ақмолатурист» АҚ – ның туристерге көрсеткен қосымша

қызметтеріне талдау


Аты

2003

2004

өсу (+,-)

2003

2004

өсу (+,-)

Туристер саны

Қызмет көлемі

2

3

4

5

6

7

8

Балық аулау мен экологиялық маршрут

1198

272

- 926

558,9

448,2

- 110,7

Басқа қосымша қызметтер

784

539

-245

1204,6

1579,1

+374,5

Экскурсия + топтар қабылдау

5371

8460

+3089

950,4

2549,8

+ 1599,4

Барлығы

7353

9271

1918

2713,9

4577,1

1863,2Осы кесте бойынша талдау жасасақ Қорғалжын қорығына балық аулау мен экологиялық маршрутқа сұраныс 2003 жылы туристер саны 1198 адам, 2004 жылы 272 адас санына азайған. Басқа қосымша қызметке сұраныстармен қолданушылар саны (жол ақысы, автоқызмет, аударушылар қызметі) 784 адам, 2004 жылы 539 адам санынын құрайды. Экскурсиялық және топтар қабылдау бойынша туристер саны 2003 5371 адам, 2004 жылы 8460 адамды құрады.

Жалпылама алғанда 2003 жылы қосымша қызметті қолданушылар саны 7353 адам, ал 2004 жылы 9271 адам санына өсті.

Төменде Қазақстан және ТМД елдеріндегі санаториге 2004 жылғы белгіленген бағаға көңіл аударайық. Алынған деректер бойынша 2003 жылға қарағанда жол жүру бағасынын көтерілуіне байланысты 2004 жылы санаторилердің қызметтің қолдануға сұраныс айтарлықтай төмендеген. Оны келесі кесте арқылы көруге болады. (Кесте 5).

Мына кестеде туристік фирманың Қазақстан және ТМД елдері бойынша санаториге бағалары берілген.

Кесте 5.

2004 жылда Қазақстан мен ТМД елдеріндегі

санаторилерге бір күнге бағасы
Санаторий аттары

Жай номер

Жартылайлюкс

Люкс

1

Сарыағаш

1200

-

2000

2

Мойылды

1800

2500
3

Көктем

1800

2200

2500

4

Сосновый бор

1800

2400

2400-2500

5

Алатау

6950

-

11550

6

Каргалы

1700

2000

2600

7

Манкент

1100

1800

2500-3000

8

ЖанАҚорган

1300

-

2000

9

Мерке

1200

-

2000

10

«Белокуриха» ЖАҚ

14 күнге 78085

16 күнге 85565

18 күнге 93045


Талдай келе Ақмолатурист АҚ көрсеткен санаторилердің ішінде ең қымбатты Алатау санаторийі. Қалған «Сарыағаш», «Көктем», «Қаргалы» және тағы басқа санаторилерге жолдама бағасы бірдей.

Келесі кестеде 2004 жылғы пайда мен кірісті 2003 жылмен салыстырғандағы нәтижелер берілген.

Қорыта келгенде туристік қызметті сатып алушылар саны 3537 адам санына өскен. Осыған байланысты көрсеттетін қызмет көлемі 2004 жылы 2003 жылға қарағанда 10859 мың тенгеге өсті. Алынған пайда 2003 жылмен слаыстырғанда 862,9 мың тенгеге көп.

Туристік қызметті сатып алушылар саны 3537 адам санынаөскен. Осыған байланысты көрсеттетін қызмет көлемі 2004 жылы 2003 жылға қарағанда 10859 мың тенгеге өсті. Алынған пайда 2003 жылмен слаыстырғанда 862,9 мың тенгеге көп.

Қорыта келгенде барлық шығындар 2004 жылы қосымша құнсыз салықты қоспағанда 143660,2 мың тенгені құрады. Қосымша құнды қоспағанда кіріс саны 149183,1 мың тенгені құрады. Яғни түскен қаржы 5522,9 мың тенгені құрады.

Келесі кестеде «Ақмолатурист» АҚ 2002 және 2004 жылдар аралығындағы көрсеткіштерін көруге болады.

Онда барлық жыл басымен жыл сонына алынған бухгалтерлік емеп бөлімі берілген. Онда ұзақ жыл активтерінің мөлшері, материалды емес активтер мөлшері, машина мен құрал – жабдықтар, салыққа қарызы, несиелік қарызы,қысқа мерзімдік несие, жабылмаған шығын көрсеткіштері , қаржысы, дайын өнімі, өз капиталы және тағы басқа берілген да көрсеткіштер берілген.

Фирма өзінің клиентеріне алуан турлі маршруттарды: Түркия, Египет, БАЭ, Германия, Чехияға емделу, Қазақстандағы демалыс үйлері мен санаториялардың көптеген түрлерін, Бурабайдағы балалар лагерлерін ұсынуда. Сонымен қатар Экстримді ұнататындарға мынадай ұсыныстар (Шығыс Алтай, фестиваль Белуха) болды. Және де фирма клиентердің өз сұраныстарына байланысты турларды құрастырған. Қазіргі уақытта фирма жазғы кезеңге турларды


Кесте 6.

«Ақмолатурист» АҚ 2004 жылға шығаратын қаржылық шығындар


Шығындар статьясы

ФАҚт бойынша, тг

Пайыз

бойынша

АстанаСуАрнасы

879,8

0,6

Қалаэлектросеть

1031,4

0,7

Жылужүйесі

109,4

0,1

Байланыс

3613,1

2,5

Материалдар мен шикізаттар

6817,8

4,7

ГСМ

812,

0,6

Құрылыс кәсіпорының қызметіне ақысы

20160,3

14,0

Жалақы мен еңбекке жарамсыз қағазы

51324,2

35,7

Әлеуметтік салық

10715,3

7,5

Әлеуметтік қорғауға салымдар жинағы

889,2

0,2

Амортизациялық шығын

6606,9

4,6

Жанармай

3811,7

2,7

Ғимараттарды жалға алу

10878,7

7,6

Басқа да шығындар

26010,4

18,1

ҚСС – сыз барлық шығындар

143660,2

100

ҚҚС – сыз кірістер

149183,1
Қаржылық нәтиже

+5522,9

Кесте бойынша талдау жасайтын болсақ фирманың баланстық жағдайы өте жоғарғы деңгейде, қарызсыз жылдан жылға өту.

жоспарлауда.

Кез-келген фирма сәтті жұмыс істеу ушін өзнің серіктестері мен жеткізушілері болуы кажет. «Ақмолатурист» АҚ-мы Қазақстанның аудандарындағы және шетелдердегі алдыңғы қатардагы туристік ұйымдармен белсенді карым-катынас жасайды.

«Ақмолатурист» АҚ-мың серіктестіктерінің ішіндегі ең бастылары болып: Санк-Петербургтег «Мир» фирмасы және «Гульнар-Тур» туроператорлык; Туркиялык; турфирмасы табылады.


Кесте 7.

«Ақмолатурист» АҚ 2002 – 2004 жылға балансы.


Көрсеткіштер

2002

2003

2004

басы

соңы

басы

соңы

басы

С

Ұзақ мерзімдік активтер

46591893

62365050

62365050

62365050

62365050

63795450

Материалды емес актив

239170

187160187160

225680

Машина мен құрал – жабдықтар

13046514

21316029

187160

187160

21316029

23814313

Износ

4895558

7063502

21316029

21316029

7063502

11764538

Қалдық құн

45976624

61801791

7063502

7063502

61801791

63193671

Ұзақ мерзімді инвестиция

376099

376099

61801791

61801791

376099

376099

Ағымдық активтер

9464787

10292189

376099

376099

10292189

10718535

ТМЗ

6784864

6071065

10292789

10292789

60771065

6622855

Дайын өнім

2196490

2711956

6071065

6071065

2711956

2948615

Дебиторлық қарыз

2072735

3587684

2711956

2711956

3587684

3455480

Қаржы

607188

633440

3587684

3587684

633440

640200

Жабылмаған шығын

8088929

12931181

14787100

14787100

14787100

14787100

Уставты қор

14787100

14787100

633440

633440

12931181

13246830

Өз капиталы

35366197

40208449

129331181

129331181

40208449

42544082

Ағымдық пассивтер

20690483

32448790

40208449

40208449

32448790

31969903


Серіктестіктермен және жеткізушілермен келісім-шарттар негізінен туристш жәрмеңкелер кезінде жасалынган. Жәрмеңкелік іс-шаралар туристік фирмаларга ете улкен мумкшджтер береді. Жәрмеңке кезінде баск;алармен танысып және езіңді керсете отырып, туризм саласында кептеген а^параттарды алуга кемегш тигізеді.

Осы 30 жыл аралыгында фирма кептеген жергілікті және халықаралық жәрмеңкелерге ңатыск;ан. Мысалы, Астана каласында еткен «Қысқы демалыс 2003-2004» Республикалық туристік жәрмеңке, Алматыдагы жәрмеңке, Новосибирск және Мәскеудеп жәрмеңкелер. 0те сэтті еткені - Мәскеу ңаласындагы жәрмеңке, себебі онда көптеген шетелдік туроператорлармен және шетел компанияларымен келісім-шарт жасалынды.

Сонымен катар «Ақмолатурист» АҚ-мы К,азақстан территориясындагы санаториялар мен демалыс орындарымен келісім жасасған. Олар: Бурабайдагы «Приозерный», «Щучинский», «Окжетпес», «Зеленый бор» және тағы басқа санаториялар.

«Ақмолатурист» АҚ-мы шетел әуекомпанияларымен және Қазақстанның барлык жолдарына багытталган әуебилетері мен теміржолдардың сату кассаларымен белсенді карым-к;атынаста жұмыс атқарады.


    1. Туристік кәсіпорынның дамуына жарнаманың әсері


Қазір туризм индустриясы халықаралық сауда қызметі сегментінде жоғарғы денгейдегі ірі және динамикалық дамудағы салалардың бірі.2002 жылы халықаралық туризмнің еншісіне экспорттағы әлемдік кірістін 8% мен қызмет көрсету секторы экспортындағы 37% тиді.Туризм деңгейі жаңа көркем территориялардың пайда болу арқасында көтерілуі керек,себебі әлем туристік нарықындағы дәстүрлі аудандардың рекреационды сыйымдылығы шегіне жетті.Осыған байланысты қазақстан әлемдегі туристік нарығында өзінің орның алуға үлкен мүмкіндігі бар.

Қазіргі туризм әр жыл сайын еңбек етушілерге берілетін демалысқа байланысты туған,ол бір жағынан адамның демалысқа хұқығың мойындау болып табылады.Ол адамдар мен ұлттар арасындағы түсінiсу факторының дамуына септігін тигізеді.Әлемдік Туристік Ұйымның зерттеу анализіне,мамандандырылған халықаралық туризм ұйымдары мен мемлекеттің туризмді дамыту саясатына сүйенсек,туризді мемлекеттің әлеуметтік,мәдени экономикасына әсер ететін іс-әрекет ретінде түсінеді.

Қазіргі кездегі туризм бұл әлем экономикасында құлдырауға берілмейтін сала. Мамандандардың есебінше,орта есеппен алғанда бір шет елдік туристтен түсетін кірісті алу үшін,әлемдік нарыққа шамамен 9 тонна тас көмір,15 тонна мұнай немесе 2 тонна жоғарғы сортты бидай өнімін шығару керек.Бұл жерде әр шикізатты сатқанда мемлекеттің энерго сақтаушы орындары азаяды,ал туристік индустрия қалпына келу ресурстарында жұмыс істейді.Шетел экономисттерінің есебінше 100 000 турист қалада болған 2 сағаттың ішінде 350 000 доллар жұмсайды немесе әр адам 17,5 доллардан сағатта. Көріп отырғанымыздай шикізатты сату-бұл экономикалық тоқырауға алып келсе,туризм ресурсы азаймайтын ұзақ уақыт бойы қызмет ететін экономикалық тиімді сала.

Туризм экономикаға үш пайдалы әсерін тигізеді:

1.Шетел валютасының ағымы, төлем балансы мен экспорт сияқты экономикалық көрсеткіштерге оң септігін тигізеді.

2.Тұрғылықты жерді жұмыспен қамтамасыз етеді.Әлемдік Туристік Ұйым мен Әлемдік туризм және саяхат кеңесінің бағалауы бойынша әр тоғызыншы жұмыс орны мен туризм индустриясында 5-тен 9-ға дейін жұмыс орны тиеді.Туризм тікелей және жанама түрде экономиканың дамуының 32 саласына ‰сер етеді.

3. Елде инфра құрылымды дамытады.

Туризм елдегі бүтін аудандардың экономикасына белсенді әсер етеді.Туризм облысындағы шаруашылық субъектілерді құрып оны іске асыру жол транспорты,сауда,коммуналды-тұрмыстық,мәдениет,медицина қызметінің дамуымен тығыз байланысты.Туризм индустриясында басқа экономикалық салалардан гөрі,неғұрлым күшті мультипликатор эффектісі бар.

Туризм –демалыс,спорт, мәдениет және табиғатпен,таныстыратын жоспарланып индивидуальды түрде тәжірбиеленуі тиіс іс-әрекет.Мұндай жағдайда ол өзін-өзі оқыту толеранттылығы мен халық арасындағы мәдениеттін әр түрлілігімен танысу факторы болып табылады .

Туризмнің тез iрі тұрақты өсуін,оның айналадағы ортаға күшті әсерін экономиканың барлық секторы мен қоғамның жағдайына септігін ескере отырып Қазақстан Үкіметінің ұзақ мерзімді бағдарламасы туристтік саланы тиімді деп анықтады.

Берілген концепция туризм сферасындағы бүтін мемлекеттік саясатының пайда болуын, хұқықтық, ұйымдық және Қазақстандағы қазіргі туризм индустриясындағы бәсекелестікке бейімділіктің формалануының экономикалық негізін ұсынады.

Қазақстанда туристiк индустрияның дамымаған себебi онымен мақсатты түрде, мемлекеттiк деңгейде экономиканың саласы ретiнде айналыспағанында.Мемлекеттiк емес туристiк құрылымдар мен туризмнiң территориалды ұйымдарына,ұзақ мерзiмдi жоспарлауға, комплекстi болжамдарға көнiл бөлiнбедi.Саланың дамуын тежеген фактор бюджетке кiрiстiң көп бөлiгi туризмнен түскенiне қарамастан жергiлiктi басқару органдарының оны тиiмдi әрi болашағы бар екенiң мойындамауы. Тәуелсiздiк алынуы мен қатар елiмiзде халқымыздың тарихи және мәдени құндылықтарың дамыту жұмыстары басталды.

Фирманың әлемдік нарыққа сай деңгейге жеткізу үшін фирманың маркетингтік шараларына талдау жасайық. Өзін өзі талдау мен өзін - өзі бақылау әрекетнің әдісінің негізі болып жағдайлық талдау жатады.

«Ақмолатурист» АҚ-мының маркетингтік талдау кәсіпорынның өндірістік –шаруашылық әрекеттің толық қамтып, сонында жаңа идеялармен мақсаттарды, оларға жету жолдары мен тактикаларын наықтау қажет.

Жағдайлық талдаудың негізгі пәні болып кәсіпорынды қоршаған микромаркетинг жатады: олар тұтынушылар, бәсекелестер, сатушылар, сату бойынша делдалдар және де жеткізушілер.

«Ақмолатурист» АҚ-мы сонымен бірге бағаны әр түрлі жеңілдіктерге сүйену арқылы түсіріреді, оның негізгі мақсаты сол арқылы көптеген тұтынушыларды жинау.

«Ақмолатурист» АҚ-мы әрі қарай баға дискриминациясын қолдануды көздеуде, яғни жай тұтынушыларға қарағанда қартаң адамдар үлкен жеңілдіктер жасау. Тұтынушы өндірушіге - пір саналатын тұлга, маркетингтік тұргыдан ерекшелігі осы тұжырымда. Жарнама және –өткізуді ынталандыру кызметтері тура тұтынушыға арналады. Көптеген фирмаларға, егер адамдарға маркетинг пен жарнама бір-бірімен үндес көрсеткіші де кездейсоқ емес. Осылардын, барлығы жарнаманың маркетинг кешенінде атқаратын зор рөлі бар

Өткізуді ( сұранысты) ынталандыру іске асқан жағдайда тұтынушылардың, сатушылардың, табыстырушылардын, ( делдалдардың) назарын сіздің еншінізге аударып және оны сатып алуға ынталандыратын кызметтер түрі мен шаралар кандай? Жарнамамен катар олар сауда белсенділігін қолдайтын шараларды, баспасөздің түрін жариялауды, кауымдастармен байланыс жасауды және т.б. камтиды. Жарнама осы тұтас жуйенің ортаншы буыны.

Жарнама - нақтылы өндірушілерге, саудагерлерге, табыстырушың тауарына, қызметіне назар аударту және олардың шотынан, олардың маркасымен осы тауар мен кызметін сатып алдырту мақсатында ұсыныс, тауар мен кызметті сатып алдырту мақсатында ұсыныс, шақыру, кеңес және кепілдеме тарату.

Жарнама тауарды ( қызметті) сату міндеттерін, баска да көптеген міндеттер атқаратының айта кетейік, бұлар:

- фирма, оның тарихи, жетістіктері, клиенттерініц құрамы жөнінде түсінік, мағлұмат тарату;

- толық ақпаратқа сұраныс, тапсырмалар тудыру;

- тауар сатып алу жөнінде шеппм кабылдауға ықпал жасайтын адамдарға жарнама беруші фирманың, жағына шығардай етіп сөз салу;

- өткізузу қызметінің мамандарына клиенттермен келіссөз жүргізу кезенінде көмек көрсету;

- қоғам жағынан фирмаға оң көзқарас тудыру;

- тауарды сатып алушылардың қуаныш сезімін қолдау. Қысқаша ғана жарнама теориясына ой жүгіртейік. Жарнаманың іргелілік принципі. Ол тауар сатып алу барысындағы тутынушының ынтасын арттыруда дәйектілікке сүйенуді білдіреді. Мұны психологтар ашқан және осы дәйектілік төмендегі элементтерден тұрады: " назар - мүдде - зауық -қимыл". Осы принципке сәйкестене жарнаманың стратегиясы анықталады, ягни клиенттерді әркайсысына өзіндік шаралар сипаттас белгілі бір кезеңдерден өткізе отырып, сатып алуға дайындау. Айтылмыш принципке сүйене отырып, осы кезеңдердi былай бөлуге болады:

- ұсынылмақ тауардан мағлұмат алу;

- осы тауарлардың керектiгiн түсiну;

- осы тауар жөнiнде басқалардың, айтуы бойынша айқындама ұстау;

осы тауарды қолға түсiру жөнiнде ниет кабылдау;

- сатып алу.

Бүгiнгi таңда жарнама өткiзу рыногы үшiн . бәсекелестермен күрестiн, сұраныс қалыптастыруды, Өткiзудi ынталандырудын белсендi және ықпалды қаруына айналған. Осы мiндеттердi маркетингтiн бiрегей стратегиясы ауқымында орындай отыра, жарнама тауарлар, идеялар, қызметтер жөнiнде ақпарат бередi, жарнама объектiсiне қосымша тұтыну сапасымен толықтырады, нарықтағы тауарларды жүктейдi, тұтынушыны қимыл жасауға итермелейдi, оны енжарлықтан тазартып, ықтимал сатып алушыға айналдырады.

Жарнамасыз тауардың кен рыноктарын қалыптастыруға, ықтимал қажетiлiктердi сұранымға айналдыруға болмайды. Коммерциялық жарнаманың алып машинасы тұтынушыны қалыптастыруға, оған қысым жасап, керектi сенiм тәрбиелеуге арналған. Жарнаманың мақсаты сатып алуға деген құмарлықты қыздырып, ықтимал тұтынушыны несиенi пайдалануға, қосымша шығындарға итермелейдi.

Жарнама қызметiнiң жоспары көптеген факторларды нақтылы талдау және көптеген балама нұсқаларды бағалау негiзiнде жасалады. Ең басында мақсатты айкындайды және мақсат-мiндеттерді мынадай тізбегін бетке ұстаған жөн: " фирманың мақсаттары - маркетинг мақсаты - жарнама қызметтерінің мақсаты және міндеттер!".

«Ақмолатурист» АҚ-мының негізгі қызметіне келесілер жатады:
1   2   3   4   5Похожие:

Қазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқан iconIБөлім. Жарнама психологиясының жалпы теориялық мәселелері. Жарнаманы қолданудың психологиялық тұжырымдамалары
Жарнама бейнесін қалыптастыруда психикалық процестердің ролі
Қазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқан iconIБөлім. Жарнама психологиясының жалпы теориялық мәселелері. Жарнаманы қолданудың психологиялық тұжырымдамалары
Жарнама бейнесін қалыптастыруда психикалық процестердің ролі
Қазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқан iconҚазіргі кезде шикізатты кешенді түрде өндеу мәсілісі өндеу өндірісінде маңызды мәселелерінің бірі болып табылады
Күкірт кышқылы бірталай маңызды өнімдерді алу үшін халық шаруашылығының көптеген салаларында қолданылады және оған сұраныс үнемі...
Қазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқан iconМазмұны Бет Кіріспе 5 І бөлім. Кәсіпорынның экономикалық сипаттамасы 7 «Индустриальное снабжение»
Стандартын – бехс және Қехс (International Accounting Standards, ias and International Financional Reporting Standards) жасайтын...
Қазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқан iconДиплом жұмысы қазiргi қазақ тiлiндегi бір қҰрамды сөйлемдер
Кiрiспе
Қазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқан iconДокументы
1. /Озы_ т_ж_рибе тарату.doc
Қазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқан icon2-3 I салықтың мәнi, принциптерi, түрлерi мен қызметтерi Инвестициялар ұғымы және олардың жіктелуі
Кiрiспе
Қазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқан iconҚазакстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Жарнама маркетингі мен менеджменті
Қазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқан iconДокументы
1. /_ай кезде У дыбысы дауыссыз болады.doc
Қазiргi кезде жарнама тарату құралдарының көптеген түрлерi қалыптасқан iconРимдік санау жүйесі
Мұғалім санау жүйесі тақырыбын өткен кезде, оқулықтан тыс төмендегідей қызықты қосымша материалды қолдануына болады
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов