Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті icon

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультетіНазваниеҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті
страница4/15
Дата08.05.2013
Размер3 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Әдебиет:

Негізгі

Шалекенов У.К. Әлем халықтарының этнографиясы. Алматы, 1994

Население мира. М.,1992.

Артықпаев Ж.О. Этнология и этнография. Астана.2001.

Садохин А.П. Этнология. М.2004.

Таводов Г.Т. Этнология. М.2003.

Қосымша

Бютнер Д. История Африки с древнейших времен. М, 1981.

Дэвидсон Б. Африканцы. Введение в историю культуры. М.,1975.

Куббель Л.Е. «Страна золота»-века, культуры, государства. (Западная Африка). М, 1990.

Исмагилова Р.Н. Этнические проблемы современной Тропической
Африки. М.,1973.

Львова Э.С. Этнография Африки. М.,1981.

Арсеньев В.Р. Звери-боги-люди. М, 1991.

Асоян Б.Р. Все еще удивительная Африка. М, 1987.


7. Америка халықтары.

Семинар сабағының мақсаты: Американың байырғы халықтары, қоныстану прцесі, этномәдени ерекшеліктері, шаруашылығы, мәдениеті және еуропалықтардың жаулап алуын ашу.

^ Негізгі түсініктер: Индейс тілдері, арктикалық аңшылар, ацтек, майя, инк, жер өңдушілер, Кортес.

Семинар сабағының тапсырмалары: Негізгі және қосымша әдебиеттерді қолдана отырып, берілген әрбір сұрақты дәптеріңе конспектілеп, мазмұнын білуің керек.

Сұрақтар:

^ 1.Солтүстік Америка. Солтүстік Американың арктикалық аймағы (эскимостар). Солтүстік Американың үндіс халықтары. Негізгі шаруашылығы. Еңбек құралдары. Дәстүрлі мәдениеті. Баспана. Киімі. Материалдық мөәениеті. Діні.

2.Мезоамерика. Тілдік құрамы. Шаруашылығы. Сауда. Ірі семьялық топтар. Діні. Майя мәдениеті. Майя жазбалары.

^ 3.Оңтүстік Америка. Тілдік құрамы. Жер шаруашылығы. Шаруашылыгы: терімшілік, аңшылық пен балық аулау. Қоғамдық катынастары. Экзогамдық топтар. Діни наным-сенімдері. Европалықтардың Американы басып алуы мен отарлауы. Отарлау саясатының зардаптары. Жаулап алу саясатынан кейінгі Американың мәдениеті мен қалыптасуы.


Әдебиет:

Негізгі

Шалекенов У.К. Әлем халықтарының этнографиясы. Алматы, 1994

Население мира. М.,1992.

Артықпаев Ж.О. Этнология и этнография. Астана.2001.

Садохин А.П. Этнология. М.2004.

Таводов Г.Т. Этнология. М.2003.

Қосымша

Америка после Колумба. М.,1992.

Аргеднк Х.Н. Обычай и обряды индейцев. Алма-Ата, 1989.

Галич Мануэль. История доколумбовых цивилизаций. М.,1990.

Кинжалов. Р.В. Культура древних майя. Л.,1971.

Народы Америки. Т. 1,2 //Серия «Народы мира». М., 1959.

Народы мира. Историко-этнаграфический справочник. М, 1988.

Стинбл Милослав. Индейцы без томагавков. М, 1984.

Страны и народы. Америка. М, 1981.

Шулц Д.В. Моя жинь среди индейцев. (Индейцы Северной Америкой). М, 1974.

Этнические процессы в странах Карибского моря. М.,1982.

Этнические процессы в странах Южной Америки. М.,1981.

Файнберг Л.А. Охотники американского севера: индейцы и эскимосы. М, 1991.


^ 8.Европа халықтары.

Семинар сабағының мақсаты: Еуропаның географиясы, этногенезі, саяси тарихы, мәдениеттегі-шаруашылықтағы негізгі ерекшеліктері мен қоғамдық қатынасын зерттеу.

^ Негізгі түсініктер: Еврей, цыған, католицизм, християн, православие, албандар, германдар, романдар, жүзімшілік, изба, славиян тілдері, Картвелия, Кахатия, Алаңдар, лезгинка, ашуг,

^ Семинар сабағының тапсырмалары: Негізгі және қосымша әдебиеттерді қолдана отырып, берілген әрбір сұрақты дәптеріңе конспектілеп, мазмұнын білуің керек.

Сұрақтар:

^ 1.Европа халықтарының тарихи-мәдени географиялық сипаттамасы.Батыс, Орталық, Солтүстік жөне Оңтүстік Европа халықтары. Этногенезі жөне этникалық тарихы. Тілдік және антропологиялық классификациясы. Шаруашылығы жөне материалдық мөдениеті. Рухани медениеті. Отбасы тұрмысы мен әдет-ғұрптары. Діні.

^ 2.Шығыс славян халықтары. Этникалық тарихы. Тілдік және антропологиялық сипаттамасы. Шарушалық және материалдық мәдениеті. Отбасы тұрмысы мен әдет-гұрыптары. Дәстүрлі халық мәдениеті. Діні. Халық өнері.

^ 3.Шығыс Европаның славян емес халықтары. Этногенез және этникалық тарихы. Шаруашылығы. Материалдық мәдениеті. Қоғамдық және отбасы тұрмысы. Рухани мәдениеті.

^ 4.Прибалтика халыктары. Этногенез және этникалық тарихы. Шаруашылығы. Кәсібі. Материалдық жөне рухани мәдениеті. Діні.

5.Солтүстік Шығыс Европа халықтары. Этногенез жөне этникалық тарихы. Шаруашылығы. Баспана. Киімі. Рухани мәдениеті. Отбасылық тұрмысы.

^ 6.Кавказ халықтары. Этникалық кұрамы. Этногенезі және этникалық тарихы. Тіл топтары. Шаруашылыгы. Материалдык мәдениеті. Баспана. Киімі. Тағамы. Қоғамдық жөне отбасылық турмысы. Діни нанымдар. Халық шығармашылығы.


Әдебиет:

Негізгі

Шалекенов У.К. Әлем халықтарының этнографиясы. Алматы, 1994

Население мира. М.,1992.

Артықпаев Ж.О. Этнология и этнография. Астана.2001.

Садохин А.П. Этнология. М.2004.

Таводов Г.Т. Этнология. М.2003.

Қосымша

Этнические процессы в современном мире. М.,1987.

Алексеев В.П. Происхождение народов Кавказа. М.,1967.

Алхазова Н.Д. Кройторекску Л.И. Королевсве, где говарят по-англиски. Обычай, традиции, праздники. М, 1989.

Брак у народов Северной и Северо-Западной Европы. М.,1990.

Волкова Н.Г. Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа.
М.,1972.

Герман а.А. История Республики немцев Поволья в событиях, фактах, документах, М, 2000.

Искахаков Д.М. Татары. (Популярный очерк этнической истории и демографии). Набережны Челны, 1993.

Кертман Л. География, история икультура Англи. М, 1979.

Народы мира. Историко-этнаграфический справочник. М, 1988.

Русские. (Народы и культуры). Под.ред. В.А. Александрова, И.В. Власова, Н.С. Полищук. М, 1999.

Что нужно знать о народах России (справочник для гос. служащих). – М, 1999.


9. Қазақстанның этникалық тарихы.

Семинар сабағының мақсаты: Ежелгі уақыттан кәзіргі кезеңге дейінгі қазақ халқының шығу тегі, этникалық құрамы, диаспоралардың пайда болуын зерттеу.

^ Негізгі түсініктер: Арий, Алаш, сақ, түрік, татар, қыпшақ, ноғай, өзбек, қазақ, Қазақстан, шежіре, көшпенді, ауыз әдебиеті.

Семинар сабағының тапсырмалары: Негізгі және қосымша әдебиеттерді қолдана отырып, берілген әрбір сұрақты дәптеріңе конспектілеп, мазмұнын білуің керек.

Сұрақтар:

1.Қазақстан халықтары. Кәзіргі этнолингвистикалық жағдайдың қалыптасуы Антропологиялық, лингвистикалық, шаруашылық-мәдени сипаттама. Қазақты этнологиялық зерттеу тарихы.

^ 2.Қазақ этногенезі және этникалық тарихы. Археология, антропология, этнология, фольклор, лингвистика және жазба көздеріндегі мәліметтер. «Қазақ» этнонимі. Қазақ жүздері және этникалық территориясы. Қазақ халқының этникалық құрылымы, қоныстану географиясы және саны

^ 3.Этникалық тарихтың негізгі кезеңдері. Қазіргі Казақстан тұрғындарының қалыптасуы.


Әдебиет:

Негізгі

Шалекенов У.К. Әлем халықтарының этнографиясы. Алматы, 1994

Население мира. М.,1992.

Артықпаев Ж.О. Этнология и этнография. Астана.2001.

Қосымша

Акынжанов М.Б. Казактың шығу тегі туралы. Алматы,1957.

Арғынбаев Х.А. Қазақ халқындағы семья мен неке А, 1973.

Казахи. Историко-этнографическое исследование. Алматы,1994.

Қоңыратпаев Ә. Қазақ фолклорының тарихы А.1991

Назарбаев Н.Ә. тарих толқынында. А, 1999.

Нығмет Мыңжан. Қазақтың қысқаша тарихы. А.1994.

Қазақстан тарихы. Ежелгі уақыттан қазіргі кезеңге дейін. Очерк. Бас.Ред. М.Қ.Қозыбаев. Алматы, Дәуір, 1993.

Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Төрт томдық, 1-том, Алматы, Атамұра, 1996.

Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық, II-том. Алматы, Атамұра,

Масанов Н.Э. и др. История Казахстана: народы культуры. Учебное пособие. Алматы, Дайк-Прес, 2000.

Дулати М.Х: Тарих-и Рашиди. Алматы, Мұхамед Хайдар Дулати қоғамдық қоры, 2003

Жүсіп Баласағұн. Құтты білік. Алматы, 1986.

Иүгенеки А. Ақиқат сыйы. Алматы, 1985.

Қ.Жалайыр. Шежірелер жинағы. Алматы.19 97,-128б.

Қорқыт ата кітабы. Алматы, 1986.

Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы. Қазақ шежіресі. Алматы, 1993.

Махмуд Қашғари. Диуан-лұғат ат-түрік. Алматы, 1993.

Моңғолдың құпия шежіресі. Баян-өлгий, 1979.

Өтеміс Қажы. Шыңғыс наме. Алматы, 1992.

Таным тармақтары (Қытай тарихшыларының көне тарихызмы жөніндегі пайымдаулары. Құрас және алғ.жазғ. Қ. Салғараұлы). Алматы.Санат, 1992. 279 б.

Шәкәрім Құдайбердіұлы. Түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі. А, 1993.


10. Қазақ этнологиясы.

Семинар сабағының мақсаты:

Негізгі түсініктер:

Семинар сабағының тапсырмалары: Негізгі және қосымша әдебиеттерді қолдана отырып, берілген әрбір сұрақты дәптеріңе конспектілеп, мазмұнын білуің керек.

Сұрақтар:

^ 1.Шаруашылық – мәдени типтері. Дәстүрлі қазақ шаруашылығының құрылымы. Көшпелі шаруашылық. Көшпелілік генезисі және эволюциясы. Көшпелі шаруашылық типологиясы: көшпелі, жартылай көшпелі, отырықшы шаруашылықтар. Көшпелі шаруашылық ұйымы. Жайылымдылық мал шаруашылығының техникасы және әдістері. Малдарға арналған шаруашылық құрылым типтері. Халықтық мал дәрігерлігі. Мал шаруашылығымен байланысты ғұрыптар мен сенімдер. Жер өндеу. Шаруашылықтың түрлі типтеріндегі жер өндеудің маңызды орны. Жер өндеу мінездемесі және жер өндеу. Жерді пайдаланудың формасы мен синтезі. Жер өндеу шаруашылығындағы еңбек ұйымы. Жер өндеу саймандары және жасалған мәдениет құрамы. Жер жырту техникасы. Жыртылатын жерді өндеу және құралдары. Егіс жинау, оны ұнтақтау әдістері, бидайды сақтау әдістері. Бау – бақшалық және көкініс бақшасы. Жер өндеу жұмыстарының халықтық календары. Жер өндеуге байланысты салт – дәстүр, ғұрып және мерекелер.

^ 2.Аңшылық. Аңшылықтың түрі мен әдісі: аңшы құстарымен, қабаған иттермен (тазы), оларды аулау әдістері. Дәстүрлі және өзіндік қызығушылықпен аңшылық. Аңшылықпен байланысты дәстүрлілер, ғұрыптар мен әдеттер. Балық аулау және т.б. этностың өзін - өзі қамтамасыз ету жүйесі.

^ 3.Материялдық мәдениеті. Елді – мекен және тұрғын жер. Елді мекеннің пайда болуының уақыты және есебі. Қоныстанудың дәстүрлі типі. Қоныстанудын қазіргі заманғы типі және оның генетикалық байланысы. Дәстүрлі тұрғын үй: киіз үй, күрке, қос, жолым және т.б. Тұрақты үйлер мен шаруашылық құрылыс типтері. Дәстүрлі және қазіргі үйлердің азды – көпті ұқсастығы. Құрылыс материалы және салу технологиясы. Қоғамдық құрылыстар. Халықтың және қазіргі архитектура. Дәстүрлі интерьер және жиһаз. Үймен байланысты наным – сенім.

Киім және сәндік әшекей. Дәстүрлі және қазіргі киімдер. Киім типінің шығуына географиялық ортаның әсері. Ерлер, әйелдер және балалар киімдерінің негізгі құрамды бөліктері. Күнделікті, және мерекелік, қыстық және жаздық той және қаралы киімдері. Қалалық еуропалық киімдердің пайда болуы. Бас киімдер. Тері және пималық аяқ – киім. Белдіктер. Әшекейлер. Әшекей бұйымдарының формасы мен әдістері. Амулеттер. Киім мен әшекейлерге байланысты сенімдер мен ғұрыптар.

Тамағы. Тамақтану жүйесі: ет, сүт, өсімдік, аралас. Күнделікті, арнайы, мезгілдік мерекелік, қонақтық, дәстүрлі және ғұрыптық ұлттық тағамдар. Тамақтану уақыты. Тиым салынған тағамдар. Трапеза этикасы. Азық – түлікті өндіру, консервілеу және сақтау әдістері. Ыдыс – аяқ саймандары: металдық, керамикалық, ағаш, тері және т.б. тамақпен байланысты дәстүрлер мен ғұрыптар. Үй – жайлық қолөнер. Қазақтардағы қолөнердің дамуы туралы археологиялық және жазба куәліктері. Ағаш өндеу. Ұсталық қолөнер. Зергерлік өнер. Терілік өнер. Сүйек өндеу. Үй – жайлық қолөнер шаруашылықтың мал шаруашылық типінің жалғасы ретінде. Тері илеу өндірісі. Тоқымашылық. Кілем тоқу. Кесте тігу.

^ 4.Әлеуметтік – нормативтік мәдениет және салт – дәстүр. Той (үйлену) ғұрпы. Балалар ғұрпы. Жерлеу – еске алу ғұрпы. Қазақтардың отбасы – некелік қатынастары. Балаларды тәрбиелеуде этникалық дәстүр жүйесі. Қазақстанның әлеуметтік – нормативті этикеті. Дәстүрлі музыка. Халық мереклері және ойындары. Қазақтардың діни көзқарастары, сенімдері мен білімі. Исламға дейінгі наным – сенім. Тәңірге табыну. Шаманизм және бақсылық. Бабалар аруағына сенім. Қазақта исламның таралуы. Өмірдегі түрлі халықтық білімдері – календарь, аурудың емі, малды емдеу туралы түсінігі.

Әдебиет:

Негізгі

Шалекенов У.К. Әлем халықтарының этнографиясы. Алматы, 1994

Население мира. М.,1992.

Артықпаев Ж.О. Этнология и этнография. Астана. 2001.

Қосымша

Акынжанов М.Б. Казактың шығу тегі туралы. Алматы,1957.

Арғынбаев Х.А. Қазақ халқындағы семья мен неке А, 1973.

Казахи. Историко-этнографическое исследование. Алматы,1994.

Қоңыратпаев Ә. Қазақ фолклорының тарихы А.1991

Назарбаев Н.Ә. тарих толқынында. А, 1999.

Нығмет Мыңжан. Қазақтың қысқаша тарихы. А.1994.

Қазақстан тарихы. Ежелгі уақыттан қазіргі кезеңге дейін. Очерк. Бас.Ред. М.Қ.Қозыбаев. Алматы, Дәуір, 1993.

Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Төрт томдық, 1-том, Алматы, Атамұра, 1996.

Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық, II-том. Алматы, Атамұра,

Масанов Н.Э. и др. История Казахстана: народы культуры. Учебное пособие. Алматы, Дайк-Прес, 2000.


^ 11. Этностар арасындағы қарым-қатынастар.

Семинар сабағының мақсаты: Этностар арасындағы байланыс, қатынас, азшылдық теорияларын қарастыру.

Негізгі түсініктер:

Семинар сабағының тапсырмалары: Негізгі және қосымша әдебиеттерді қолдана отырып, берілген әрбір сұрақты дәптеріңе конспектілеп, мазмұнын білуің керек.

Сұрақтар:

^ 1.Этностар арасындағы байланыс және оның нәтижелері. Тарихи фактор. Әлеуметтік фактор. Саяси фактор. Жағдайлық фактор. Этностар арасындағы байланыстың нұсқалары. Этникалық ассимиляция. Этникалық адаптация..

^ 2.Жергілікті халықтар және этникалық азшылдық. Жергілікті халықтар. Абориген. Этникалық азшылдық.

3.Этностар арасындағы қатынастың түрлері. Геноцид. Апартеид. Сегрегация. Дискриминация. Жат мәдениет концепциясы.

^ 4.Этностар арасындағы қарым-қатынастың теориялары. Аккультурация концепциясы. Жұмылдыру концепциясы. Интегрировалық концепциясы. Ішкі отарландыру концепциясы.


^ Студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастырудың әдістемелік нұсқаулары.

Түсініктеме жазбасы.

Білім беру жүйесінде лекциядан және семинар сабақтарымен қатар студенттердің өзіндік жұмысы да маңызды орын алады. Сол себептен бұл курстан студенттер келесі жұмыс түрлері қарастырылған.

1. Тыңдалған конспектіленген лекцияны өңдеу.

2. Семинар сабақтарына дайындық.

3.Пәннен емтиханға дайындық.

4.Баяндама және реферат жазуға дайындық.


Cтуденттердің өз бетімен істейтін жұмыстары
Жұмыс түрі


Тақырып

Көлем.

с/б

Бақылау.

1.

Лекция коспекциясымен жұмыс

Кіріспе

Этнология теориясының негізі және бағыты

Әлем халықтарының негізгі классификациясы

Австралия және Мұхит аралдары халықтары

Ежелгі Қазақстан тарихынан жазба деректер

Азия халықтары

Африка халықтары

Америка халықтары

Еуропа халықтары

Қазақстанның этникалық тарихы

Қазақ этнологиясы

Этностар арасындағы қарым-қатынастар

Барлығы


Барлығы:

0,5 с

0,5 с

1 с

0,5 с

1 с.

0,5с.

0.5 с.

0.5с.

0,5 с.

0,5с.

0,5 с.

0,5 с.

7,5 с.


2 сағат

3 сағат

3 сағат

3сағат

3сағат

3сағат

3сағат

3сағат

3сағат

3сағат

3сағат

3сағат

32 с


Конспектіні тексеру
2.

Семи­нар сабақтарына дайындық

Студент семинар сабағына дайындалғанда кем дегенде 2 сағат жұмсауы керек

30

сағат

30

сағат

се­минарда

сұрау
3.

Пәннен емтиханға дайындық

Пәннің барлық тақырыбы бойынша.

7 сағат

16 сағат4.

Баяндама рефератқа дайындық.

Таңдап алынған тақырыбы бойынша.

7,5 с.


Барлығы:45 сағат 78

часCтуденттердің өз бетімен істейтін жұмыстары. «тарих» және «құқық және экономика негідері» мандығы.
Жұмыс түрі


Тақырып

Көлем.

с/б

Бақылау.

1.

Лекция коспекциясымен жұмыс

Кіріспе

Этнология теориясының негізі және бағыты

Әлем халықтарының негізгі классификациясы

Австралия және Мұхит аралдары халықтары

Ежелгі Қазақстан тарихынан жазба деректер

Азия халықтары

Африка халықтары

Америка халықтары

Еуропа халықтары

Қазақстанның этникалық тарихы

Қазақ этнологиясы

Этностар арасындағы қарым-қатынастар

Барлығы


Барлығы:

0,5 с

0,5 с

1 с

0,5 с

1 с.

0,5с.

0.5 с.

0.5с.

0,5 с.

0,5с.

0,5 с.

0,5 с.

7,5 с.


2 сағат

2 сағат

2 сағат

2сағат

2сағат

2сағат

2сағат

2сағат

2сағат

2сағат

2сағат

2сағат

22 с


Конспектіні тексеру
2.

Семи­нар сабақтарына дайындық

Студент семинар сабағына дайындалғанда кем дегенде 2 сағат жұмсауы керек

30

сағат

30

сағат

се­минарда

сұрау
3.

Пәннен емтиханға дайындық

Пәннің барлық тақырыбы бойынша.

7 сағат

8 сағат4.

Баяндама рефератқа дайындық.

Таңдап алынған тақырыбы бойынша.

7,5 с.


Барлығы:

45 сағат 60 час


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Похожие:

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті
И. Исеновтың авторлық жұмысы. Оның негізіне 2006 жылғы қыркүйектің 3 жұлдызындағы 266 нөмірлі Қазақстан Республикасы білім және ғылым...
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті
Р. Байдалының авторлық жұмысы. Оның негізіне 2005 жылғы мамырдың 5 жұлдызындағы 289 нөмірлі Қазақстан Республикасы білім және ғылым...
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті
Р. Байдалының авторлық жұмысы. Оның негізіне 2005 жылғы мамырдың 5 жұлдызындағы 289 нөмірлі Қазақстан Республикасы білім және ғылым...
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті
И. Исеновтың авторлық жұмысы. Оның негізіне 2006 жылғы қыркүйектің 3 жұлдызындағы 266 нөмірлі Қазақстан Республикасы білім және ғылым...
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті
Р және Ғылым министрлігі жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі Кеңес жиналысының 22. 06. 2006 жылғы хаттама шешімімен...
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconКостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті Қазақстан тарихы кафедрасы «Археология»
Сол себепті де археология бүкіл әлемде тарихқа қызығушылық танытатындар үшін аса маңызды да, қажетті ғылым ретінде есептелінеді
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Қазақстан тарихы кафедрасы
Пән бойынша қолданыстағы бағдарлама Қазақстан тарихы кафедрасының профес-соры, тарих ғылымдарының докторы Аманжол Күзембайұлы құрастырған....
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Қазақстан тарихы кафедрасы
Пән бойынша қолданыстағы бағдарлама Қазақстан тарихы кафедрасының профес-соры, тарих ғылымдарының докторы Аманжол Күзембайұлы құрастырған....
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Қазақстан тарихы кафедрасы
Пәннің жұмыс бағдарламасы
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Қазақстан тарихы кафедрасы
Пәннің жұмыс бағдарламасы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов