Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі icon

Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесіНазваниеЖоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі
страница4/4
Дата31.05.2014
Размер0.76 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4

Төраға ________________________ (қолы)


Комиссия мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)


Хатшы ________________________(қолы)


Білім алушылардың үлгерімін

ағымдық бақылау, аралық және қорытынды

мемлекеттік аттестаттау

жүргізудің үлгі ережесіне

9-қосымша


^ Мемлекеттік аттестаттау комиссия отырысының

_____ХАТТАМАСЫ


20___ж. «__»__________ сағ.____ минуттан ___сағ.___минутке дейін


_________________________________________________________________________________________________________тақырыбында жазылған


(аты-жөні, мамандығы)

магистранттың магистрлік диссертациясын талқылау бойынша


Қатысқандар:

Төраға _________________________________________________________

(аты-жөні)

Мүшелер:______________________________________________________

(аты-жөні)

_______________________________________________________________

(аты-жөні)

_______________________________________________________________

(аты-жөні)

_______________________________________________________________

(аты-жөні)

_______________________________________________________________

(аты-жөні)

Магистрлік диссертация _________________________________________

(аты-жөні, ғылыми немесе академиялық дәрежесі)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ғылыми жетекшілігімен

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні, ғылыми немесе академиялық дәрежесі)

___________________________________________________________________________________________________________________консультациясымен орындалды.

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясына төмендегідей материалдар ұсынылды:

1) ____________ бет көлеміндегі магистрлік диссертация;

2) ____________ бет дипломдық жұмыстың сызбалары, кестелері;

3) магистерлік диссертация ғылыми жетекшісінің пікірі _____________ _______________________________________________________________

(«қорғауға жіберіледі» белгісін қою)

4) Сараптау кеңесінің қорытындысы ___________________________________

__________________________________________________________________

(диссертацияны ашық қорғауға ұсынылады немесе ұсынылмайды)


5)___________________________________бағасы қойылған магистерлік

(рецензенттің бағасы көрсетіледі)

диссертацияның рецензиясы.

6) бейресми пікірлер ____________________________________________


Магистрлік диссертацияның орындалғандығы туралы хабарламадан кейін____минут ішінде магистрантқа төмендегідей сұрақтар қойылды:

1.______________________________________________________________

(комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)

_______________________________________________________________


2.______________________________________________________________

(комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)

_______________________________________________________________


3.______________________________________________________________

(комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)

_______________________________________________________________


4._____________________________________________________________

(комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)

_______________________________________________________________


5._____________________________________________________________

(комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)

_______________________________________________________________


Магистранттың қойылған сұрақтарға берген жауаптарының жалпы сипаттамасы____________________________________________________


______________________________________________________________________________________________________________________________

Магистрлік диссертацияны қорғау барысында магистрант ___________ _______________________________________________________көрсетті.

(жалпы теориялық және арнайы дайындығының білім деңгейі қандай)


Магистрант магистрлік диссертациясын _______________________________

(білімді бағалаудың балдық-рейтигтік

___________________________________________ бағасымен орындады.

әріптік қорғағандығын растау жүйесі бойынша бағасы)


Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері_______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Төраға ________________________ (қолы)


Комиссия мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)


Хатшы ________________________(қолы)


Білім алушылардың үлгерімін

ағымдық бақылау, аралық және қорытынды

мемлекеттік аттестаттау

жүргізудің үлгі ережесіне

10-қосымша


^ Мемлекеттік аттестаттау комиссия отырысының

____ХАТТАМАСЫ


20_____ж. «___»______________ сағ.___ минуттан ___сағ.___минутке дейін


Кешенді емтихандарды тапсырып, магистрлік диссертация қорғаған магистрантқа «магистр» академиялық дәреже тағайындау туралы


Қатысқандар:

Төраға____________________________________________________________

Мүшелер:__________________________________________________________

(аты-жөні)


(аты-жөні)

__________________________________________________________________

(аты-жөні)

__________________________________________________________________

(аты-жөні)


Магистрант ________________________________________________________

(аты-жөні, мамандығы)

__________________________________________________________________

(кешенді емтихан, магистрлік диссертация, баллды-рейтингтік әріптік

__________________________________________________________________

блім бағалау жүйесі бойынша, тапсыру мерзімі)

_________________________________________________ бағада кешенді

емтихан тапсырып, магистрлік диссертация қорғады


Магистрант кешенді емтихан тапсырды және магистрлік диссертация қорғады деп есептеу.

Магистрант ________________________________________________________

(аты-жөні)

_______________________________________________ мамандығы бойынша

(мамандық атауы мен коды)


__________________________________________________________________________________ «магистр» академиялық дәреже тағайындалсын.


Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері _______________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом берілсін


Төраға ________________________ (қолы)


Комиссия мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)

мүшелері ________________________(қолдары)


Хатшы ________________________(қолы)

i Әр оқу түріне бөлек толтырылады


Білім алушылардың үлгерімін

ағымдық бақылау, аралық және қорытынды

мемлекеттік аттестаттау

жүргізудің үлгі ережесіне

11-қосымша

№ 1 Кесте


Кешенді емтиханның тапсыру қорытындысы____________________ жыл

ЖОО атауы __________________________________________

мамандығы _____________________________________________


Қорытынды аттестацияның Қорытынды аттестацияға жіберілгендердің саны Тапсырғандардың саныОрың ішінде тапсырған:ҮздікЖақсықанағаттқанағаттандырмауОрташа баллКелмегендер

% сапасы% тапсынғандардың үлгеріміКешенді емтихан

№ 2 Кесте


Диссертацианың қорғаудың ________________________ қорытындысы

(магистерлық/докторлық)

____________________ жылға

ЖОО атауы __________________________________________

мамандығы _____________________________________________


Қорытынды аттестацияныңҚорытынды аттестацияға жіберілгендердің саны Тапсырғандардың саныОрың ішінде тапсырған:ҮздікЖақсықанағаттқанағаттандырмауОрташа баллКелмегендер

% сапасы% тапсынғандардың үлгеріміДиссретацияның қорғау


№ 3 Кесте


^ Бітірушілердің қорытынды аттестацияларының бағалары

_______ жылға

ЖОО атауы ___________________________________________

мамандығы _______________________________________________


Қорытынды аттестацияға жіберілген саныҚорытынды аттестацияға жіберілмеген саныҚорытынды аттестацияны тапсырғандарОрың ішінде тапсырған: Қанағаттандыру баға алғандар Орташа баллТек үздік Тек үздік және жақсыАралас бағаларТек қанағатт

№ 4 Кесте


Салыстырмалы аналз шығарылылы


КөрсеткіштеріАлдынғы кезеңнЕсеп беру кезеңі Сапасы % Үлгерімінің % Орташа балл


1   2   3   4Похожие:

Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі iconБастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық және қорытынды аттестаттаудың үлгі ережесі
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың...
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі iconЖүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы
Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі iconБілім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік
«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5-бабының 19 тармақшасына сәйкес БҰйырамын
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі iconЖоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын
Жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан Республикасының білім беру ұйымдарына жалпы орта, техникалық...
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі iconҚазақстан Республикасы Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтарының жіктеуіші мен Техникалық
Республикасының Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының 2012 жылғы 27 маусымдағы №303 бұйрығы
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі icon«Деректану теориясы»
Р білім және Ғылым министрлігі 22. 06. 2006 ж. Республикалық жоғары және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі Кеңес жиналысының...
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі icon«Деректану теориясы»
Р білім және Ғылым министрлігі 22. 06. 2006 ж. Республикалық жоғары және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі Кеңес жиналысының...
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі iconДәрігер- интерндердің 2011-2012 оқу жылындағы жарты жылдық аттестациясының қорытынды есебі
Оқу жылында интернатура және түлектерді жұмысқа орналастыру бөлімінде 315 дәрігер- интерн білім алуда. Оның ішінде: 194 дәрігер –...
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі iconСәйкестікті растау, тауарды шығарған елді айқындау және аккредиттеу жөніндегі сарапшы-аудиторларды аттестаттау ережесі
Ақстан Республикасы Заңының 7 және 16-баптарына сәйкес әзірленді және сәйкестікті растау, тауарды шығарған елді айқындау және аккредиттеу...
Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің Үлгі ережесі iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 17 ақпандағы №235 Қаулысы «Білім туралы»
Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы атағын беру қағидаларын және берілген мемлекеттік гранттың жұмсалу бағыттарын бекіту туралы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов