Ағымдағы библиографиялық тізім (2012ж. II – жарты жылдық ) бюллетень новых поступлений текущий библиографический список icon

Ағымдағы библиографиялық тізім (2012ж. II – жарты жылдық ) бюллетень новых поступлений текущий библиографический списокНазваниеАғымдағы библиографиялық тізім (2012ж. II – жарты жылдық ) бюллетень новых поступлений текущий библиографический список
страница1/4
Дата22.02.2014
Размер423.42 Kb.
ТипБюллетень
скачать >>>
  1   2   3   4


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ


КІТАПХАНА- АҚПАРАТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ


АНЫҚТАМА – АҚПАРАТТЫҚ БӨЛІМІ


ЖАҢА ТҮСКЕН БАСЫЛЫМДАР

ағымдағы библиографиялық тізім

(2012ж. II – жарты жылдық )


БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

текущий библиографический список

(2012г.II- полугодие )

Шымкент – 2013


Жаңа түскен басылымдар: Ағымдағы библиографиялық тізім. 2012 жыл . II – жарты жылдық - Шымкент, 2013-36c.


Құрастырушы : Н. В. Гудимова


© ЮКГфА, 2013
Құрметті оқырман!


Кітапхана - ақпараттық орталығы сіздердің назарларыңызға 2012 ж. . II – жарты жылында түскен «Жаңа әдебиеттер бюллетенін» ұсынады.Тізімгге орталыққа келіп түскен жаңа әдебиеттер алынған/ ғылыми, оқулыктар, оқу-әдістемелік, электрондық қорлар (СD-ROM)/

Бюллетень ОҚМФА профессор-оқытушылар құрамы, аспиранттар мен студенттерді жаңа түскен әдебиеттермен дер кезінде таныстыру және оны ғылыми, оқу барысында қолдану мақсатында шығарылды.

Материал білім саласы бойынша жіктеліп , жүйелі ретте, бөлім арасында алфавиттік ретпен орналасқан, жазбаларға басылымның библиографиялық сипаттамасы, белгісі, данасы және сақтаулы тұрған орны көрсетілген.


^

Уважаемый читатель!Библиотечно - информационный центр предлагает Вашему вниманию "Бюллетень новых поступлений ", где представлены издания, поступившие в фонд библиотеки за II – полугодие 2012 года: /научная, учебная, учебно-методическая, электронные ресурсы (CD-ROM).

«Бюллетень...» издается для профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов ЮКГФА с целью ознакомления и использования в научной, учебной деятельности.

Материал расположен в систематическом порядке, по отраслям знаний, внутри содержания в алфавитном порядке. Записи включают полное библиографическое описание издания, имеют шифр, экземплярность и место хранения.

МАЗМҰНЫ


Бюллетень қазақ тілінде ............................................................5-13


Бюллетень орыс тілінде.............................................................14-24


Электрондық қорлардың бюллетені.........................................25-34


^ КІТАПХАНА- АҚПАРАТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ


АНЫҚТАМА – АҚПАРАТТЫҚ БӨЛІМІ


ЖАҢА ТҮСКЕН БАСЫЛЫМДАР

(қазақ тілінде)

(2012 ж- II – жарты жылдық.)

МАЗМҰНЫ


54/.57 Химия-биологиялық ғылымдар
^

611 Анатомия


612 Физиология. Адам физиологиясы

613 Гигиена. Жеке бас гигиенасы


614 Денсаулық сақтау

615 Дәрітану. Фармакология.Токсикология.

Жалпы терапия

616 Патология. Клиниқалық медицина

617 Ортопедия. Хирургия. Офтальмология

^ 6/8 Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар

65 Экономика

67 Мемлекет және құқық

74 Халыққа білім беру. Педагогикалық ғылымдар

87 Философия ғылымдары


^ 54/.57 Химия-биология ғылымдар

54

А93


Аханбаев К.

Химия негіздері : оқу құралы / К. Аханбаев. - Алматы : Эверо, 2009. - 462 бет. Экземпляры: всего:50 - ЧЗ-1(3), АУЛ(47)


546

Б 38


^ Бейорганикалық химия пәнінен практикум : оқу құралы / Ә. К. Патсаев [ж. б.]. - Шымкент : Б. ж., 2012. - 200 бет. Экземпляры: всего:150 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(147)


546

Б 38


^ Бейорганикалық, коллоидты және физикалық химия : студенттердің өзіндік жұмысына арналған оқу құралы / Л. Г. Веренцова [ж. б.] ; ҚР денсаулық сақтау министрлігі; ҚазММА жанындағы ҚР мед. жоғарғы оқу орындарының оқу-әдістемелік бөлімі; С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ. - Алматы : ҚазҰМУ, 2009. - 212 бет. Экземпляры: всего:50 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(47)


574

Б38


Бейсенова Р. Р.

Экология және тұрақты даму пәнінен лекциялар жинағы : оқу құралы / Р. Р. Бейсенова ; ҚР БҒМ; Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық ун-ті. - Алматы : Эверо, 2012. - 146 бет. с Экземпляры: всего:30 - ЧЗ-1(3), АУЛ(27)

547

П18


Патсаев Ә. Қ.

Органикалық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабақтарына арналған оқу-әдістемелік құралы : оқу-әдістемелік құрал / Ә. Қ. Патсаев, Х. Б. Алиханова, А. А. Ахметова ; ҚР денсалық сақтау министрлігі; ОҚМФА. - Шымкент : Б. ж., 2012. - 168 бет. Экземпляры: всего:150 - ЧЗ-1(3), АУЛ(147)


54

С31


Сейтембетов Т. С.

Химия : оқулық / Т. С. Сейтембетов. - Алматы : Эверо, 2010

Экземпляры: всего:50 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(47)


54

Х45


^ Химия пәнінен мед. колледждің 1 курс студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құрал : оқу-әдістемелік құрал / Ә. Қ. Патсаев. - 2-бас., өңд. және толықт. - Шымкент : Б. ж., 2011. - 300 бет. Экземпляры: всего:50 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(47)
611 Анатомия
611

А 24


Адам анатомиясы. 4-том. Нерв жүйесі (нерв жүйесі, сезім ағзалары) : атлас / Ә. Б. Әубәкіров. - Астана : Фолиант, 2012. - 404 бет. Экземпляры: всего:300 - ЧЗ-1(4), ЧЗ-3(1), АУЛ(295)


611

Д14


Дайырбекова М. М.

Адам анатомиясы : оқу құралы: практикум / М. М. Дайырбекова. - Өңд., толықт. 3-бас. - Алматы : Ана тiлi, 2010. - 272 бет. Экземпляры: всего:10 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(7)

611

У54


Умралиева Б. И.

Адамның морфологиясы мен анатомиясының элементтері : оқу құралы / Б. И. Умралиева. - 2-бас., стереотип. - Тараз : ТарМУ, 2011. - 56 бет. Экземпляры: всего:22 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(19)
612 Физиология
612

А 24


Адам физиологиясы : оқулық / Л. З. Тель [ж. б.]. - Алматы : ЖШС "Эверо", 2012. - 602 бет. с. - (Автордың 70-жылдығына арналған мерейтойлық бас.) Экземпляры: всего:200 - ЧЗ-1(3), АУЛ(197)

612

М55


Миндубаева Ф. А.

Физиология пәнінен практикалық сабақтарға арналған нұсқау : оқу-әдістемелік құрал / Ф. А. Миндубаева, А. Х. Абушахманова, А. Х. Шандаулов. - Алматы : Эверо, 2012. - 186 бет. Экземпляры: всего:50 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(47)
613 Гигиена

613

Т32


Тель Л. З.

Денсаулық энциклопедиясы. Денсаулық және ұзақ өмір сүру. Теория және іс-тәжірибесі : энциклопедия / Л. З. Тель, Е. Д. Дәленов. - Алматы : ТОО "Эверо", 2011. - 736 бет. с. - (Автордың 70-жылдығына арналған мерейтойлық бас.) Экземпляры: всего:20 - ЧЗ-2(3), АУЛ(17)

613.6

Т 50


Тоғызбаева Қ. Қ.

Химия өнеркәсіп орындарының гигиеналық сипаттамасы және еңбек жағдайын сауықтыру : студенттердің өзіндік дайындығына арналған оқу-әдістемелік құрал / Қ. Қ. Тоғызбаева ; С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ. - Алматы : Эверо, 2012. - 60 бет. Экземпляры: всего:30 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(27)
^ 614 Денсаулық сақтау

614.2

Б 78

Бөлешов М. Ә.

Қоғамдық денсаулық және денсаулықты сақтау : оқулық / М. Ә. Бөлешов ; ҚР БҒМ. - Алматы : ҚР Жоғарғы оқу орындарының қауымдастығы, 2012. - 256 бет. Экземпляры: всего:500 - ЭЧЗ(3), АУЛ(497)


614.253.5

М40

Мейірбике ісіндегі менеджмент және әкімшілік үрдіс : дәрістік топтама: оқу құралы / Ж. С. Төлебаев [ж. б.]. - Алматы : ЖШС "Эверо", 2012. - 265 бет. Экземпляры: всего:50 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(47


614.88

Ж 41


Жедел медициналық жәрдем : оқулық / Қ. М. Тұрланов [ж. б.] ; ҚР денсаулық сақтау министрлігі; С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ; ҚазҰМУ-нің 80 жылдығына арналады. - 2-бас., толықт. және өңд. - Алматы : ТОО "Эверо", 2010. - 44 бет. с Экземпляры: всего:50 - ЧЗ-2(3), АУЛ(47)


614.8

Қ18


ҚР ТЖМ Азаматтық қорғау республикалық оқу-әдістемелік орталығының тыңдаушыларына көмек ретінде ұсынылатын оқу құралы : оқу құралы / ҚР төтенше жағдайлар министрлігі; АҚ респ. оқу-әдістемелік орталығы. - Алматы : Б. ж., 2012. - 124 бет. Экземпляры: всего:2 - Военная кафедра(2)


614.8

Ұ30


Ұйымдардағы төтенше жағдайлар және Азаматтық қорғаныс бойынша сабақтарға арналған оқу құралы : оқу құралы / ҚР ТЖ министрлігі; АҚ респ. оқу-әдістемелік орталығы. - Алматы : Б. ж., 2012. - 120 бет. Экземпляры: всего:1 - Военная кафедра(1)


^ 615 Дәрітану. Фармакология. Токсикология. Жалпы терапия
615.1

А86


Арыстанов Ж. М.

Фармацияның ұйымдастырылуы : оқу құралы / Ж. М. Арыстанов. - Алматы : ЖШС "Эверо", 2012. - 120 бет. Экземпляры: всего:50 - АУЛ(50)

615.45

Д 18


Датхаев У. М.

Липидтер негізіндегі дәрілік қалыптардың технологиясы : монография / У. М. Датхаев ; ҚР денсаулық сақтау министрлігі; С. Ж. асфендияров атындағы ҚазҰМУ. - Алматы : ЖШС "Эверо", 2012. - 200 бет. с Экземпляры: всего:5 - ЧЗ-2(5)

615.454.2

Қ56


Қожанова Қ. Қ.

Суппозиторийлер : оқу құралы / Қ. Қ. Қожанова. - Алматы : ТОО "Эверо", 2012. - 56 бет. с Экземпляры: всего:5 - ЧЗ-2(4), ЧЗ-1(1)

615.9

А86


Арыстанова Т. А.

Биологиялық материалдан минералдау әдісімен оқшауланатын улы және күшті әсерлі заттар тобы : химия -фармацевтикалық фак. IV курс студенттеріне арналған оқу құралы / Т. А. Арыстанова, А. Б. Шүкірбекова ; ҚР денсаулық сақтау министрлігі; ҚР мед. жоғары оқу орнының оқу-әдістемелік бөлімі; ОҚММА. - Алматы : Эверо, 2012. - 100 бет. Экземпляры: всего:300 - ЧЗ-2(3), АУЛ(297)


615.9

А 86


Арыстанова Т. А.

Биологиялық материалдан экстракция әдісі арқылы оқшауланатын улы және күшті әсерлі заттар топтары : Химия -фармацевтикалық факультетінің IV-курс студенттеріне арналған оқу құралы / Т. А. Арыстанова, А. Б. Шүкірбекова ; ҚР денсаулық сақтау министрлігі; ҚР мед. жоғары оқу орнының оқу-әдістемелік бөлімі; ОҚМА. - Алматы : Эверо, 2012 Экземпляры: всего:300 - ЧЗ-2(3), ЧЗ-3(1), СИC(1), АУЛ(295)


615.281

К 32


Керимбаева З. А.

Антибактериалды антибиотиктердің клиникалық фармакологиясы : әдістемелік - оқу құралы / З. А. Керимбаева ; ҚР денсаулық сақтау министрлігі; Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік ун-ті. - Алматы : ТОО "Эверо", 2011. - 56 бет. Экземпляры: всего:20 - ЧЗ-2(3), АУЛ(17)

Қожанова Қ. Қ.

Суппозиторийлер : оқу құралы / Қ. Қ. Қожанова. - Алматы : ТОО "Эверо", 2012. - 56 бет. с Экземпляры: всего:5 - ЧЗ-2(4), ЧЗ-1(1)
^ 616 Патология. Клиникалық медицина
616-053.2

О-69


Ормантаев К. С.

Емханалық балалар хирургиясы : оқулық / К. С. Ормантаев, А. Қ. Қарабеков, Ғ. М. Елiкбаев. - Түркістан : Тұран, 2011. - 176 бет. Экземпляры: всего:50 - ЧЗ-2(3), ЧЗ-3(1), СИC(1), АУЛ(45)

616-093/-098Ж42

Жеке бактериология : оқу құралы / Б. А. Рамазанова [ж. б.]. - Алматы : Б. ж., 2010. - 296 бет. Экземпляры: всего:32 - ЧЗ-2(3), АУЛ(29)


616.321

К 83


Күлімбетов А. С.

Жұтқыншақ аурулары : жоғары медициналық оқу орындарының студенттері мен жалпы практикалық дәрігерлерге, оториноларингологтарға арналған оқу құралы / А. С. Күлімбетов. - 2-бас. - Алматы : ЖШС "Эверо", 2012. - 84 бет. с

Экземпляры: всего:10 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(7)


616.9

Қ23


Қайым Қ.

Жұқпалы аурулар қоздырғыштары. Зертханалық-сармандық сабақтар : оқу құралы / Қ. Қайым. - Астана : Фолиант, 2009. - 160 бет. с. - (Кәсіптік білім) Экземпляры: всего:5 - ЧЗ-2(4), ЧЗ-3(1)

^ 617 Ортопедия. Хирургия. Офтальмология


617

І44


Ізмұхамбетов Т. Ә.

Орта білімді медицина мамандарының хирургиялық іс әрекеттерінің негіздері : оқу құралы / Т. Ә. Ізмұхамбетов, Е. Ғ. Жахметов, В. М. Ячменев. - Алматы : Эверо, 2012. - 268 бет. Экземпляры: всего:30 - ЧЗ-2(3), АУЛ(27)

617-089

М 91


Мырзабеков М.

Оперативтік хирургия : оқу құралы / М. Мырзабеков, Ә. Е. Есенқұлов ; ҚР денсаулық сақтау министрлігі; С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ. - Алматы : Эверо, 2009. - 264 бет. с Экземпляры: всего:30 - ЧЗ-2(3), АУЛ(27)

617

Т 86


Тұрсынов Қ.

Балалардың хирургиялық іріңді қабыну аурулары : оқулық / Қ. Тұрсынов, А. Құсайынов. - Алматы : ЖШС "Полиграфкомбинат", 2011. - 216 бет. Экземпляры: всего:50 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(47)

617-053.2

Т 86


Тұрсынов Қ.

Нәрестелер хирургиясы : оқулық / Қ. Тұрсынов ; ҚР денсаулық сақтау министрлігі; С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ. - Алматы : ЖШС "Полиграфкомбинат", 2011. - 280 бет. Экземпляры: всего:50 - ЧЗ-2(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(47)6/8 Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар

60.524.228

А 13


Абдрахманова А. Т.

Конфликтология : оқу құралы / А. Т. Абдрахманова, М. П. Оспанбаева ; ҚР БҒМ; М. Х. Дулати атындағы ТМУ. - Алматы : Эверо, 2012. - 130 бет. с Экземпляры: всего:45 - ЧЗ-1(3), АУЛ(42)

63.3(5Каз)

Қ71Қуандық Е. С.

Қазақстан тарихы (ХХ және ХХI ғасырдың алғашқы жылдарындағы республика тарихының өзекті мәселелері бойынша лекциялар) : оқулық / Е. С. Қуандық ; ҚР БҒМ. - Алматы : ЖШС РПБК "Дәуір", 2012. - 512 бет. Экземпляры: всего:100 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(97)

65.291.21я73

Ж20


Жакенова Б. Қ.

Менеджмент негіздері : оқулық / Б. Қ. Жакенова, Қ. Б. Тәмпішева, Л. М. Мақсатова. - 2-бас. - Астана : Фолиант, 2011. - 260 бет. с. - (Кәсіптік білім) Экземпляры: всего:130 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(127)

65.291.21я72

Ж36


Жәкенова Б. Қ.

Менеджмент негіздері (тест тапсырмаларының жинағы) : оқу құралы / Б. Қ. Жәкенова, Қ. Б. Тәмпішева, Ж. С. Слатова. - 2-бас. - Астана : Фолиант, 2011. - 96 бет. с. - (Кәсіптік білім) Экземпляры: всего:130 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(127)


65.01я72

К 16


Камзина А. А.

Экономикалық теория негіздері (тапсырмалар мен тесттер жинағы) : оқу құралы / А. А. Камзина. - Астана : Фолиант, 2008. - 248 бет. с. - (Кәсіптік білім) Экземпляры: всего:10 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(7)


65.011.312я73

М16

Мақыш С. Б.

Ақша, несие, банктер теориясы : оқулық / С. Б. Мақыш. - Алматы : Жеті жарғы, 2011. - 368 бет. Экземпляры: всего:100 - ЧЗ-1(3), АУЛ(97)

65.30(5Каз)я73

М 84

Мұқаұлы С.

Қайтарымды ресурстарды пайдалану : оқу құралы / С. Мұқаұлы. - Алматы : Экономика, 2009. - 115 бет. Экземпляры: всего:5 - ЧЗ-1(5)


65.291.3(5Каз)я73

Рахимбаев А. Б.

Маркетинг теориясы және практикасы : оқу құралы / А. Б. Рахимбаев. - Алматы : Заң әдебиеті, 2009. - 372 бет. Экземпляры: всего:50 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(47)

65.291.3я72

Т 52


Тойкин С. Х.

Маркетинг негіздері : оқулық / С. Х. Тойкин. - Алматы : Фолиант, 2008. - 256 бет. с. - (Кәсіптік білім) Экземпляры: всего:130 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(127)

65.291.3я72

Т 52


Тоқбаева Ж. Ж.

Маркетинг негіздері : оқу құралы / Ж. Ж. Тоқбаева, Ж. Тасқынбай. - Астана : Фолиант, 2008. - 192 бет. с. - (Кәсіптік білім) Экземпляры: всего:130 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(127)


65.011.3(5Каз)я72

Х67

Ходжаниязова Ж. Т.

Нарықтық экономика негіздері : оқулық / Ж. Т. Ходжаниязова. - 2-бас. - Астана : Фолиант, 2010. - 168 бет. с. - (Кәсіптік білім) Экземпляры: всего:30 - ЧЗ-1(3), АУЛ(27)


65.051я72

Ш 18


Шайтова Н. Ж.

Статистика (экономика, бухгалтерлік есеп, аудит) : оқу құралы / Н. Ж. Шайтова. - Астана : Фолиант, 2010. - 216 бет. с. - (Кәсіптік білім) Экземпляры: всего:50 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(47)


65.291.3я73

С 23


Сатыбалдыұлы С. С.

Маркетинг және менеджмент негіздері : оқулық / С. С. Сатыбалдыұлы, Б. А. Байтанаева. - 2-бас. - Астана : Фолиант, 2011. - 320 бет. с. - (Кәсіптік білім) Экземпляры: всего:130 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(127)


66.0я72

Р24


Рахымбаева А. С.

Саясаттану (Дәрістер жинағы) : оқу құралы / А. С. Рахымбаева. - 2-бас. - Астана : Фолиант, 2012. - 232 бет. с. - (Кәсіптік білім) Экземпляры: всего:50 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(47)

67.3(5Каз)я73

М 14


Маймақов Ғ. Қ.

Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық тарихы : оқулық / Ғ. Қ. Маймақов ; ҚР БҒМ. - Алматы : ҚР Жоғарғы оқу орындарының қауымдастығы, 2013. - 248 бет. с Экземпляры: всего:100 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(97)


67.401.072(5Каз)

А 29


Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар саласындағы нормативтік-құқықтық актілер жинағы. Қазақстан Республикасының Заңдары . (II-кітап.) : заңдар / ҚР төтенше жағдайлар министрлігі; АҚ респ. оқу-әдістемелік орталығы. - Алматы : Б. ж., 2012. - 236 бет. Экземпляры: всего:1 - Военная кафедра(1)


67.401.145я73

Б 28


Баубеков С. Ж.

Стандарттау, сертификаттау және метрология : оқулық. 0104000 -"Кәсіби оқыту" / С. Ж. Баубеков ; Респ. техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың және біліктілікті берудің ғыл.-әдістемелік орталығы. - Алматы : Эверо, 2011. - 328 бет. Экземпляры: всего:50 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(47)


67.401.072(5Каз)Қ18

Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар саласындағы заңдары : заңдар. - Астана : Б. ж., 2005. - 204 бет. Экземпляры: всего:2 - Военная кафедра(2)


67.401.072(5Каз)

Т65


Табиғи және техногендік сипаттагы төтенше жағдайлар жөніндегі нормативтік құқықтық актілер жинағы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулылары : анықтамалық / ҚР төтенше жағдай министрлігі ; құраст. Д. Ә. Бектұрсын. - Алматы : Азаматтық қорғау респ. оқу-әдістемелік орталығы, 2012. - 164 бет. с Экземпляры: всего:1 - Военная кафедра(1)


68.902(5Каз)

Қ18


Қазақстан Республикасының Азаматтық қорғанысын ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулық : законы и законодательные акты / ҚР ТЖ министрлігі; ТЖ және АҚ респ. курстары. - Алматы : Б. ж., 2012. - 196 бет. Экземпляры: всего:2 - Военная кафедра(2)


71я72

Н15


Нағымұлы Ш.

Мәдениеттану : оқулық / Ш. Нағымұлы. - 2-бас. - Астана : Фолиант, 2010. - 312 бет. с. - (Кәсіптік білім) Экземпляры: всего:30 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(27)


73я73

Қ74


Құдабаев Қ. Ж.

Информатика : оқу құралы / Қ. Ж. Құдабаев. - Алматы : ЖШС "Эверо", 2012. - 216 бет. Экземпляры: всего:70 - ЧЗ-1(3), СИC(1), ЧЗ-3(1), АУЛ(65)

74.58

Ж68


^ Жекеменшік жоғары оқу орындарындағы тәрбие жұмысы: тәжірибе және оны жақсартудың мәселелрі : жинақ = Воспитательная работа в негосударственных вузах: опыт и вопросы улучшения : сб. материалов конференции частных вузов Казахстана, посвящ. воспитательной работе. - Алматы : Б. ж., 2012. - 281 с. Экземпляры: всего:5 - ЧЗ-1(5)


74.04я73

П15


Паньшина Т. В.

Педагогикалық менеджмент : учебник / Т. В. Паньшина, Ж. Ж. Айтпаева ; ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : ҚР Жоғарғы оқу орындарының қауымдастығы, 2012. - 248 бет. Экземпляры: всего:20 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(17)

74.00я73

У74


Усманов Ә. Ә.

Педагогика (Дәрістер жинағы) : орта кәсіптік оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы / Ә. Ә. Усманов, М. Б. Сәрсенбаева. - Алматы : ЖШС "Эверо", 2005. - 402 бет. с Экземпляры: всего:30 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(27)75.1я73

Т65


Төтенай Б. Ө.

Дене тәрбиесі : оқулық / Б. Ө. Төтенай . - 2-бас. - Астана : Фолиант, 2012. - 160 бет. с. - (Кәсіптік білім) Экземпляры: всего:5 - ЧЗ-1(4), ЧЗ-3(1)


81.2Латя2

П 17


Парманкулова Т. Н.

Латын тілі фонетикасы мен сөздігі : медицина колледжіне арналған латынша-қазақша сөздік / Т. Н. Парманкулова. - Алматы : Эверо, 2012. - 64 бет. с Экземпляры: всего:3 - ЧЗ-1(3)


87я72

К14


Кактаева Г. Ә.

Философия негіздері : оқулық / Г. Ә. Кактаева. - 2-бас. - Астана : Фолиант, 2010. - 180 бет. с. - (Кәсіптік білім) Экземпляры: всего:50 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(47)

87я73

Х 23


Хасанов М. Ш.

Философия : оқулық / М. Ш. Хасанов, В. Ф. Петрова, Б. А. Джаамбаева. - Алматы : ЖШС "Эверо", 2012. - 460 бет. Экземпляры: всего:20 - ЧЗ-1(2), ЧЗ-3(1), АУЛ(17)


88.5я73

А 14


Абеуова И. Ә.

Әлеуметтік психология : жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы / И. Ә. Абеуова. - Алматы : Эверо, 2012. - 238 бет. с Экземпляры: всего:160 - ЧЗ-1(3), АУЛ(157)

  1   2   3   4Похожие:

Ағымдағы библиографиялық тізім (2012ж. II – жарты жылдық ) бюллетень новых поступлений текущий библиографический список iconАғымдағы библиографиялық тізім (2012ж. II – жарты жылдық ) бюллетень новых поступлений текущий библиографический список
Жаңа түскен басылымдар: Ағымдағы библиографиялық тізім. 2012 жыл. II – жарты жылдық Шымкент, 2013-36c
Ағымдағы библиографиялық тізім (2012ж. II – жарты жылдық ) бюллетень новых поступлений текущий библиографический список iconАғымдағы библиографиялық тізім (2012ж. II – жарты жылдық ) бюллетень новых поступлений текущий библиографический список
Жаңа түскен басылымдар: Ағымдағы библиографиялық тізім. 2012 жыл. II – жарты жылдық Шымкент, 2013-36c
Ағымдағы библиографиялық тізім (2012ж. II – жарты жылдық ) бюллетень новых поступлений текущий библиографический список iconАғымдағы библиографиялық тізім (2012ж. I – жарты жылдық ) бюллетень новых поступлений текущий библиографический список
Жаңа түскен басылымдар: Ағымдағы библиографиялық тізім. 2012 жыл. I – жарты жылдық Шымкент, 2012-48 бет
Ағымдағы библиографиялық тізім (2012ж. II – жарты жылдық ) бюллетень новых поступлений текущий библиографический список iconАғымдағы библиографиялық тізім (2011ж. I – жарты жылдық ) бюллетень новых поступлений текущий библиографический список
Жаңа түскен басылымдар: Ағымдағы библиографиялық тізім. 2011 жыл. I – жарты жылдық Шымкент, 2011-88c
Ағымдағы библиографиялық тізім (2012ж. II – жарты жылдық ) бюллетень новых поступлений текущий библиографический список iconАғымдағы библиографиялық тізім (2011ж. I – жарты жылдық ) бюллетень новых поступлений текущий библиографический список
Жаңа түскен басылымдар: Ағымдағы библиографиялық тізім. 2011 жыл. I – жарты жылдық Шымкент, 2011-88c
Ағымдағы библиографиялық тізім (2012ж. II – жарты жылдық ) бюллетень новых поступлений текущий библиографический список iconАғымдағы библиографиялық тізім (2013ж. I – жарты жылдық ) бюллетень новых поступлений текущий библиографический список
Кітапхана ақпараттық орталығы сіздердің назарларыңызға 2013 ж I – жарты жылында түскен «Жаңа әдебиеттер бюллетенін» ұсынады. Тізімгге...
Ағымдағы библиографиялық тізім (2012ж. II – жарты жылдық ) бюллетень новых поступлений текущий библиографический список iconБюллетень новых поступлений текущий библиографический список 2013г
Кітапхана – ақпараттық орталығы сіздердің назарларыңызға 2013 ж II – жарты жылында түскен «Жаңа әдебиеттер бюллетенін» ұсынады. Тізімгге...
Ағымдағы библиографиялық тізім (2012ж. II – жарты жылдық ) бюллетень новых поступлений текущий библиографический список iconБюллетень новых поступлений текущий библиографический список ( 2011г. II полугодие ) Шымкент 2012 г
Кітапхана ақпараттық орталығы сіздердің назарларыңызға 2011 ж. II – жарты жылында түскен «Жаңа әдебиеттер бюллетенін» ұсынады. Тізімге...
Ағымдағы библиографиялық тізім (2012ж. II – жарты жылдық ) бюллетень новых поступлений текущий библиографический список iconБюллетень новых поступлений текущий библиографический список ( 2011г. II полугодие ) Шымкент 2012 г
Кітапхана ақпараттық орталығы сіздердің назарларыңызға 2011 ж. II – жарты жылында түскен «Жаңа әдебиеттер бюллетенін» ұсынады. Тізімге...
Ағымдағы библиографиялық тізім (2012ж. II – жарты жылдық ) бюллетень новых поступлений текущий библиографический список iconБюллетень новых поступлений в библиотеку Казумоимя имени Абылай хана за январь-сентябрь 2010 года
Бюллетень представляет собой перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за определенный период (I-III квартал 2010г.)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов