Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті icon

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультетіНазваниеҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті
страница6/15
Дата13.07.2013
Размер3.11 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Костанай мемлекеттік педагогикалық институты


Қазақстан тарихы кафедрасы


(SILLABUS)

«Этнология» пәнін оқытудың бағдарламасы


050114 «Тарих» мамандығы


Оқыту түрі - күндізгі, сырттай

2 кредит (90 сағат)Оқыту түрлері

күндізгі, тарих

сырттай (тарих)

сырттай (тарих)

сырттай құқық және экономика негіздері


Семестр2


1


2


7

кредит саны

2

2

2

2

Барлығы

90

90

90

90

аудиториялық сағаттар

45

18

30

30

Лекция

15

12

15

15

семинар (практикалық)

15

6

15

15

оқытушының басшы-лығымен өтетін сту-денттердің өз бетімен істейтін жұмыстары15


студенттердің өз беті-мен істейтін жұмыстары

45

78

60

60

емтихан (семестр)

2

2

4

8Қостанай 2009.


^ Курстың аты: ЭтнологияБайдалы Рауан Жомартұлы тел. 8777-706-57-50.

Қазақстан тарихы кафедрасында 2004 жылдан жұмыс істейді.

«Этнология», 2 кредит 90 сағат.

Курстың коды: Etn 1206

Тарих және өнер факультетінде сабақ кестесі бойынша.


^ Курстың қысқаша сипаттамасы.

Пәнді оқытудың мақсаты.

Оқу-әдістемелік кешенге түсініктеме. «Этнология» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен екі бөлімнен тұрады: пәннің оқу бағдарламасы және пән бойынша оқу-әдістемелік материалдар. Пәннің оқу бағдарламасында пән туралы, пәннің прекезвизиттері мен постпреквизиттері туралы мәліметтер, пәннің қысқаша түсініктемесі, әдебиеттер тізімі, рейтинг шкаласына сәйкес студенттердің білімін бағалау жөніндегі ақпараттар бар. Осы пән бойынша оқу әдістемелік материалдар бойынша курстың тақырыптық жоспары, лекция сабақтарының тезистері, семинар сабақтарының жоспары және әр семинар бойынша әдістемелік нұсқау көрсетілген, студенттің өзіндік жұмысының жоспарлары, пән бойынша өзін-өзі тексеруге арналған тест сұрақтары, бақылау сұрақтары қамтылған.

^ 1.Пән туралы қысқаша мәліметтер.

1.1 Пән сипаттамасы. Этнология курсы тарих ғылымының бір саласы. Этнология ғылымының бір саласы. Этнология ғылымының негізгі зерттеу обьктісі дүние жүзі халықтары болып табылады. Ол әлем халықтарының шығу тегін жан-жақты оқытады. Сонымен бірге қазақ халқының да этнографиясын қоса оқытады. Этнологиялық зерттеулер қоғамдық дамудың бастапқы сатыларындағы әлем халықтарының мәдениеті мен тарихын көрсетіп беруде айрықша роль атқарады.

^ 1.2.Курстың мақсаты. «Этнология» курсы студенттерді аталмыш ғылыммен, оның әдістері мен проблематикаларымен таныстыру, пәннің негізгі теориялық танымын көрсету болып табылады. Курстың мақсаты- болашақ тарихшыларды этнология және жтнография байланыстары мен ерекшеліктеріне, Отандық этнологияның даму тарихына, құрылымдарына, сондай-ақ дүние жүзі халықтарын классификациялауды, этнологиядағы негізгі топтау түрлеріне, Австралия және Мұхиттық аралдар халықтары, Азия, Америка, африка халықтары мен Европа халықтарының этнографиясына, сонымен бірге қазақ халқының этнографиясына тоқтала отырып, оқыту. Этнология пәнінің тарих ғылымында алатын орнымен, оның міндеттері-тәсілдері және даму тарихымен таныстыру.

^ 1.3. Курстың міндеттері. Этнология ғылымының тарихынан, этнологиядағы эволюциялық бағыттар туралы, этнология ғылымының дамуы туралы, Этнологиялық деректер мен зерттеу жұмыстарының тәсілдері мен әдістерінен, этникалық процестер, дүние жүзі халықтарының материалдық және рухани мәдениетінен білімгерлерге мәлімет беру.

- дүниежүзіндегі халықтардың қоғамдық құрылысын, генезисін, заттай тұрмысын және рухани мәдениеттерін түбегейлі зерттеп, жан- жақты оқытып, білім беру.

- этнология пәні жөнінде анықтама алу, тарихи оқиғалар мен факторларға талдау жасап үйрену, этнологиялық деректерді өңдеу әдістерін түсіндіру;

- өз пікірлерін нақты деректерге сүйеніп, толық баяндап беруге, тақырып бойынша қорытынды жасауға үйрету.

- этнологиялық және басқа да деректерді, тарихи әдебиеттерді пайдалану арқылы реферат, баяндамалар жазу.

- этнология пәнін оқыту процесінде этнология және этнография ғылымының тарихына, алғашқы дерек көздеріне тоқтала отырып, келесі өзекті мәселелердің қысқаша тарихнамасын беру қажеттілік болып саналады;

- этнология пәнін оқыту студенттердің тарихи санасын қалыптастырып, Қазақстан Республикасы алдында тұрған міндеттерді шешуге белсенді қатысуға жағдай жасау, оны іске асыру;

- этнология пәнін оқыту барысында студенттер басқа да елодердің тарихи мәселелері бойынша ғылыми зерттеудің қазіргі деңгейімен танысады.

- әр тақырып бойынша логикалық ойлауға ( логикалық схема жасауға ) үйрету.

- Қазақстан Республикасымен көршілес жатқан Азия және Африка, Европа мен Америка елдернің этнографиясын, этногенезін, материалдық және рухани мәдениетін, шаруашылығы мен әдет-ғұрыптарын, табиғатын оқыту жан-жақты қамтамасыз етліген.

- Халықтардың нәсілдік, тілдік, рухани, шаруашылық негізде классификациялап, түсіндіру

- Қазақ халқының этнографиялық мектебінің дамуын оқыту

- қазақ халқының этногенезін, этнонимін, антропологиясын оқыту

1.4 Преквизиттер:

1. Дүние жүзі тарихы

2. География

3. Қазақстан тарихы

4. Саясаттану

5. Философия

6. Мәдениеттану

1.5 Постреквизиттер:

1. Қосалқы тарихи пәндер.

2. Фольклор

3. Лингвистика

4. Археология

5. Этнопедагогика

6. Этнопсихология

7. Сөздіктер


Күндізгі оқу бөліміндегі лекция сабақтарының календарлы-тақырыптық жоспары.

Барлығы:

лекция

семинар

Оқытушының басшылығымен өтетін студенттердің өз бетімен істейтін жұмыстары

Студенттердің өз бетімен істейтін жұмыстары

1.Кіріспе

1 сағат

1 сағат

1 сағат

4 сағат

2.Этнология теориясының негізі және бағыттары

2 сағат

2 сағат

2 сағат

4 сағат

3. Әлем халықтарының негігі классификациясы

1 сағат

1 сағат

1 сағат

4сағат

4. Австралия және Мұхит аралдары халықтары

1сағат

1 сағат

1 сағат

4 сағат

5.Азия халықтары

2cағат

2 сағат

2 сағат

4 сағат

6.Африка халықтары

1 сағат

1 сағат

1 сағат

4сағат

7.Америка халықтары

1 сағат

1 сағат

1 сағат

4сағат

8.Еуропа халықтары

2 сағат

2 сағат

2 сағат

4сағат

9.Қазақтың этникалық тарихы

1 сағат

1 сағат

1 сағат

4сағат

10.Қазақ этнологиясы

2 сағат

2 сағат

2 сағат

5сағат

11.Этностар арасындағы қарым-қатынастар

1 сағат

1 сағат

1 сағат

4сағат

Барлығы:

15 сағат.

15 сағат.

15 сағат.

45 сағат.

Cырттай оқу бөлімі «тарих» және «құқық және экономика негізері» мамандықтарындағы лекция сабақтарының календарлы-тақырыптық жоспары.


Барлығы:

лекция

семинар

студенттердің өз бетімен істейтін жұмыстары

1.Кіріспе

1 сағат

1 сағат
2.Этнология теориясының негізі және бағыттары

2 сағат

2 сағат

6 сағат

3. Әлем халықтарының негігі классификациясы

1 сағат

1 сағат

6 сағат

4. Австралия және Мұхит аралдары халықтары

1сағат

1 сағат

6 сағат

5.Азия халықтары

2 сағат

2 сағат

6 сағат

6.Африка халықтары

1 сағат

1 сағат

6 сағат

7.Америка халықтары

1 сағат

1 сағат

6 сағат

8.Еуропа халықтары

2 сағат

2 сағат

6 сағат

9.Қазақтың этникалық тарихы

1 сағат

1 сағат

6 сағат

10.Қазақ этнологиясы

2 сағат

2 сағат

6сағат

11.Этностар арасындағы қарым-қатынастар

2 сағат

2 сағат

6 сағат

Барлығы:

15 сағат.

15 сағат.

60 сағат.


^ Cырттай оқу бөліміндегі «тарих» мамандығының лекция сабақтарының календарлы-тақырыптық жоспары.


Барлығы:

лекция

семинар

студенттердің өз бетімен істейтін жұмыстары

1.Кіріспе

1 сағат

-

7 сағат

2.Этнология теориясының негізі және бағыттары

2 сағат

-

7 сағат

3. Әлем халықтарының негігі классификациясы

1 сағат

-

7 сағат

4. Австралия және Мұхит аралдары халықтары

1сағат

1 сағат

7 сағат

5.Азия халықтары

1 сағат

1 сағат

7 сағат

6.Африка халықтары

1 сағат

1 сағат

7 сағат

7.Америка халықтары

1 сағат

1 сағат

7 сағат

8.Еуропа халықтары

1 сағат

1 сағат

7 сағат

9.Қазақтың этникалық тарихы

1 сағат

1 сағат

7 сағат

10.Қазақ этнологиясы

1 сағат

-

7 сағат

11.Этностар арасындағы қарым-қатынастар

1 сағат

-

8 сағат

Барлығы:

12сағат.

6сағат.

78 сағат.


Лекция материялдарының мазмұны

Лекция 1. Кіріспе

1. Этнология пәні және міндеттері.

2.Этнология ғылымын зерттеудің әдісі, деректері және функциялары.

Лекция 2. Этнология теориясының негізі және бағыты

1. Эволюционизм.

2. Диффузионизм.

3. Функционализм.

4.Современная этнология.

5. Ресей этнологияның дамуы.

6.Қазақстанда этнологиялық ғылымның қалыптасуы және дамуы.


Лекция 3. Әлем халықтарының негізгі класификациясы.

1.Географиялық класификация.

2.Антропологиялық класификация.

3.Лингвистикалық класификация.

4.Шаруашылық – мәдени класификация.


Лекция 4. Австралия және Океания халықтары.

1. Австралия және Океанияның тарихи мәдени аудандастырылуы.

2.Австралия және Тасмания халықтары.

3.Меланезия халықтары.

4.Полинезия халықтары.

5.Микронезия халықтары.


Лекция 5. Азия халықтары.


1.Батыс және Алдынғы азия халықтары.

2.Оңтүстік Азия халықтары.

3.Оңтүстік – шығыс Азия халықтары.

4.Шығыс Азия халықтары.

5. Орталық Азия халықтары.

6.Сібір халықтары.


Лекция 6. Африка халықтары.

1.Тарихи – мәдени және географиялық мінездеме.

2.Солтүстік Африка халықтары.

3.Шығыс Африка халықтары.

4.Батыс Африка халықтары.

5.Орталық Африка халықтары.

6.Оңтүстік Африка халықтары.


Лекция 7. Америка халықтары.

1.Солтүстік Америка.

2.Мезоамерика.

3.Оңтүстік Америка.

4.Европалықтардың Американы басып алуы мен отарлауы.


Лекция 8. Европа халықтары.

1.Европа халықтарының тарихи-мәдени географиялық сипаттамасы.

2.Шығыс славян халықтары.

3.Шығыс Европаның славян емес халықтары.

4.Прибалтика халыктары.

5.Солтүстік Шығыс Европа халықтары.

6.Кавказ халықтары.


Лекция 9. Қазақстанның этникалық тарихы

1.Қазақтар. Қазақтарды этнологиялық зерттеу тарихы.

2.Қазақтардың этногенезі мен этникалық тарихы.


Лекция 10. Қазақ этнологиясы

1.Шаруашылық – мәдени типтері.

2.Аңшылық. Аңшылықтың түрі мен әдісі:

3.Материялдық мәдениеті.

4.Әлеуметтік – нормативтік мәдениет және салт – дәстүр.


Лекция 11. Этностар арасындағы қарым-қатынастар.

1.Этностар арасындағы байланыс және оның нәтижелері.

2.Жергілікті халықтар және этникалық азшылдық.

3.Этностар арасындағы қатынастың түрлері.

4.Этностар арасындағы қарым-қатынастың теориялары.


Семинар сабақтарының әдістемелік нұсқауы.

Этнология курсынан студенттер бағдарлама материялын терең игеруге бағытталған. Бұлардың тақырыптары лекцияны тоқтыра түседі.

Семинардың мақсаты – этнографиялық деректерден тарихи-мәдени тақырыпқа шығу болып табылады. Сол үшін студенттке ғылыми шығармашылығын көрсетуге толық мүмкіндік берілген.

Семинар сабақтарының міндеттері:

1.Студентті қоғамдық құбылысқа тарихи көзқарасты қалыптастыру.

2.Студентті кәзіргі әлемдегі этноконфессиялық жағдаймен таныстыру.

3. Студентті адамның мәдени, ерекшіліктері көруге үйрету.

4.Этнографиялық декректермен жұмыс істеп: адамзаттың мәдениетін көріп, оларды бір-бірімен салыстырып, хронология, эволюция әртүрлі ерекшеліктерін анықтай білуге үйрету.

5. Библиографияны құрастыра білуге үйрету.

6.Баяндаманы талқылап, пікірталас жүргізуге үйрету.

7.Студенттке ғылыми түйсіктің негізін қалау.


Семинар сабақтары.

1. Кіріспе

Семинар сабағының мақсаты: Этнология пәні, әдіс түрлері, дерек көздері мен функцияларымен таныстыру.

^ Негізгі түсініктер: Тарихи салыстырмалы әдіс, жалпы топтамалық әдіс, деректер жинау және іздеу әдістері.

Семинар сабағының тапсырмалары: Негізгі және қосымша әдебиеттерді қолдана отырып, берілген әрбір сұрақты дәптеріңе конспектілеп, мазмұнын білуің керек.

Сұрақтар:

1. Этнология пәні және міндеттері.

2.Этнология ғылымын зерттеудің әдісі, деректері және функциялары.

Әдебиет:

Негізгі

Шалекенов У.К. Әлем халықтарының этнографиясы. Алматы, 1994

Артықпаев Ж.О. Этнология и этнография. Астана

Садохин А.П. Этнология. М.2004.

Таводов Г.Т. Этнология. М.2003.

Қосымша

Садохин А.П. Этнология: Учебный словарь. М.2002.

^ 2. Этнология теориясының негізі және бағыты

Семинар сабағының мақсаты:

Негізгі түсініктер: Тарихи мәдени бағыт. Биологиялық бағыт (А.Бастиан, Т.Ахелис). Әлуметтік бағыт. Географиялық бағыт. Тарихи географиялық бағыт. Мәдени шенберлер мектебі. Тарихи этнологияның американдық мектебі немесе психологиялық антропология. Гелиолитикалық мектебі. Француз әлеуметтік мектебі. Структуралистік бағыт Функционализм. Жүйелік теориясы.

^ Семинар сабағының тапсырмалары: Негізгі және қосымша әдебиеттерді қолдана отырып, берілген әрбір сұрақты дәптеріңе конспектілеп, мазмұнын білуің керек.

Сұрақтар:

1. Эволюционизм.

2. Диффузионизм.

3. Функционализм.

4. Қазіргі этнология.

5. Ресей этнологияның дамуы.

6.Қазақстанда этнологиялық ғылымның қалыптасуы және дамуы.

Әдебиет:

Негізгі

Шалекенов У.К. Әлем халықтарының этнографиясы. Алматы, 1994

Артықпаев Ж.О. Этнология и этнография. Астана

Садохин А.П. Этнология. М.2004.

Таводов Г.Т. Этнология. М.2003.

Қосымша

Садохин А.П. Этнология: Учебный словарь. М.2002.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Похожие:

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті
И. Исеновтың авторлық жұмысы. Оның негізіне 2006 жылғы қыркүйектің 3 жұлдызындағы 266 нөмірлі Қазақстан Республикасы білім және ғылым...
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті
Р. Байдалының авторлық жұмысы. Оның негізіне 2005 жылғы мамырдың 5 жұлдызындағы 289 нөмірлі Қазақстан Республикасы білім және ғылым...
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті
Р. Байдалының авторлық жұмысы. Оның негізіне 2005 жылғы мамырдың 5 жұлдызындағы 289 нөмірлі Қазақстан Республикасы білім және ғылым...
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті
И. Исеновтың авторлық жұмысы. Оның негізіне 2006 жылғы қыркүйектің 3 жұлдызындағы 266 нөмірлі Қазақстан Республикасы білім және ғылым...
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті
Р және Ғылым министрлігі жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі Кеңес жиналысының 22. 06. 2006 жылғы хаттама шешімімен...
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconКостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті Қазақстан тарихы кафедрасы «Археология»
Сол себепті де археология бүкіл әлемде тарихқа қызығушылық танытатындар үшін аса маңызды да, қажетті ғылым ретінде есептелінеді
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Қазақстан тарихы кафедрасы
Пән бойынша қолданыстағы бағдарлама Қазақстан тарихы кафедрасының профес-соры, тарих ғылымдарының докторы Аманжол Күзембайұлы құрастырған....
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Қазақстан тарихы кафедрасы
Пән бойынша қолданыстағы бағдарлама Қазақстан тарихы кафедрасының профес-соры, тарих ғылымдарының докторы Аманжол Күзембайұлы құрастырған....
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Қазақстан тарихы кафедрасы
Пәннің жұмыс бағдарламасы
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Қазақстан тарихы кафедрасы
Пәннің жұмыс бағдарламасы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов