Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті icon

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультетіНазваниеҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті
страница3/9
Дата13.07.2013
Размер1.18 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9

^ 2. Қазақстан территориясындағы ерте және ортағасырлық мемлекеттер (VI-XIII басы).

Мақсаты: Қазақстан территориясындағы ерте және ортағасырлық мемлекеттердің негізгі әлеуметтік-экономикалық және саяси заңдылықтарды анықтау.

1.Қазақстанның ортағасырлық кезеңіндегі мәдениеттің ерекшеліктері. Көшпелілік пен қала мәдениетінің дамуы.

2.Қазақстан территориясындағы араб шапқыншылығы және оның салдары.

3.ХІ ғ. мен ХІІ ғ. басындағы көшпелі өркениеттің ерекшеліктер.

Әдістемелік нұсқау. Аралас-бақылау жұмысы түрінде өтеді; Қазақстан территориясындағы ерте және ортағасырлық мемлекеттер (VI-XIII басы). Тақырыбына кесте толтыру. Барлық студенттерді қамту мақсатында ауызша және жазбаша түрде болады. Қазақстан территориясындағы ерте және ортағасырлық мемлекеттер (VI-XIII басы). Тақырыбы бойынша келесі сұрақтарды қоюға болады:

1.фасад, арка, портал, күмбез, өрнек, мінбе терминдерін қолдана отырып әйгілі ескерткіштерге сипаттама жасаңыз:

- қамалдық архитектура

- діни құрылыстар

- ортақ (коммуналдық) құрылыстар

2.Қазақстандағы VI ғ. мен XIII ғ. басындағы қала мәдениетінің даму ерекшелігі

3.Әлем мәдениетінің дамуына әл-Фарабидің қосқан үлесі.

4.Қожа Ахмет Иассаудің ортағасырлық Қазақстан мәдениетіндегі орны.

5.Жүсіп Баласұғын, Махмұт қашқаридің тарихи мұрағы

Орындалған жұмысты бірінші оқытушы тексереді. Кейде студенттердің өзіне рецензия жасауға беріледі. Бұны әдебиеттерге сүйене отырып қарастырады.


«Қазақстан территориясындағы ерте және ортағасырлық мемлекеттер (VI-XIII басы)».


Мемлекеттің аталуы

Уақыты

Астанасы мен қалалары

Шаруашылық түрі

Діні

Архитектурасы

Түрік қағанаты

Негізгі әдебиет

Артықбаев Ж.О. Қазақстан тарихы: Оқулық-хрестоматия. – Астана: «Фолиант». 2000. –

260 бет.

Жүсіп Баласағұн. Құтты білік. Алматы, 1986.

Иүгенеки А. Ақиқат сыйы. Алматы, 1985.

Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Төрт томдық, 1-том, Алматы, Атамұра, 1996.

Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық, II-том. Алматы, Атамұра,

1998.

Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық, III-том.Алматы, Атамұра,

2002.

Масанов Н.Э. и др. История Казахстана: народы культуры. Учебное пособие. Алматы, Дайк-Прес, 2000.

Н.Мыңжан. Қаақтың қысқаша тарихы. Алматы, Жалын, 1994.


Қосымша әдебиет

Байпақов К. Нүржанов А. Ұла жібек жолы және ортағасырлық Қазақстан. Алматы, Қазақстан, 1992, 208 б.

Жұртбаев Т. Дулыға: Көне түркі батырлары туралы әфсаналар. Алматы, Жалын, 1994. 2-кітап.

Қозыбаев М.Қ Өркениет және ұлт. Алматы, Арыс, 2001.

Қозыбаев М. Ақтаңдақтар ақиқаты: Алматы, Қазақ университет., 1992-272 б.

Қозыбаев М. Тарих зердесі. Алматы, Ғылым, 2 том, 1998.


3.XVI-XVIII ғ.ғ. қазақ-жоңғар қарым қатынастары. Қазақстан Ресей протектаратында.

Мақсаты: Қазақ хандығының саяси тұрақсыздығының себептері мен салдарын көрсету: жоңғар басқыншыларын әлсіретудегі қазақ халқының азаттық күресінің рөлін көрсету.

1.Қазақ халқының жоңғарлармен қарым-қатынасы.

2.Ақтабан шұбырынды жылдары және оның салдары.

3.Жоңғарларға қарсы күрестегі Абылай хан мен қазақ би батырларының тарихи рөлі.

Әдістемелік нұсқау. Қазақ билері мен батырларының тарихи рөлі туралы сұрақ-жауап және ақпарат бер.

Қарастырылған тақырып бойынша студенттерге келесі сұрақтарды қоюға болады:

  1. 1643-1647 жж. Қазақ-жоңғар қатынастары туралы айтыңыз.

  2. Қазақ хандығы территориясына жоңғарлардың басқыншылық шабулдарының себептері ашып көрсетіңіз.

  3. Не себептен XVIII ғ. 20 жылдары халықтың есінде Ақтабан шұбырынды жылы ретінде сақталған?

  4. Қазақ хандығындағы жоңғарлардың тонаушылық әрекеттерінің сәтті болуын немен түсіндіруге болады?

  5. Жау агрессиясының қарсылық ұйымдастырған тарихи тұлғаларды атаңыз?

  6. Қазақ халқының жоңғар жаулаушыларын әлсіретудегі азаттық күресінің рөлін көрсетіңіз

  7. Қазақ халқының жоңғарларды жеңуінің себептерін көрсетіңіз


Негізгі әдебиет:

Назарбаев Н.А. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999. -296 б.

Артықбаев Ж.О. Қазақстан тарихы: Оқулық-хрестоматия. – Астана: «Фолиант». 2000. –

260 бет.

Абиль Е. История государство иправа Республики Казахстан.( с древнейших времен до до 1992 года), второе издания, Астана,Фолиянт, 2001.

Кузембайулы А., Абиль Е., История Казахстана, Учебник для ВУЗов. 7-е издание. Перераб. и доп.- СПБ, Соларт, Санкт-Петербург, 2004.

Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық, II-том. Алматы, Атамұра,

1998.

Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық, III-том.Алматы, Атамұра,

2002.

Қосымша әдебиет:

Қозыбаев М. Жауды шаптым ту байлап. Алматы, 1994.

Қозыбаев М.Қ Өркениет және ұлт. Алматы, Арыс, 2001.


4. Қазақ халқының ұлт-азаттық соғыстары.

Мақсаты: Қазақстанды отарлауға қарсы қазақ халқының ұлт-азаттық күресін көрсету.

1.Қозғалыстың тарии себептері мен салдары.

2.Қосғалыстардың уақыты мен болған жері.

3.Қозғаушы күші.

4.Күрестің мақсаты, баоысы.

5.Жетекшілерінің сипаттамалары.

6.Ұйымдастырылу дәрежесі.

7.Қамтылған көлемі.

8.Күрестің әдісі.

9.Жеңілу себептері мен салдары.

10.Тарихи мәні.

Әдістемелік нұсқау. Бұл тақырып сұрақ-жауап арқылы жүргізіледі.

Негізгі әдебиет:

Назарбаев Н.А. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999. -296 б.

Артықбаев Ж.О. Қазақстан тарихы: Оқулық-хрестоматия. – Астана: «Фолиант». 2000. –

260 бет.

Абиль Е. История государство иправа Республики Казахстан.( с древнейших времен до до 1992 года), второе издания, Астана,Фолиянт, 2001.

Кузембайулы А., Абиль Е., История Казахстана, Учебник для ВУЗов. 7-е издание. Перераб. и доп.- СПБ, Соларт, Санкт-Петербург, 2004.

Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық, II-том. Алматы, Атамұра,

1998.

Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық, III-том.Алматы, Атамұра,

2002.

Қосымша әдебиет:

Алматы. 1986 желтоқсан. Алматы, Аударма алқасы, 1992, 192 б. 2-кітап.

Алматы 1986 Желтоқсан. Қазақстан жазушылар одағының Шабыт 3-кітабы. (Құраст. Т.Айтбайұлы), 1992 176 б.

Бекмаханов Е. Қазақстан XIX ғасырдың 20-40 жылдарында. – Алматы, 1992.

Бейсқұлов Т. Желтоқса ызғары. Алматы, мерей, Қазақстан, 1994, 390 б.

XIX ғасырдың екінші жартысындағы қазақ қоғамы. Зерттелу тарихының кейбір мәселері. Рдакциясын басқарған А.К.Әбілов. Қарағанды,ҚарМУ баспасы, 1992, 179 б.

Козыбаев М.К. Казахстан на рубеже веков: пойски размышления. В двух книгах. Алматы, Ғылым, 2000. 420 с.

Қозыбаев М. Жауды шаптым ту байлап. Алматы, 1994.

Қозыбаев М.Қ Өркениет және ұлт. Алматы, Арыс, 2001.

Қозыбаев М. Ақтаңдақтар ақиқаты: Алматы, Қазақ университет., 1992-272 б.

Омарбеков Т. 20-30 жылдардағы Қазақстан қасіреті. Алматы, Санат, 1997,320 б.

Омарбеков Т. Зобалаң (Күштеп ұжымдастыруға қарсылық). Алматы, Санат, 1994-272 б.


5.Қазақ эпостарындығы тарихи шындық

Мақсаты: Қазақ эпостарының тарихи шындығын ашып көрсету.

1.Ер Қөкше мен Ер Қосай батыр.

2.Едіге Батыр.

3.Шора батыр.

4.Қобланды батыр.

Әдістемелік нұсқау. Алдын ала бұл жырларды толығымен оқып шығу. Жалпы мазмұнын дәптерге конспектілеп, оның тарихқа қаншалықты қатыстылығын анықтап көрсету керек.

^ Негізгі әдебиет

Артықбаев Ж.О. Қазақстан тарихы: Оқулық-хрестоматия. – Астана: «Фолиант». 2000. –

260 бет.

Кузембайулы А., Абиль Е., История Казахстана, Учебник для ВУЗов. 7-е издание. Перераб. и доп.- СПБ, Соларт, Санкт-Петербург, 2004.

Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық, II-том. Алматы, Атамұра,

1998.

Н.Мыңжан. Қаақтың қысқаша тарихы. Алматы, Жалын, 1994.

Қосымша әдебиет

Жолдасбекұлы М.Ж. Елтұтқа: Ел тарихының әйгілі тұлғалары.( М. Жолдасбекұлы, Қ. Салғара ұлы., А. Сейдімбек). Астана Күлтегін, 2001, 357 б.

Жұртбаев Т. Дулыға: Көне түркі батырлары туралы әфсаналар. Алматы, Жалын, 1994. 2-кітап.

Қозыбаев М.Қ Өркениет және ұлт. Алматы, Арыс, 2001.


^ 6. Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясындағы тарихи шындық.

Мақсаты: «Көшпенділер» трилогиясындағы тарихи оқиға, тарихи тұлға порттерінің қаншалықты шынайылығын ғылыми еңбектермен салыстыра қарастыру.

1. «Алмас қылыш»

2. «Жанталас»

3. «Қаһар»

Әдістемелік нұсқау. Бұл тақырыпты ашу үшін еңбекті оқып шығу керек. Тарихи оқиғаларды, тарихи тұлғалар, қоғамның сипатын ашуда сол дәуірге сапар шеге керек. Өздеріңе ұнаған образдарды айтып беру керек. Сонымен қатар бұл еңбектегі күнделікті өмірдің қалай суреттелуін қарастырамыз.


Негізгі әдебиет.

Есенберлин І. Көшпенділер А., Жазушы 1978 ж.


7. Әдебиет тізімі.

Негізгі

1.Назарбаев Н.А. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999. -296 б.

2.Артықбаев Ж.О. Қазақстан тарихы: Оқулық-хрестоматия. – Астана: «Фолиант». 2000. –

260 бет.

3. Асфендияров С.Д., Кунте П.А. Прошлое Казахстана в источниках и материалах. Сб. I.

Алматы,1997..

4.Әбілғазы. Түрік шежіресі. Алматы, Ана-тілі, 1991.208 б.

5.Бабыр Захир ад дин Мұқамед. Бабырнама. Алматы, 1993.

6.Бичурин Н.Я. (Иакинф) Собрание сведений о народах обитающих в Средней Азии в

древние времена. Алматы. 1998 т. I.

7.Дулати М.Х: Тарих-и Рашиди. Алматы, Мұхамед Хайдар Дулати қоғамдық қоры, 2003

8.Жүсіп Баласағұн. Құтты білік. Алматы, 1986.

9.Иүгенеки А. Ақиқат сыйы. Алматы, 1985.

10. Қ.Жалайыр. Шежірелер жинағы. Алматы.19 97,-128б.

11. Мәшһүр-Жүсіп Көпеев. Қазақ шежіресі. Алматы, 1993.

12. Моңғолдың құпия шежіресі. Баян-өлгий, 1979.

13. Өтеміс Қажы. Шыңғыс наме. Алматы, 1992.

14.Таным тармақтары (Қытай тарихшыларының көне тарихызмы жөніндегі пайымдаулары. Құрас және алғ.жазғ. Қ. Салғараұлы). Алматы. Санат, 1992. 279 б.

15.Шәкірім Құдайбердіұлы. Қазақ шежіресі. Алматы, 1993.

16. Абусеитолва М..Х. и др. История казахстана и Центральной Азии: Учебное пособие/

Алматы: Дайк-Пресс, 2001. – 616 с.

17. АбильЕ. История государство иправа Республики Казахстан.( с древнейших времен до до 1992 года), второе издания, Астана,Фолиянт, 2001.

18. Аманжолов К.Р. Түркі халықтарының тарихы.( көне дәуірден біздің заманымыздың XIV ғасырына дейінгі кезең). 1-кітап, Алматы, Білім, 2002. 292 б.

19. Кузембайулы А., Абиль Е., История Казахстана, Учебник для ВУЗов. 7-е издание. Перераб. и доп.- СПБ, Соларт, Санкт-Петербург, 2004.

20. Қазақстан тарихы. Ежелгі уақыттан қазіргі кезеңге дейін. Очерк. Бас.Ред. М.Қ.Қозыбаев. Алматы, Дәуір, 1993.

21. Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Төрт томдық, 1-том, Алматы, Атамұра, 1996.

22. Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық, II-том. Алматы, Атамұра,

1998.

23.Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық, III-том.Алматы, Атамұра,

2002.

24. Масанов Н.Э. и др. История Казахстана: народы культуры. Учебное пособие. Алматы, Дайк-Прес, 2000.

25. Н.Мыңжан. Қаақтың қысқаша тарихы. Алматы, Жалын, 1994.


Қосымша

26.Ералина А.Е. Қазақстан тарихы курсы бойынша тақырыптық-проблемалық терминалогиялық түсініктер жанағы. Қостанай, 2002.

27.Қазақтар: Көпшілікке арналған 9-томдық анықтамалық Алматы, Қазақстанның даму институты, Т.1. Тарихи оқиғалар.1998. 432 б.

28. Абиль Е. Этногенез казахов. Опыт системного подхода.- Костанай, 1997.

29. Алматы. 1986 желтоқсан. Алматы, Аударма алқасы, 1992, 192 б. 2-кітап.

30. Алматы 1986 Желтоқсан. Қазақстан жазушылар одағының Шабыт 3-кітабы. (Құраст. Т.Айтбайұлы), 1992 176 б.

31. Артыкбаев Ж.О. Казахское общество: традиции и иновации. – Караганда, 1993.

32. Ахинжанов С.М. Кыпчаки в истории Средневекового Казахстана. - Алма-Ата, 1989.

33. Ахметова Н. Обычное право кахахов в конце XVIII-XIX вв. – Караганда, 1990.

34. Байпақов К. Нүржанов А. Ұла жібек жолы және ортағасырлық Қазақстан. Алматы, Қазақстан, 1992, 208 б.

35.Бекмаханов Е. Қазақстан XIX ғасырдың 20-40 жылдарында. – Алматы, 1992.

36.Бейсқұлов Т. Желтоқса ызғары. Алматы, мерей, Қазақстан, 1994, 390 б.

37.Бартольд В.В. Тюрки: двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии. – Алматы, 1998.

38. Гумилев Л.Н. Қиял иатшалығын іздеу. Алматы, Балауса, 1992, 428 б.

39. Гумилев Л.Н. Көне түріктер. Алматы, Білім, 1994.

40. Гумелев Л.Н. Хұндар. Алматы, 1998.

41. Есмағамбетов К.Қазақтар шетел әдебиетінде. Алматы, Атамұоа-Қазақстан, 1994, 240 б.

42. Жолдасбекұлы М.Ж. Елтұтқа: Ел тарихының әйгілі тұлғалары.( М. Жолдасбекұлы, Қ. Салғара ұлы., А. Сейдімбек). Астана Күлтегін, 2001, 357 б.

43.Жұртбаев Т. Дулыға: Көне түркі батырлары туралы әфсаналар. Алматы, Жалын, 1994. 2-кітап.

44.Исмагулов О.И. Население Казахстана от эпохи бронзы до современности. Алма-Ата, 1970.

45.Кляшторный С.Г. Султанов Т.И. Казакстан. Летопись трех тысячелетий. - Алма-ата, 1992.

46. Кенжеахметұлы С. Жеті қазына. Жиған терген. Алматы, Ана-тілі, 2 кітап. 2002.

47. Кузембайулы А., Абиль Е. Казахская Сибирь. – Костанай, 1997.

48.Күзембайұлы А, Әбіл Е. Тарихшы және оның заманы: (историк и его эпоха). Петроваловск, 2001, 200 б.

49. XIX ғасырдың екінші жартысындағы қазақ қоғамы. Зерттелу тарихының кейбір мәселері. Рдакциясын басқарған А.К.Әбілов. Қарағанды,ҚарМУ баспасы, 1992, 179 б.

50.Козыбаев М.К. Казахстан на рубеже веков: пойски размышления. В двух книгах. Алматы, Ғылым, 2000. 420 с.

51.Қозыбаев М. Жауды шаптым ту байлап. Алматы, 1994.

52. Қозыбаев М.Қ Өркениет және ұлт. Алматы, Арыс, 2001.

53. Қозыбаев М. Ақтаңдақтар ақиқаты: Алматы, Қазақ университет., 1992-272 б.

54.Қозыбаев М. Тарих зердесі. Алматы, Ғылым, 2 том, 1998.

55.Қазақстан Республикасы тарихи сана қалыптастыруының тұжырымдамасы. Алаты, Қазақстан, 1995, 33 б.

56. Масанов Н. Кочевая цивилизация казахов. – М., 1995.

57. Орманов Қ.Т Тұран өркениетінің ізімен. ( тарихи-этнографиялық очерктер жинағы) Қостанай,2005.

58. Омарбеков Т. 20-30 жылдардағы Қазақстан қасіреті. Алматы, Санат, 1997,320 б.

59. Омарбеков Т. Зобалаң (Күштеп ұжымдастыруға қарсылық). Алматы, Санат, 1994-272 б.

60. Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в 18- начале ХХ века: Политико-

экономический анализ. Алама-Ата; Наука, 1971.

61.Тәтімов М. Қазақ әлемі: Қазақтың саны қанша ? Қазақ қашан, қайдан қуылған, қырылған және атылған? А.1993.

62. Хазанов А.М. Кочевники и внешний мир. Изд. 3-е, доп. – Алматы: Дайк-Пресс, 2000.

– 604 с.

63. Хара-Даван Э. Чингисхан как полководец и его наследие. – Алматы, 1992.


Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты

Тарих және өнер факультеті

Қазақстан тарихы кафедрасы


(SILLABUS)

«Отан тарихының өзекті мәселелері» пәнін оқытудың бағдарламасы


0501114 «тарих» мамандығы


Оқыту түрі-күндүзгі, сырттай

3 кредит (135 сағат)Оқыту түрі

күндізгі

сырттай

семестр

6

8

кредит саны

3

3

аудиториялық сағаттар

60

37

лекция

30

18

семинар (практикалық)

15

9

оқытушының басшылығымен өтетін студенттердің өз бетімен істейтін жұмыстары

45
студенттердің өз бетімен істейтін жұмыстары

45

98

емтихан (семестр)

6

8

Барлығы

135

135
1   2   3   4   5   6   7   8   9Похожие:

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті
И. Исеновтың авторлық жұмысы. Оның негізіне 2006 жылғы қыркүйектің 3 жұлдызындағы 266 нөмірлі Қазақстан Республикасы білім және ғылым...
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті
Р. Байдалының авторлық жұмысы. Оның негізіне 2005 жылғы мамырдың 5 жұлдызындағы 289 нөмірлі Қазақстан Республикасы білім және ғылым...
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті
И. Исеновтың авторлық жұмысы. Оның негізіне 2006 жылғы қыркүйектің 3 жұлдызындағы 266 нөмірлі Қазақстан Республикасы білім және ғылым...
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті
Р және Ғылым министрлігі жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі Кеңес жиналысының 22. 06. 2006 жылғы хаттама шешімімен...
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті
Р және Ғылым министрлігі жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі Кеңес жиналысының 22. 06. 2006 жылғы хаттама шешімімен...
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconКостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті Қазақстан тарихы кафедрасы «Археология»
Сол себепті де археология бүкіл әлемде тарихқа қызығушылық танытатындар үшін аса маңызды да, қажетті ғылым ретінде есептелінеді
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Қазақстан тарихы кафедрасы
Пән бойынша қолданыстағы бағдарлама Қазақстан тарихы кафедрасының профес-соры, тарих ғылымдарының докторы Аманжол Күзембайұлы құрастырған....
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Қазақстан тарихы кафедрасы
Пән бойынша қолданыстағы бағдарлама Қазақстан тарихы кафедрасының профес-соры, тарих ғылымдарының докторы Аманжол Күзембайұлы құрастырған....
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Қазақстан тарихы кафедрасы
Пәннің жұмыс бағдарламасы
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Қазақстан тарихы кафедрасы
Пәннің жұмыс бағдарламасы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов