Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті icon

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультетіНазваниеҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті
страница6/9
Дата13.07.2013
Размер1.18 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2. Қазақстан территориясындағы ерте және ортағасырлық мемлекеттер (VI-XIII басы).

Мақсаты: Қазақстан территориясындағы ерте және ортағасырлық мемлекеттердің негізгі әлеуметтік-экономикалық және саяси заңдылықтарды анықтау.

1.Қазақстанның ортағасырлық кезеңіндегі мәдениеттің ерекшеліктері. Көшпелілік пен қала мәдениетінің дамуы.

2.Қазақстан территориясындағы араб шапқыншылығы және оның салдары.

3.ХІ ғ. мен ХІІ ғ. басындағы көшпелі өркениеттің ерекшеліктер.

Әдістемелік нұсқау. Аралас-бақылау жұмысы түрінде өтеді; Қазақстан территориясындағы ерте және ортағасырлық мемлекеттер (VI-XIII басы). Тақырыбына кесте толтыру. Барлық студенттерді қамту мақсатында ауызша және жазбаша түрде болады. Қазақстан территориясындағы ерте және ортағасырлық мемлекеттер (VI-XIII басы). Тақырыбы бойынша келесі сұрақтарды қоюға болады:

1.фасад, арка, портал, күмбез, өрнек, мінбе терминдерін қолдана отырып әйгілі ескерткіштерге сипаттама жасаңыз:

- қамалдық архитектура

- діни құрылыстар

- ортақ (коммуналдық) құрылыстар

2.Қазақстандағы VI ғ. мен XIII ғ. басындағы қала мәдениетінің даму ерекшелігі

3.Әлем мәдениетінің дамуына әл-Фарабидің қосқан үлесі.

4.Қожа Ахмет Иассаудің ортағасырлық Қазақстан мәдениетіндегі орны.

5.Жүсіп Баласұғын, Махмұт қашқаридің тарихи мұрағы

Орындалған жұмысты бірінші оқытушы тексереді. Кейде студенттердің өзіне рецензия жасауға беріледі. Бұны әдебиеттерге сүйене отырып қарастырады.


«Қазақстан территориясындағы ерте және ортағасырлық мемлекеттер (VI-XIII басы)».


Мемлекеттің аталуы

Уақыты

Астанасы мен қалалары

Шаруашылық түрі

Діні

Архитектурасы

Түрік қағанаты

Негізгі әдебиет

Артықбаев Ж.О. Қазақстан тарихы: Оқулық-хрестоматия. – Астана: «Фолиант». 2000. –

260 бет.

Жүсіп Баласағұн. Құтты білік. Алматы, 1986.

Иүгенеки А. Ақиқат сыйы. Алматы, 1985.

Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Төрт томдық, 1-том, Алматы, Атамұра, 1996.

Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық, II-том. Алматы, Атамұра,

1998.

Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық, III-том.Алматы, Атамұра,

2002.

Масанов Н.Э. и др. История Казахстана: народы культуры. Учебное пособие. Алматы, Дайк-Прес, 2000.

Н.Мыңжан. Қаақтың қысқаша тарихы. Алматы, Жалын, 1994.


Қосымша әдебиет

Байпақов К. Нүржанов А. Ұла жібек жолы және ортағасырлық Қазақстан. Алматы, Қазақстан, 1992, 208 б.

Жұртбаев Т. Дулыға: Көне түркі батырлары туралы әфсаналар. Алматы, Жалын, 1994. 2-кітап.

Қозыбаев М.Қ Өркениет және ұлт. Алматы, Арыс, 2001.

Қозыбаев М. Ақтаңдақтар ақиқаты: Алматы, Қазақ университет., 1992-272 б.

Қозыбаев М. Тарих зердесі. Алматы, Ғылым, 2 том, 1998.


3.XVI-XVIII ғ.ғ. қазақ-жоңғар қарым қатынастары. Қазақстан Ресей протектаратында.

Мақсаты: Қазақ хандығының саяси тұрақсыздығының себептері мен салдарын көрсету: жоңғар басқыншыларын әлсіретудегі қазақ халқының азаттық күресінің рөлін көрсету.

1.Қазақ халқының жоңғарлармен қарым-қатынасы.

2.Ақтабан шұбырынды жылдары және оның салдары.

3.Жоңғарларға қарсы күрестегі Абылай хан мен қазақ би батырларының тарихи рөлі.

Әдістемелік нұсқау. Қазақ билері мен батырларының тарихи рөлі туралы сұрақ-жауап және ақпарат бер.

Қарастырылған тақырып бойынша студенттерге келесі сұрақтарды қоюға болады:

 1. 1643-1647 жж. Қазақ-жоңғар қатынастары туралы айтыңыз.

 2. Қазақ хандығы территориясына жоңғарлардың басқыншылық шабулдарының себептері ашып көрсетіңіз.

 3. Не себептен XVIII ғ. 20 жылдары халықтың есінде Ақтабан шұбырынды жылы ретінде сақталған?

 4. Қазақ хандығындағы жоңғарлардың тонаушылық әрекеттерінің сәтті болуын немен түсіндіруге болады?

 5. Жау агрессиясының қарсылық ұйымдастырған тарихи тұлғаларды атаңыз?

 6. Қазақ халқының жоңғар жаулаушыларын әлсіретудегі азаттық күресінің рөлін көрсетіңіз

 7. Қазақ халқының жоңғарларды жеңуінің себептерін көрсетіңіз


Негізгі әдебиет:

Назарбаев Н.А. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999. -296 б.

Артықбаев Ж.О. Қазақстан тарихы: Оқулық-хрестоматия. – Астана: «Фолиант». 2000. –

260 бет.

Абиль Е. История государство иправа Республики Казахстан.( с древнейших времен до до 1992 года), второе издания, Астана,Фолиянт, 2001.

Кузембайулы А., Абиль Е., История Казахстана, Учебник для ВУЗов. 7-е издание. Перераб. и доп.- СПБ, Соларт, Санкт-Петербург, 2004.

Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық, II-том. Алматы, Атамұра,

1998.

Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық, III-том.Алматы, Атамұра,

2002.

Қосымша әдебиет:

Қозыбаев М. Жауды шаптым ту байлап. Алматы, 1994.

Қозыбаев М.Қ Өркениет және ұлт. Алматы, Арыс, 2001.


4. Қазақ халқының ұлт-азаттық соғыстары.

Мақсаты: Қазақстанды отарлауға қарсы қазақ халқының ұлт-азаттық күресін көрсету.

1.Қозғалыстың тарии себептері мен салдары.

2.Қосғалыстардың уақыты мен болған жері.

3.Қозғаушы күші.

4.Күрестің мақсаты, баоысы.

5.Жетекшілерінің сипаттамалары.

6.Ұйымдастырылу дәрежесі.

7.Қамтылған көлемі.

8.Күрестің әдісі.

9.Жеңілу себептері мен салдары.

10.Тарихи мәні.

Әдістемелік нұсқау. Бұл тақырып сұрақ-жауап арқылы жүргізіледі.

Негізгі әдебиет:

Назарбаев Н.А. Тарих толқынында. – Алматы: Атамұра, 1999. -296 б.

Артықбаев Ж.О. Қазақстан тарихы: Оқулық-хрестоматия. – Астана: «Фолиант». 2000. –

260 бет.

Абиль Е. История государство иправа Республики Казахстан.( с древнейших времен до до 1992 года), второе издания, Астана,Фолиянт, 2001.

Кузембайулы А., Абиль Е., История Казахстана, Учебник для ВУЗов. 7-е издание. Перераб. и доп.- СПБ, Соларт, Санкт-Петербург, 2004.

Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық, II-том. Алматы, Атамұра,

1998.

Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық, III-том.Алматы, Атамұра,

2002.

Қосымша әдебиет:

Алматы. 1986 желтоқсан. Алматы, Аударма алқасы, 1992, 192 б. 2-кітап.

Алматы 1986 Желтоқсан. Қазақстан жазушылар одағының Шабыт 3-кітабы. (Құраст. Т.Айтбайұлы), 1992 176 б.

Бекмаханов Е. Қазақстан XIX ғасырдың 20-40 жылдарында. – Алматы, 1992.

Бейсқұлов Т. Желтоқса ызғары. Алматы, мерей, Қазақстан, 1994, 390 б.

XIX ғасырдың екінші жартысындағы қазақ қоғамы. Зерттелу тарихының кейбір мәселері. Рдакциясын басқарған А.К.Әбілов. Қарағанды,ҚарМУ баспасы, 1992, 179 б.

Козыбаев М.К. Казахстан на рубеже веков: пойски размышления. В двух книгах. Алматы, Ғылым, 2000. 420 с.

Қозыбаев М. Жауды шаптым ту байлап. Алматы, 1994.

Қозыбаев М.Қ Өркениет және ұлт. Алматы, Арыс, 2001.

Қозыбаев М. Ақтаңдақтар ақиқаты: Алматы, Қазақ университет., 1992-272 б.

Омарбеков Т. 20-30 жылдардағы Қазақстан қасіреті. Алматы, Санат, 1997,320 б.

Омарбеков Т. Зобалаң (Күштеп ұжымдастыруға қарсылық). Алматы, Санат, 1994-272 б.


5.Қазақ эпостарындығы тарихи шындық

Мақсаты: Қазақ эпостарының тарихи шындығын ашып көрсету.

1.Ер Қөкше мен Ер Қосай батыр.

2.Едіге Батыр.

3.Шора батыр.

4.Қобланды батыр.

Әдістемелік нұсқау. Алдын ала бұл жырларды толығымен оқып шығу. Жалпы мазмұнын дәптерге конспектілеп, оның тарихқа қаншалықты қатыстылығын анықтап көрсету керек.

^ Негізгі әдебиет

Артықбаев Ж.О. Қазақстан тарихы: Оқулық-хрестоматия. – Астана: «Фолиант». 2000. –

260 бет.

Кузембайулы А., Абиль Е., История Казахстана, Учебник для ВУЗов. 7-е издание. Перераб. и доп.- СПБ, Соларт, Санкт-Петербург, 2004.

Қазақстан тарихы.(көне заманнан бүгінге дейін). Бес томдық, II-том. Алматы, Атамұра,

1998.

Н.Мыңжан. Қаақтың қысқаша тарихы. Алматы, Жалын, 1994.

Қосымша әдебиет

Жолдасбекұлы М.Ж. Елтұтқа: Ел тарихының әйгілі тұлғалары.( М. Жолдасбекұлы, Қ. Салғара ұлы., А. Сейдімбек). Астана Күлтегін, 2001, 357 б.

Жұртбаев Т. Дулыға: Көне түркі батырлары туралы әфсаналар. Алматы, Жалын, 1994. 2-кітап.

Қозыбаев М.Қ Өркениет және ұлт. Алматы, Арыс, 2001.


^ 6. Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясындағы тарихи шындық.

Мақсаты: «Көшпенділер» трилогиясындағы тарихи оқиға, тарихи тұлға порттерінің қаншалықты шынайылығын ғылыми еңбектермен салыстыра қарастыру.

1. «Алмас қылыш»

2. «Жанталас»

3. «Қаһар»

Әдістемелік нұсқау. Бұл тақырыпты ашу үшін еңбекті оқып шығу керек. Тарихи оқиғаларды, тарихи тұлғалар, қоғамның сипатын ашуда сол дәуірге сапар шеге керек. Өздеріңе ұнаған образдарды айтып беру керек. Сонымен қатар бұл еңбектегі күнделікті өмірдің қалай суреттелуін қарастырамыз.


^ Негізгі әдебиет.

Есенберлин І. Көшпенділер А., Жазушы 1978 ж.


8. «Отан тарихының өзекті мәселесі» пәнi бойынша студенттер бiлiмiн бағалаудың

рейтингтiк жүйесi.

Рейтингтiк жүйе негiзiнде студенттер бiлiмiн қадағалап, бағалауға:

 • студенттердiң күнделiктi тапсырмаларды орындау деңгейлерiн қадағалау, бағалау;

 • дәрiс сабақтары барысында бiлiмдерiн анықтау;

 • саминар сабақтарының барысында негiзгi ұғымдар мен заңдылықтарды меңгеру деңгейiн тексеру;

 • семинар сабақтарының барысында студенттергдiң жеке тапсырмаларды орындау бiлiктiлiгiн анықтау, бағалау;

 • студенттердiң оқытушылардың басшылығымен өз бетiнше жүргiзетiн жұмыстарының уақытында орындалуын қадағалау, тексеру, бағалау жұмыстары жатады.^ 1. Рейтингтiк баллдарды бақылаудың түрлерiне сай бөлу:Қорытынды бақылау түрi

Бақылау түрлерi

Баллдары

1

Емтихан

Қортынды бақылау

40

Аралық бақылау

5 + 5

Ағымдық (апталық) бақылау

50

Барлығы

100


Аудиториялық сабақтардың ауқымы:

Дәрiс сабақтары – 15

Семинарлар - 15

Оқытушының басшылығымен өтетін студенттердің істейтін жұмыстары (барлық студенттер үшiн мiндеттi) - 15

Оқытушының басшылығымен өтетін студенттердің істейтін жұмыстары (студенттердiң берешектерiн өтеу жұмыстары) – 15

Барлығы – 60 сабақ

^ 2.Ағымдық және аралық бақылау баллдары бөлiнiсi ( 60 балл )

Аралық бақылауға 5 балл берiледi. Барлығы 2 аралық бақылау өткiзiледi.

2 АБ = 5 балл + 5 балл =10 балл.


^ Аралық бақылау өткiзудiң кескiндемесi (графигi):
Бақылау түрлерi

Өткiзiлетiн уақыты

^ Берiлетiн балы

Тақырыптар

Аралық бақылау

Тестiлiк

Тапсырмалар, сәйкестендiру тапсырмалары

7-апта

5

1-7 тақырыптар

Аралық бақылау

Комплекстi тапсырмалар орындау, бақылау жұмысы


5 – апта


5


8-15 тақырыптар


Ағымдық бақылауға 50 балл берiледi (25 балл бiрiншi аттестация және 25 балл екiншi аттестация). Бұл баллдарды 15 семинар сабағы мен 15 студенттердiң оқытушылардың басшылығымен жүргiзетiн өз бетiнше жасайтын жұмыстары барысында жинақтау мүмкiндiгi бар. Олардың 14 сабағы бiрiншi аттестацияға дейiн өткiзiледi (7 апта бойы), ал 16 сабағы екiншi аттестацияға дейiн өтiледi (8 апта бойы). Осы уақыттар аралығында студенттер барлығ 50 балл жинақтаулары қажет. (Әр сабақта – 1,56 балл).

^ 3.Орындалатын тапсырмалардың түрлерiне қарай баллдарды бөлу:

Сабақ түрлерi:

-семинар сабақтарындағы жауаптар мен Оқытушының басшылығымен өтетін студенттердің істейтін жұмыстары - өте жақсы. - 1 балл

жақсы - 0,7 балл

қанағат. - 0,5 балл

қанағат-сыз. – минус 0,5 балл

- лекция қатысы (конспектілеген жағдайда) – 0,2 балл.

- қосымшалар – 0,3-0,5 балл;

- баяндамалар дайындау –1,5 балл;

- реферат жазу – 1 балл;

- жедел бақылау жұмысы – 0,3 балл;

- үйде орындалатын тапсырмалар - 0,3 балл;

- сөздiк жасау - 0,2 балл;

- сөзжұмбақтар құрастыру - 0,3 балл;

- бақылау жұмысы – 0,3 балл;

- БАҚ, арнайы әдебиетпен жұмыс - 0,2 балл;

- студенттiк ғылыми конференцияға дайындық - 1 балл.

- аудиториялық сабаққа себепсіз қатыспағандар – 0,5 балл шегеріледі.

Студенттер орындаған жұмыстар бойынша есеп - семинар сабақтарында немесе Оқытушының басшылығымен өтетін студенттердің істейтін жұмыстары сабақтарында берiледi (сабақ кестесiне сай).

^ 4.Аралық бақылау оқытушының қалауымен тест, жазбаша,пiкiрлесу, белгiлi бiр тақырыптардың ұғымдарымен жұмыс жасау түрлерiнде өткiзiледi.


Емтихан нәтижелерi бойынша рейтингтiк баллдарды бөлу:

^ Студенттер жауаптарының бағалануы %

Баллдары

Бағалары

90-100

37-40

5 (өте жақсы )

75-89

31-36

4 (жақсы )

50-74

20-30

3 (қанағат.)

0-49

0-19

2(қанағаттан – сыз)


«Қазақстан тарихы» пәнi бойынша қорытынды баға:

^ Студенттердiң рейтингтiк

жалпы балдары

Бағалары

90-100

5 (өте жақсы )

75-89

4 (жақсы )

50-74

3 (қанақат.)

0-49

2 (қанағат.-сыз)


^ Бағалау жүйесінде әріптік таңбаларды қолдану:

Баллдар(%)

Бағаның әріптік жүйесі

Баллдың

сандық

баламасы

Баға

95-100

90-94

А

А-

4.0 3.67

Өте жақсы

85-89

80-84

75-79

В+

в

в-

3.33

3.0

2.67

Жақсы

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

с+

с

с-

2.33

2.0

1.67

1.33

1.0

Қанағаттанарлық

0-49

Ғ

0

Қанагаттанарлықсыз^ 9. Отан тарихының өзекті мәселелері пәнінен емтихан сұрақтары.

1. Сақ – скиф тайпаларының қазақ этносының қалыптасуындағы ролі
2. Қазақ этносының үйсін, элементтері

3. Қазақ этносының қаңлы, элементтері

4. Қазақ этносының ғұн элементтері

5. Түркі дәуріндегі этникалық процестер. Қарлұқтар

6. Түркі дәуріндегі этникалық процестер. Оғыздар

7. Түркі дәуріндегі этникалық процестер. Қимақ

8. Түркі дәуріндегі этникалық процестер. Қыпшақ

9. Түркі дәуріндегі этникалық процестер. Найман

10. Түркі дәуріндегі этникалық процестер. Керей

11. Алтын Орда мемлекетінің этникалық сипаты.

12. Өзбек, ноғай, қазақ суб этностары.

13. Қазақ этносының құрамы саны, географиялық орналасуы. Орта жүз.

14. Қазақ этносының құрамы саны, географиялық орналасуы. Кіші жүз.

15. Қазақ этносының құрамы саны, географиялық орналасуы.Ұлы жүз.

16. Сақ мемлекеті

17. Ғұн мемлекеті

18. Қаңлы мемлекеті

19. Үйсүн мемлекеті

20. Көне түркі қоғамының әлеуметтік құрылымы және мемелекеттік – құқтық жүйесі.

21. Түркеш, қарлық, қарахан, қимақ – қыпшақ мемлекеттерінің құрылымы.

22. Алтан Орданың мемелекеттік – құқықтық жүйесі.

23. Шағатай ұлысы және Моғолстанның мемлекеттік - құқықтық жүйесі.

24. Қазақ хандығы құрылуының саяси, экономикалық және этникалық себептері

25. Қазақ қоғамының ақсүйек және асыл сүйектердің құрамы, атқарған қызметі.

26. Қазақ қоғамындағы қарасүйектердің шығу тарихы

27. Қазақ халқының дәстүрлі шаруашылығы. Мал шаруашылығы.

28. Қазақ халқының дәстүрлі шаруашылығы. Жер өңдеу.

29. Қазақ халқының дәстүрлі шаруашылығы. Балық аулау.

30. Қазақ халқының дәстүрлі шаруашылығы. Аңшылық.

31. Сақтардың әскери өнері және қаруы

32. Хұн империясындағы әскери өнері, қаруы

33. Түрік империясының әскери құрылымы, соғыс өнері және қару- жарағы.

34. Шыңғысхан және Әмір Темір дәуіріндегі әскери өнер

35. Қазақ хандығы тұсындағы жалпыға бірдей әскери міндет, әскери ұйым, әскери өнердің

дамуы, Орбұлақ шайқасы

36. Кенесары ханның әскери реформасы

37. Қазіргі қазақстандағы демографиялық процестер.

38. Қазақ хандығының мемлекеттік құрылысы.

39. Қазақ хандығының құқықтық жүйесі.

40. Ата, ру, тайпа, аймақ, жүз, потестарлық топ терминдеріне түсініктеме беру

41. XVII ғасырдың аяғы мен XVIII ғасырдың басындағы қазақ-жоңғар соғыстары.

42. XVIII ғасырда ресейдің отарлау саясатына қарсы күрес.

43. XIX ғасырдың 20-40 жылдарындағы орыс-қазақ соғыстары.

44. XIX ғасырдың алғындағы Маңғыстау, Торғай жеріндегі көтерілістер.

45.1916 жылғы Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалысы.

46.1986 жылғы желтоқсан уақиғасы.

47. Қазақ эпостарындығы тарихи шындық

48. І. Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясындағы тарихи шындық.

1   2   3   4   5   6   7   8   9Похожие:

Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті
И. Исеновтың авторлық жұмысы. Оның негізіне 2006 жылғы қыркүйектің 3 жұлдызындағы 266 нөмірлі Қазақстан Республикасы білім және ғылым...
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті
Р. Байдалының авторлық жұмысы. Оның негізіне 2005 жылғы мамырдың 5 жұлдызындағы 289 нөмірлі Қазақстан Республикасы білім және ғылым...
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті
И. Исеновтың авторлық жұмысы. Оның негізіне 2006 жылғы қыркүйектің 3 жұлдызындағы 266 нөмірлі Қазақстан Республикасы білім және ғылым...
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті
Р және Ғылым министрлігі жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі Кеңес жиналысының 22. 06. 2006 жылғы хаттама шешімімен...
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті
Р және Ғылым министрлігі жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі Кеңес жиналысының 22. 06. 2006 жылғы хаттама шешімімен...
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconКостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті Қазақстан тарихы кафедрасы «Археология»
Сол себепті де археология бүкіл әлемде тарихқа қызығушылық танытатындар үшін аса маңызды да, қажетті ғылым ретінде есептелінеді
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Қазақстан тарихы кафедрасы
Пән бойынша қолданыстағы бағдарлама Қазақстан тарихы кафедрасының профес-соры, тарих ғылымдарының докторы Аманжол Күзембайұлы құрастырған....
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚостанай мемлекеттік педагогикалық институты Қазақстан тарихы кафедрасы
Пән бойынша қолданыстағы бағдарлама Қазақстан тарихы кафедрасының профес-соры, тарих ғылымдарының докторы Аманжол Күзембайұлы құрастырған....
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Қазақстан тарихы кафедрасы
Пәннің жұмыс бағдарламасы
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Тарих және өнер факультеті iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты Қазақстан тарихы кафедрасы
Пәннің жұмыс бағдарламасы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов