«Деректану теориясы» icon

«Деректану теориясы»Название«Деректану теориясы»
страница4/19
Дата13.07.2013
Размер3.29 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

^ Студенттердің міндеттері

Студенттер мынадай ілімдерді игеруі тиіс:

  • деректанудың теориялық және методологиялық мәселерін, әдіс-тәсілдерін, принциптерін;

  • деректерді деректанулық сыннан өткізу;

  • тарихи деректерді жан-жақты талдау;

  • тарихи құжаттарды бір-бірімен салыстыру;

  • деректердің шынайылық дәрежесін анықтау;

  • деректерді сыныптау жолдарын меңгеру.Пререквизит және постреквизиттері. Бұл пәнді тарих әдіснамасы, Қазақстан тарихының тарихнамасы, тарихи өлкетану, этнология, археология, пәндерінен оқу барысында алған білімдеріңді пайдаланасыңдар. Сонымен қатар білімнің басқа саласымен пәнаралық байланыс орнатады.


^ Күндізгі оқу бөліміндегі лекция сабақтарының календарлы-тақырыптық жоспары


Барлығы:

лекция

семинар

СОӨЖ

СӨЖ

1.Кіріспе лекция

1 сағат

1 сағат

1 сағат

3сағат

І Блок. Деректану теориясы, тарихы және методы

2. Деректану теориясы

1 сағат

1 сағат

1 сағат

3сағат

3. Деректану методы

2сағат

2 сағат

2 сағат

6сағат

ІІ Блок. Қазақстан тарихының дерек көздері

4. Қазақтың ауызша тарихы – тарихи дерек

1 сағат

1 сағат

1 сағат

3сағат

5. Ежелгі Қазақстан тарихынан жазба деректер

2 сағат

2 сағат

2 сағат

6сағат

6. Орта ғасырдағы Қазақстан тарихы жайлы деректер.

2 сағат

2 сағат

2 сағат

6сағат

7. Cтатистика - тарихи дерек

2 сағат

2 сағат

2 сағат

6сағат

8. Мерзімді басылым – тарихи дерек

1 сағат

1 сағат

1 сағат

3сағат

9. Заңдық актілер

2 сағат

2 сағат

2 сағат

6сағат

10. Жеке адамның құжаттары – тарихи дерек

1 сағат

1 сағат

1 сағат

3сағат

Барлығы:

15 сағат.

15 сағат.

15 сағат.

45 сағат.Cырттай оқу бөліміндегі лекция сабақтарының календарлы-тақырыптық жоспары.


Барлығы:

лекция

семинар

СӨЖ

Кіріспе лекция

1 сағатІ Блок. Деректану теориясы, тарихы және методы


2. Деректану теориясы

2 сағат

2 сағат

10 сағат

3. Деректану методы

2 сағат

2 сағат

10 сағат

ІІ Блок. Қазақстан тарихының дерек көздері


4. Қазақтың ауызша тарихы – тарихи дерек

1 сағат

1 сағат

10 сағат

5. Ежелгі Қазақстан тарихынан жазба деректер

2 сағат

1сағат

10 сағат

6. Орта ғасырдағы Қазақстан тарихы жайлы деректер.

2 сағат

2 сағат

10 сағат

7. Cтатистика - тарихи дерек

2 сағат

1 сағат

5 сағат

8. Мерзімді басылым – тарихи дерек

1 сағат

1 сағат

5 сағат

9. Заңдық актілер

2 сағат

2 сағат

5 сағат

10. Жеке адамның құжаттары – тарихи дерек

2 сағат

1 сағат

5 сағат

Барлығы:

18 сағат.

12 сағат.

70 cағат.

Лекция материялының мазмұны

Кіріспе лекция

Деректану теориясы өзіндік құрылым (қалыптасуы және дамуы). Деректанудың тарих ғылымындағы жеке пәнге айналуы.

Әр дәуірдегі тарих ғылымы тарихи танымның гносологиялық және методологиялық аспектілерінде ерекше орын алады. Деректану ғылымы тарих ғылымындағы жеке пән болғандықтан, өзіндік әдістемесі болады.

Деректанудың ғылым ретінде пайда болуының алғышарттары және ортақ заңдылықтары. Деректанудың қалыптасу және дамуының негізгі кезеңдері.


2 Лекция. Деректану теориясы.

Деректану проблемалары мен методологиясы. Қосалқы тарихи пәндермен ара қатынасы. Нақты тарихи зерттеулермен ара қатынастары. Теориялық – методологиялық проблемалар. Нақты – қолданбалық проблемалар.

Тарихи деректерді сыныптау. Деректердің типтік сыныпталуы. Жазба деректер түрлері мен олардың эволюцияға ұшырау факторлары.


3 Лекция. Деректану методы.

Деректанудың негізгі методологиялық принціптері. Сын және интерпретация – зерттеу проблемасы. Дерек – зерттеу проблемасы. Тарихи зерттеудегі позитивтік әдістер. Мәдениет ғылымындағы методологиялық әдістер. Тарихи факт және «Апнап» концепцияларындағы тарихи дерек. Тарихшы санасындағы тарихи уақыт. Деректанудың аспеккті мен обьекктивтік принціптілігі және оның қолданылуы. Деректерді зерттеудегі тарихи принціп. Деректанудағы әлеуметтік таптық анализ.


4 Лекция. Қазақтың ауызша тарихы – тарихи дерек.

Ежелгі және ортағасырдағы Қазақстан жайлы деректер. Халық ауыз әдебиеті – тарихи дерек. Олардың тарихи дерек ретіндегі ерекшеліктері. Фольклордың классификациясы. Халық ауыз әдебиетінің деректемелік талдау әдісі.

Шежіре – тарихи дерек. Тарихи деректегі оның орны, ерекшеліктері және маңызы. Тарихи деректің шежірелік дамуы. Шежіренің обьективтік және субьективтік жақтары. Шежіренің деректемелік анализі мен синтезі.


5 Лекция. Ежелгі Қазақстан тарихынан жазба деректер.

Қазақстан тарихындағы ежелгі түркі жазба ескерткіштері. Орхон – Енесей руникалық жазба ескерткіштері. Деректемелік талдаудың мәселелері (текст, пайда болуы, авторы, даталық уақыты және т.б.).

Рим және византия авторларының – Аммиани Марцеллини, Приска Панийский, Иордана, Прокопий Ксесарийский, Феофилакта Симокат, Феофан, Константин Багрянородныйдың шығармалары. Деректердің толықтығы мен нақтылығы.


6 Лекция. Орта ғасырдағы Қазақстан тарихы жайлы деректер.

Монғол деректері Лубсан Данзан (Алтын тобық) жылнамасы, «Шара Туджи», Атрибуция және текстологиялық мәселелері.

ІХ – ХІІ ғ.ғ. араб деректері Әль – Хорезми (Книга картины земли), Ибн Хордарбек (Книга путей и стран), Аль – Джахиза (Помлание Фатху бен хакану о достойнствах тюрок и всех войск халифата), Ибн Фадлан (Книга Ибн Фадлан), Гардизи (Украшение известий), Махмұд Қашқари (Түркі сөздерінің жинағы), Аль – Гарнати (Аль - Муриб) және т.б. Деректердің пайда болуының тарихи жағдайлары. Авторлық текст. Деректердің текстологиялық мәселелері. Деректер нақтылығының кейбір мәселелері. Деректемелік синтез.

Араб деректері В.В. Тизенгаузеннің «Алтын Орда тарихына қатысты материялдар жинағына» кіретін араб авторларының шығармалары (Ибн аль – Асир, аль – Омари, Ибн Халдун Ибн Арабшах және т.б.) Деректердің пайда болуының тарихи жағдайлары. Деректер нақтылығының кейбір мәселелері. Текстологиялық мәселелер.

Парсы деректері Рашид ад – Дин «Жами ат - тауарих» (Жылнамалар жинағы). В.В. Тизенгаузеннің «Алтын Орда» тарихына қатысты материялдар жинағының ІІ томына кіретін парсы тіліндегі деректер. Деректердегі қазақ халқы мен қазақ мемлекеттілігінің пайда болу мәселелері. Деректерді зерттеудің компаративтік әдістері.

Еуропа тіліндегі деректер. Батысеуропалық саяхатшылар Иоан Плано Карпини Марко поло, Вильгелм де Рубрук, шығармалары.

Түркі және қазақ деректері. Темір бағытындағы түркі деректері: «Темірланның өмірбаяны», Захир ад дин Мұхамед Бабырдың « Бабырнамасы», Шайбанид бағытындағы түрі деректері: Өтеміс қажының «Шыңғыснама» Әбілғазының «Түркі халқының таралуы».

Қазақ деректері: Хайдар Дулати «Тарих – и Рашиди», Қосымұлы Қадірғали бідің «Жылнамалар жинағы», Шәкәрім Құдайбердіұлының «Шежіре». Текстология мәселелері.

Қазақстан тарихы жайлы орыс деректері: Строгонов жылнамасы (XVII ғ. Орт.) С. Есиповтың «Сібір жылнамасы», «Ремзов жылнамасы» (XVIII ғ.басы).

7 Лекция. Cтатистика - тарихи дерек.

Статистиканы ұйымдастыру. Ғылымға дейінгі кезең. Экономика – статистикалық жүргізу. Маңызды типтердің мінездемесі. Земск статисттігі Ф.А. Щербиннің Қазақ шаруашылықтарының бюджеттік статистикасы. Мемлекеттік статистика мен Земск статистиканың айырмашылығы. Пален ревизиясы, Щербин, Румянцев экспедицияларының берген ақпараттарын жинау және ұйымдастыру, жергілікті әкімшіліктің есептері және губернатор мен генерал губернаторларының есептері. Презентатив мәселелері.

Кеңес дәуірінің демографиялық статистикасы. Халық санау статистикасы, мақсаты және әдістері. 1920. 1923, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 ж. халық санағы. Ақпараттарды публикациялау және шығармашылық. Аграрлық статистика. Өндірістік статистика. С Статистика мен жұмыс істеу әдістері. Статистиканы зерттеуде математикалық әдістерді қолдану.

8 Лекция. Мерзімді басылым – тарихи дерек.

Революцияға дейінгі кезеңдегі мерзімді басылымның тарихи дамуы. Мерзімді басылымның классификациялау мәселелері. Оның ішкі құрылымы мен жанры. Басылымның идеялық саяси бағытының құрылымының методикасы.

Әр түрлі тарихи дәуірдегі мерзімді басылымдарға цензуралық саясат. Мемлекеттік басылымдар. Буржуазиялық партиялардың басылымдары. Жергілікті ұлттық демократиялық басылымдардың қалыптасуы. «Қазақ», «Түркістан уалаяты», «Дала уалаяты» газеті, «Айқап» журналы – тарихи деректер. Россия мерзімдік басылымы Қазақстан жайында: «Вестник Европы», «Сибирский Вестник», «Записки Руского географического общества», «Русский вестник» және т.б.

Заңсыз мерзімді басылымдар, басылымға деректемелік сын – тарихи дерек. Кеңестік мерзімді басылымдарды бағыттайтын және мазмұнын ашатын факторлар. Мерзімді басылымдарда басылатын материялдардың мазмұны, құрамы және анализі. Республикалық және облыстық газет журналдар. Мерзімді басылымдарды зерттеу ерекшелігі. Цензура тарихы.

9 Лекция. Заңдық актілер.

Тарихнама. Заң: анықтама түсінігін талдауға ұмтылу. Әдет-ғұрып пен заң арасындағы қарама қайшылықтың қарым-қатынасы. Заңдық актілердің публикациялығының жүйесі. Заңдық актілердің классификациясы. Актілерді деректемелік зерттеу мәселелері. Заңдық актілердің құрылымының негізгі стадияларын зерттеу. Деректемелік анализ методикалық әдістері. Ресей заңдық құрылымдарының ерекшелігі. Сібір қазақтарының жарғысы (1822 ж. 22 маусым), Орынбор қазақтарының жарғысы (1824 ж. 14 маусым), Жетісу және Сырдария облыстарын уақытша басқару ережесі (1867 ж.), дла облыстарын уақытша басқару ережесі (1868 ж.), Ақмола, Семей, Орал, Торғай облыстарын басқару ережесі (1891 ж.).


11 Лекция. Жеке адамның құжаттары – тарихи дерек.

Анықтама. Классификация. Эволюция. Тарихнама. Мемуарлар. Күнделіктер. Жеке адамның жазбалары. Мемуарлық деректердің табиғаты, орны маңызы. Мемуарлардың құрылымы. Мемуарларды публикациялау дамуының негізгі кезеңдері. Мемуарлық деректердің классификациялау принціптері, мақсаты және анализі. Саяси процестердің материялы – тарихи дерек.

Классификация. Негізгі түрлер. Анализ принціптері. Соттық тергеу процестеріндегі нақтылығы, толықтығы. Саяси процестердің деректемелік дамуына әсер ететін факторлар.


^ 4. Семинар сабақтарын өткізіудің әдістемелік нұсқауы.

Семинар сабағынын өткізідің календарлы-тақырыптық жоспары.

Күндүзгі
СырттайКүні

Уақыты

Тақырыптары

Күні

Уақыты

1Кіріспе лекция

-

-

2Деректану теориясы3Деректану методы4Қазақтың ауызша тарихы – тарихи дерек5Ежелгі Қазақстан тарихынан жазба деректер6Орта ғасырдағы Қазақстан тарихы жайлы деректер.7Cтатистика - тарихи дерек8Мерзімді басылым – тарихи дерек9Заңдық актілер10Жеке адамның құжаттары – тарихи дерек

15 сағат12 сағат


^ Семинар сабақтары.Тақырыбы және жоспары

Сағат

Әдебиет

Апта

1

Кіріспе лекция

1. Деректану теориясы пәні, мақсаты мен міндеті.

2. Деректанудың ғылым ретінде пайда болуының

алғышарттары және ортақ заңдылықтары.

3. Деректанудың қалыптасу және дамуының негізгі

кезеңдері.

1

Н.Ә-1,4, 6, 7, 9


1

2

Деректану теориясы

1. Деректану проблемалары мен методологиясы.

2. Тарихи деректерді сыныптау.

1

Н.Ә-1,4,6, 7, 92

3

Деректану методы

1. Деректанулық «сын».

2. Деректанулық талдау методикасы мен

принцптері.

3. Деректердің пайда болуын «сынау» немесе

сыртқы «сын».

4.Деректердің шынайылық деңгейін анықтау

немесе «ішкі сын». Өкілеттік прблемасы.

2

Н.Ә-1,4


3-4

4

Қазақтың ауызша тарихы – тарихи дерек.

1. Халық ауыз әдебиеті – тарихи дерек.

2. Шежіре – тарихи дерек.

1

Н.Ә-1,6,7, 9

Қ.Ә-18, 19, 20, 21, 22, 23,

5

5

Ежелгі Қазақстан тарихынан жазба деректер

1.Парсы деректері.

2.Антикалық деректер.

3.Қытай деректері.

4.Түркі ескерткіштері

2

Н.Ә-1,4


7-8

6

Орта ғасырдағы Қазақстан тарихы жайлы деректер.

1. Монғол деректері.

2. Араб деректері.

3. Парсы деректері.

4. Еуропа тіліндегі деректер.

5. Қазақ деректері.

6. Қазақстан тарихы жайлы орыс деректері.

2

Н.Ә-1,4


9-10

7

Cтатистика - тарихи дерек

1.Санақ деректерінің ерекшеліктері, оларды талдаудың негізгі жолдары.

2.Өнеркәсіп санағы.

3.Жұмысшы мен зиялылар санағы.

4.Ауыл шаруашылығының санағы.

5.Демографиялық жалпы санақ.

2

Н.Ә-1, 5, 6, 7, 9

Қ.Ә-3,14, 15,16,

11-12

8

Мерзімді басылым – тарихи дерек

1.Қазақ баспасөзінің тарихи сипаты.

2.Баспасөз материялдарының деректік мәні, оларды деректанулық талдаудың принціптері.

1

Н.Ә-1,6,7, 9, 14, 16

Қ.Ә-31,35, 36

13

9

Заңдық актілер

1. Қазақтың заңдық деректеріне жалпы шолу.

2.Қарамола Ережесі.

3.Кеңес өкіметінің заң акттілері мен нормативтік қаулыларының негізгі түрлері.

4.Актілік материялдарды деректанулық талдау.

2

Н.Ә-1, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Қ.Ә-3, 27, 30,

14

10

Жеке адамның құжаттары – тарихи дерек

1.Естеліктер, күнделіктер, жеке адам хаттарының жалпы сипаты: жиналуы, есепке алынуы, зерттелуі.

2.Меуарларды деректанулық зерттеудің тәсілдері.

3.Күнделіктерді деректанулық зерттеудің жолдары.

4.Жеке адамдардың хаттарын деректанулық зерттеудің тәсілдері.

1

Н.Ә-1,4,6,7, 9, 14, 16

Қ.Ә-31, 32, 33, 34

15
Барлығы

151   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19Похожие:

«Деректану теориясы» icon«Деректану теориясы»
Р білім және Ғылым министрлігі 22. 06. 2006 ж. Республикалық жоғары және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі Кеңес жиналысының...
«Деректану теориясы» iconТест сұРАҚтары «Менеджмент теориясы мен тәжірибесі»
«Менеджмент теориясы мен тәжірибесі» пәні бойынша емтихан түріндегі тест өткізу үшін
«Деректану теориясы» icon3-4 1-тарау.Қылмыстық сот ісін жүргізудегі заттай дәлелдемелер және дәлелдеу
Таным теориясы дәлелдеме теориясының негізі
«Деректану теориясы» icon3-4 1-тарау.Қылмыстық сот ісін жүргізудегі заттай дәлелдемелер және дәлелдеу
Таным теориясы дәлелдеме теориясының негізі
«Деректану теориясы» iconМинистрлігі. М. О.ӘУезов атындағы оңТҮстік қазақстан мемлекеттік университеті
«Бастауыш мектепте филология пәндерін оқытудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы
«Деректану теориясы» icon«Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика» пәнінен тест-сұрақтары
А1, А2, А3 тәжірибенің нәтіжелері. Солардың тек біреуінің пайда болуын өрнек түрінде көрсет
«Деректану теориясы» iconПедагогика” пәні бойынша тест сұрақтары
А дидактика, психология, тарих, мектептану,тәрбие теориясы, мектеп гигиенасы,салыстырмалы педагогика
«Деректану теориясы» iconПрезентация Мектепке дейінгі дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі
Кеңестік жүйедегі дене тәрбиесі тарихының қалыптасуы, Қазақстан Республикасындағы
«Деректану теориясы» iconТақырыбы: I сынып қазақ тілі оқулығын қатысымдық бағыт тұрғысынан тузу әдіс-тәсілдері. Ғылыми жетекшісі
«Бастауыш мектепте филология пәндерін оқытудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы
«Деректану теориясы» iconМазмұны Кіріспе. І-тарау. Оқушыларға экологиялық білім берудің теориясы мен әдістері
Оңтүстік Қазақстан облысы, Төлеби ауданы, Жаңажол мекенінде өткізілген туристік экологиялық жарыс
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов