«Деректану теориясы» icon

«Деректану теориясы»Название«Деректану теориясы»
страница5/19
Дата13.07.2013
Размер3.29 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Семинар сабақтары

( cырттай бөлім)^ Тақырыбы және жоспары

Сағат

Әдебиет

1

Деректану теориясы

1. Деректану проблемалары мен методологиясы.

2. Тарихи деректерді сыныптау.

1

Н.Ә-1,4,6, 7, 92

Деректану методы

1. Деректанулық «сын».

2. Деректанулық талдау методикасы мен

принцптері.

3. Деректердің пайда болуын «сынау» немесе

сыртқы «сын».

4.Деректердің шынайылық деңгейін анықтау

немесе «ішкі сын». Өкілеттік прблемасы.

1

Н.Ә-1,4


3

Қазақтың ауызша тарихы – тарихи дерек.

1. Халық ауыз әдебиеті – тарихи дерек.

2. Шежіре – тарихи дерек.

1

Н.Ә-1,6,7, 9

Қ.Ә-18, 19, 20, 21, 22, 23,

4

Ежелгі Қазақстан тарихынан жазба деректер

1.Парсы деректері.

2.Антикалық деректер.

3.Қытай деректері.

4.Түркі ескерткіштері

1
5

Орта ғасырдағы Қазақстан тарихы жайлы деректер.

1. Монғол деректері.

2. Араб деректері.

3. Парсы деректері.

4. Еуропа тіліндегі деректер.

5. Қазақ деректері.

6. Қазақстан тарихы жайлы орыс деректері.

2

Н.Ә-1,4


6

Cтатистика - тарихи дерек

1.Санақ деректерінің ерекшеліктері, оларды талдаудың негізгі жолдары.

2.Өнеркәсіп санағы.

3.Жұмысшы мен зиялылар санағы.

4.Ауыл шаруашылығының санағы.

5.Демографиялық жалпы санақ.

2

Н.Ә-1, 5, 6, 7, 9

Қ.Ә-3,14, 15,16,

7

Мерзімді басылым – тарихи дерек

1.Қазақ баспасөзінің тарихи сипаты.

2.Баспасөз материялдарының деректік мәні, оларды деректанулық талдаудың принціптері.

1

Н.Ә-1,6,7, 9, 14, 16

Қ.Ә-31,35, 36

8

Заңдық актілер

1. Қазақтың заңдық деректеріне жалпы шолу.

2.Қарамола Ережесі.

3.Кеңес өкіметінің заң акттілері мен нормативтік қаулыларының негізгі түрлері.

4.Актілік материялдарды деректанулық талдау.

1

Н.Ә-1, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Қ.Ә-3, 27, 30,

9

Жеке адамның құжаттары – тарихи дерек

1.Естеліктер, күнделіктер, жеке адам хаттарының жалпы сипаты: жиналуы, есепке алынуы, зерттелуі.

2.Меуарларды деректанулық зерттеудің тәсілдері.

3.Күнделіктерді деректанулық зерттеудің жолдары.

4.Жеке адамдардың хаттарын деректанулық зерттеудің тәсілдері.

1

Н.Ә-1,4,6,7, 9, 14, 16

Қ.Ә-31, 32, 33, 34
Барлығы

12

^ Теориялық деректану курсынан глоссарий.

Дерек – хабар - ошар, мәлімет, мағлұмат.

Дерек көзі – бұлақ, нақты дерек көзі жылнама, шежіре, дастан.

^ Тарихи деректер – адамзат қоғамының дамуын бейнелейтін және оны ғылыми тануға негіз болатының бәрі, яғни адамзаттың іс-әркетінің барысында жасағанның бәрі.

Деректану – тарихи деректер туралы ғылым.

Деректанулық талдау – деректегі мағлұматтың шынайылық дәрежесін, ғылыми танымдық маңызын анықтау мақсатында жүргізген өзара байланысты істер.

^ Деректанулық эвристика – деректерді іздеу, табу.

Деректанулық сын – деректегі мағлұматтың шынайылылық деңгейін анықтау мақсатында жүргізілетін зерттеу әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы.

^ Деректі аналитикалық сынау - нақты фактілерді анықтау мақсатында нақты деректі сынау.

Деректерді синтетикалық сынау - фактілер жиынтығын анықтау мақсатында деректер

кешенін сынау.

^ Деректің пайда болу негіздерін сынау – деректердің сыртқы ерекшеліктерін: авторын, уақытын, жерін, түпнұсқалығын, өмір сүру формасын, тарихи жағдайын, алғы шарттарын, деректі жасаудағы әлеуметтік мақсаты мен міндеттерін анықтау тәсілі.

^ Деректің мазмұнын сынау деректегі мағлұматтың шынайылық, толықтық деңгейін,

ғылыми құндылығын анықтау тәсілі.

Деректерді сыныптау – деректерді ортақ қасиеттері бар, бірақ бір –бірімен ерекше

белгілерімен айырылатын категорияларға бөлу.

^ Деректерді түрлік сыныптау жазба деректердің пайда болуы, мазмұны, міндеттерінің

бірлігі негізінде, ішкі құрылымдарының ұқсастығына сай тарихи қалыптасқан түрлерге бөлу.

^ Деректерді типтік сыныптау - деректерді мазмұны мен формасының сәйкестік принйіпі негізінде сыныптау. Тип ақпараты салу және сақтау тәсілдерімен ерекшеленген деректерді біріктіреді.

Жылнамалар – уақиғаны болған жылы бойынша баяндайтын ортағасырлық жазба деректер.

Қайталанатын деректер – формасы мен мазмұны жағынан аса көп мөлшерде қайталанып отыратын деректер: статастикалық, халық санын алу, қоғамдық пікірді білу, іс- қағаздары.

Заманхат – біреудің заманында болған тарихи оқиғадан яки өзі ішінде болған істерден

дерек беруі.

Қолданбалы (нақты) деректану - әр түрлі тарихи кезеңдерге тән нақты деректерді тану

зерттеу).

^ Деректің өкілдігі – зерттеушінің таңдаған дерегінің өкілеттігін дәлелдеу арқылы жасағанғылыми қорытындысын зертттеудегі обьектке түгел таратуы.

Қайталанбайтын деректер – жеке - субьективті туындылар.

Деректің шынайылық деңгейі – реальды құбылыстың мәнді белгілері мен негізгі

мазмұнының деректе бейнеленуінің шындыққа қаншалықты сәйкестігі.

^ Деректің сақталу формасы – деректің қандай формада жетуі: қолжазба, баспа, ауызша,тасқа жазу.

Шежіре – шежіре - өткеннен дерек беретін сөздің бір түрі.

Мәтінтану - жазба ескерткішінің сыни текстілігін түпнұсқалық мәтінін анықтау. Оны жариялауға дайындау.

Герменевтика – жазба ескерткіш мәтініне түсінік береді, талдап көрсетеді, оның түбегейлі ішкі мәнін ашады. Ескерткіштің басқа ескерткіштермен өзара байланыстылығын анықтайды.

^ Филологиялық сын – жазба ескерткіштің түпнұсқалық мәтінін қалпына келтіруге бағытталған сын.

Фактілік сын – жазба ескерткіштегі шындықтың бұрмаланған жерін, автор ойының

шындықтан ауытқу дәрежесін айқындау мақсатында жүргізілетін сын.

Синергетика – ғылыми танымныңқазіргі тәсілдерінің бірі.

Құжат – материял негізінде дәлме – дәл жазып алынған, бір ізге түсіруге мүмкіндік

беретін ақиқат.

^ Мемлекеттік қорлары – бір-бірімен тарихи немесе қисынды байланысты құжаттардың

жиынтығы.

Ресми құжат – жеке немесе заңды тұлға жасаған, белгіленген тәртіппен рәсімделіп,

куәләндырылған құжат.


^ Студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастырудың әдістемелік нұсқаулары


Түсініктеме жазбасы

Білім беру жүйесінде лекциядан және семинар сабақтарымен қатар студенттердің өзіндік жұмысы да маңызды орын алады. Сол себептен бұл курстан студенттер келесі жұмыс түрлері қарастырылған.

1. Тыңдалған конспектіленген лекцияны өңдеу.

2. Семинар сабақтарына дайындық.

3.Пәннен емтиханға дайындық.

4.Баяндама және реферат жазуға дайындық.


Студенттің өзіндік жұмысының тақырыптық жоспарыЖұмыс түрі


Тақырып

Көлем.

с/б

Бақылау.

1.

Лекция коспекциясымен жұмыс

Кіріспе лекция

Деректану теориясы

Деректану методы

Қазақтың ауызша тарихы – тарихи дерек

Ежелгі Қазақстан тарихынан жазба деректер

Орта ғасырдағы Қазақстан тарихы жайлы деректер.

Cтатистика - тарихи дерек

Мерзімді басылым – тарихи дерек

Заңдық актілер

Жеке адамның құжаттары – тарихи дерек

Барлығы


Барлығы:

0,5 с

0,5 с

1 с

0,5 с

1 с.

1с.


1с.

0,5 с.

1с.

0,5 с.

7,5 с.


3 сағат

3 сағат

3 сағат

3сағат

3сағат

3сағат


3сағат

3сағат

3сағат

3сағат

30 с


Конспектіні тексеру
2.

Семи­нар сабақтарына дайындық

Студент семинар сабағына дайындалғанда кем дегенде 2 сағат жұмсауы керек

30

сағат

30

сағат

се­минарда

сұрау
3.

Пәннен емтиханға дайындық

Пәннің барлық тақырыбы бойынша.

7 сағат

10 сағат4.

Баяндама рефератқа дайындық.

Таңдап алынған тақырыбы бойынша.

7,5 с.


Барлығы:

45 сағат 70 час
^ Оқытушының жетекшілігімен атқаратын студенттің өзіндік жұмысы


Түсініктеме жазбасы

Студенттің өзіндік жұмысы Деректану теориясы пәні бағдарламасы бойынша оқу үрдісіне студенттердің үздіксізқатысуын ескереді. Сабақ барысында пән бойынша білімді игеруді қамтамассыз етіп, оқытушы мен студенттердің шығармашылықпен жұмыс жасауына мүмкіндік береді.

Бұл пән теориялық болғандықтан көптеген мәселелерді игеруге қиындық туғызады. Институт кітапханасында арнайы әдебиет деректану базасы әлсіз. Сол себептен Оқытушының жетекшілігімен атқаратын студенттің өзіндік жұмысы кеңес беруші функцияны атқарады. Аудитория сабақтарында оқытушы күрделі тақырыптарды игеруге көмектеседі. Кейбір ауқымды күрделі лекция тақырыптарын қарастырымыз. Екіншіден оқытушы әдебиеті жеткілікті жеңіл тақырып, сұрақтарды лекциядан алады, оны студенттер қарастырады. Сонымен қатар оқытушы лекция және семинар сабақтарын қалдырған немесе қалып қоюшы студенттермен жұмыс жүргізеді.


Оқытушының жетекшілігімен атқаратын студенттің өзіндік жұмысы^ Тақырыбы және жоспары

Сағат

Әдебиет

Апта

1

Кіріспе лекция

1. Деректану теориясы пәні, мақсаты мен міндеті.

2.Сыни деректеме пәнінің қалыптасуы.

1

Н.Ә-1,4, 6, 7, 9

1

2

Деректану теориясы

1. Деректану проблемалары мен методологиясы.

2. Тарихи деректерді сыныптау.

1

Н.Ә-1,4,6, 7, 9

2

3

Деректану методы

1. Деректанулық «сын».

2. Деректанулық талдау методикасы мен

принцптері.

3. Деректердің пайда болуын «сынау» немесе

сыртқы «сын».

4.Деректердің шынайылық деңгейін анықтау

немесе «ішкі сын». Өкілеттік прблемасы.

2

Н.Ә-1,4


3-4

4

Қазақтың ауызша тарихы – тарихи дерек.

1. Халық ауыз әдебиеті – тарихи дерек.

2. Шежіре – тарихи дерек.

1

Н.Ә-1,6,7, 9

Қ.Ә-18, 19, 20, 21, 22, 23,

5

5

Ежелгі Қазақстан тарихынан жазба деректер

1.Парсы деректері.

2.Антикалық деректер.

3.Қытай деректері.

4.Түркі ескерткіштері

2

Н.Ә-1,4


6- 7

6

Орта ғасырдағы Қазақстан тарихы жайлы деректер.

1. Монғол деректері.

2. Араб деректері.

3. Парсы деректері.

4. Еуропа тіліндегі деректер.

5. Қазақ деректері.

6. Қазақстан тарихы жайлы орыс деректері.

2

Н.Ә-1,4


8-9

7

Cтатистика - тарихи дерек

1.Санақ деректерінің ерекшеліктері, оларды талдаудың негізгі жолдары.

2.Өнеркәсіп санағы.

3.Жұмысшы мен зиялылар санағы.

4.Ауыл шаруашылығының санағы.

5.Демографиялық жалпы санақ.

2

Н.Ә-1, 5, 6, 7, 9

Қ.Ә-3,14, 15,16,

10-11

8

Мерзімді басылым – тарихи дерек

1.Қазақ баспасөзінің тарихи сипаты.

2.Баспасөз материялдарының деректік мәні, оларды деректанулық талдаудың принціптері.

1

Н.Ә-1,6,7, 9, 14, 16

Қ.Ә-31,35, 36

12

9

Заңдық актілер

1. Қазақтың заңдық деректеріне жалпы шолу.

2.Қарамола Ережесі.

3.Кеңес өкіметінің заң акттілері мен нормативтік қаулыларының негізгі түрлері.

4.Актілік материялдарды деректанулық талдау.

2

Н.Ә-1, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Қ.Ә-3, 27, 30,

13-14

10

Жеке адамның құжаттары – тарихи дерек

1.Естеліктер, күнделіктер, жеке адам хаттарының жалпы сипаты: жиналуы, есепке алынуы, зерттелуі.

2.Меуарларды деректанулық зерттеудің тәсілдері.

3.Күнделіктерді деректанулық зерттеудің жолдары.

4.Жеке адамдардың хаттарын деректанулық зерттеудің тәсілдері.

1

Н.Ә-1,4,6,7, 9, 14, 16

Қ.Ә-31, 32, 33, 34

15
Барлығы

15
«Теориялық деректану» пәнi бойынша студенттер бiлiмiн бағалаудың

рейтингтiк жүйесi

Рейтингтiк жүйе негiзiнде студенттер бiлiмiн қадағалап, бағалауға:

  • студенттердiң күнделiктi тапсырмаларды орындау деңгейлерiн қадағалау, бағалау;

  • дәрiс сабақтары барысында бiлiмдерiн анықтау;

  • саминар сабақтарының барысында негiзгi ұғымдар мен заңдылықтарды меңгеру деңгейiн тексеру;

  • семинар сабақтарының барысында студенттергдiң жеке тапсырмаларды орындау бiлiктiлiгiн анықтау, бағалау;

  • студенттердiң оқытушылардың басшылығымен өз бетiнше жүргiзетiн жұмыстарының уақытында орындалуын қадағалау, тексеру, бағалау жұмыстары жатады.  1. ^ Рейтингтiк баллдарды бақылаудың түрлерiне сай бөлу:


Қорытынды бақылау түрi

Бақылау түрлерi

Баллдары

1

Емтихан

Қортынды бақылау

40

Аралық бақылау

5 + 5

Ағымдық (апталық) бақылау

50

Барлығы

100^ Аудиториялық сабақтардың ауқымы:

Дәрiс сабақтары – 15

Семинарлар - 15

ОЖ СӨЖ (барлық студенттер үшiн мiндеттi) - 15

ОЖ СӨЖ (студенттердiң берешектерiн өтеу жұмыстары) – 15

Барлығы – 60 сабақ

^ 2.Ағымдық және аралық бақылау баллдары бөлiнiсi ( 60 балл )

Аралық бақылауға 5 балл берiледi. Барлығы 2 аралық бақылау өткiзiледi.

2 АБ = 5 балл + 5 балл =10 балл.


^ Аралық бақылау өткiзудiң кескiндемесi (графигi):
Бақылау түрлерi

Өткiзiлетiн уақыты

^ Берiлетiн балы

Тақырыптар

Аралық бақылау

Тестiлiк

Тапсырмалар,ссәйкестендiру тапсырмалары

7-апта

5

1-7 тақырыптар

Аралық бақылау

Комплекстi тапсырмалар орындау, бақылау жұмысы5 – апта58-15 тақырыптарАғымдық бақылауға 50 балл берiледi (25 балл бiрiншi аттестация және 25 балл екiншi аттестация). Бұл баллдарды 15 семинар сабағы мен 15 студенттердiң оқытушылардың басшылығымен жүргiзетiн өз бетiнше жасайтын жұмыстары барысында жинақтау мүмкiндiгi бар. Олардың 14 сабағы бiрiншi аттестацияға дейiн өткiзiледi (7 апта бойы), ал 16 сабағы екiншi аттестацияға дейiн өтiледi (8 апта бойы). Осы уақыттар аралығында студенттер барлығ 50 балл жинақтаулары қажет. (Әр сабақта – 1,56 балл).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19Похожие:

«Деректану теориясы» icon«Деректану теориясы»
Р білім және Ғылым министрлігі 22. 06. 2006 ж. Республикалық жоғары және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі Кеңес жиналысының...
«Деректану теориясы» iconТест сұРАҚтары «Менеджмент теориясы мен тәжірибесі»
«Менеджмент теориясы мен тәжірибесі» пәні бойынша емтихан түріндегі тест өткізу үшін
«Деректану теориясы» icon3-4 1-тарау.Қылмыстық сот ісін жүргізудегі заттай дәлелдемелер және дәлелдеу
Таным теориясы дәлелдеме теориясының негізі
«Деректану теориясы» icon3-4 1-тарау.Қылмыстық сот ісін жүргізудегі заттай дәлелдемелер және дәлелдеу
Таным теориясы дәлелдеме теориясының негізі
«Деректану теориясы» iconМинистрлігі. М. О.ӘУезов атындағы оңТҮстік қазақстан мемлекеттік университеті
«Бастауыш мектепте филология пәндерін оқытудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы
«Деректану теориясы» icon«Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика» пәнінен тест-сұрақтары
А1, А2, А3 тәжірибенің нәтіжелері. Солардың тек біреуінің пайда болуын өрнек түрінде көрсет
«Деректану теориясы» iconПедагогика” пәні бойынша тест сұрақтары
А дидактика, психология, тарих, мектептану,тәрбие теориясы, мектеп гигиенасы,салыстырмалы педагогика
«Деректану теориясы» iconПрезентация Мектепке дейінгі дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі
Кеңестік жүйедегі дене тәрбиесі тарихының қалыптасуы, Қазақстан Республикасындағы
«Деректану теориясы» iconТақырыбы: I сынып қазақ тілі оқулығын қатысымдық бағыт тұрғысынан тузу әдіс-тәсілдері. Ғылыми жетекшісі
«Бастауыш мектепте филология пәндерін оқытудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы
«Деректану теориясы» iconМазмұны Кіріспе. І-тарау. Оқушыларға экологиялық білім берудің теориясы мен әдістері
Оңтүстік Қазақстан облысы, Төлеби ауданы, Жаңажол мекенінде өткізілген туристік экологиялық жарыс
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов