Жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы icon

Жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 БұйрығыНазваниеЖүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы
страница6/14
Дата13.07.2013
Размер1.89 Mb.
ТипДокументы
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Қатысқандар:

Төраға _________________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

Мүшелер ______________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

______________________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

_______________________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

Студент _______________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі, мамандығы)

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Мемлекеттік емтихандарды тапсырды және дипломдық жұмысты (жобаны) келесі бағамен қорғады:__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

(пән атауы, дипломдық жобаның (жұмыстың) түрі, баға, тапсыру күні)

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Мамандық бойынша оқу жоспарындағы барлық мемлекеттік емтихандар мен бітіру жұмысын қорғады.

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ біліктілігі мен (немесе) «бакалавр» академиялық дәрежесін тағайындау

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________ екенін ескеру керек.

Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Диплом беру (ерекше, ерекше емес).

 

Төраға ________________________ (қолы)

Комиссия мүшелері ________________________(қолдары)

                 мүшелері ________________________(қолдары)

                 мүшелері ________________________(қолдары)

                 мүшелері ________________________(қолдары)

Хатшы ________________________(қолы)

 

Білім алушылардың үлгерімін

ағымдық бақылау, аралық және қорытынды

мемлекеттік аттестаттау жүргізудің

үлгі ережесіне 7-қосымша

 

түрі

 

1-кесте

________жылдың мемлекеттік емтихан мен дипломдық жұмыс қорғау нәтижелері

 

оқу түрі ______________________________________________________________________________________________________________

мамандық ____________________________________________________________________________________________________________

ЖОО атауы __________________________________________________________________________________________________________

 

Қорытынды аттестаттау түрі

Қорытынды аттестаттауға жіберілгендердің саны

Тапсырғандардың саны

Соның ішінде:

 

өте жақсы

жақсы

қанағаттанарлық

қанағаттанарлықсыз

Орташа балл

Кел ген жоқ

Сапа %

Тапсырғандар үлгерімінің %

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломдық жұмыс қорғау

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барлығы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-кесте

 

______жылдағы түлектердің қорытынды аттестаттаудың жалпы нәтижелері

 

оқу түрі ______________________________________________________________________________________________________________

мамандық ____________________________________________________________________________________________________________

ЖОО атауы ___________________________________________________________________________________________________________

 

ҚМА-ға жіберілгендердің саны

ҚМА-ға келмегендердің саны

ҚМА тапсырғандар

Соның ішінде

Қанағаттанарлықсыз баға алғандар

Орташа балл

Тек өте жақсы

Тек өте жақсы мен жақсы

Аралас бағалар

Тек қанағаттанарлық

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-кесте

 

^ Күндізгі және сырттай оқыту түрлері бойынша мамандар даярлаудың сапалық

көрсеткішінің салыстырмалы талдауы

 

Көрсеткіштер

Күндізгі

Сырттай

Барлығы

Сапа

 

 

 

Үлгерім

 

 

 

Үздік диплом алғандар

 

 

 

 

4-кесте

 

^ Бітірушілердің салыстырмалы талдауы

 

Көрсеткіштер

Алдыңғы кезең

Есеп беру кезең

Сапа%

 

 

Үлгерім%

 

 

Орташа балл

 

 

 

Білім алушылардың үлгерімін

ағымдық бақылау, аралық және қорытынды

мемлекеттік аттестаттау жүргізудің

үлгі ережесіне 8-қосымша

 

түрі

 

^ Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының отырысы (әр білім алушыға толтырылады)

____ХАТТАМА

 

20__ж. «___»_________сағ. ___ минуттан ____сағ. ____минутке дейінҚатысқандар:

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының төрағасы __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

Комиссия мүшелері: ____________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

______________________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

______________________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

______________________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

__________________________________________________________________________________________________________ магистратура/

докторантура мамандығы бойынша мемлекеттік кешенді емтиханды тапсыру туралы ______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Кешенді емтихан тапсырушы ______________________________________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі, мамандығы)

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Сұрақтар: (пән бойынша тест нәтижелері)

1. _____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

1. Білім алушы ________________ мемлекеттік кешенді емтиханды __________________бағасымен (жіберу рейтингі балдық-рейтингтік жүйе бойынша) тапсырғанын растау

2. Білім алушы _________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ екенін ескеру

3. Мемлекеттік аттестаттау комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Төраға ________________________ (қолы)

Комиссия мүшелері ________________________(қолдары)

                 мүшелері ________________________(қолдары)

                 мүшелері ________________________(қолдары)

                 мүшелері ________________________(қолдары)

Хатшы ________________________(қолы)

 

Білім алушылардың үлгерімін

ағымдық бақылау, аралық және қорытынды

мемлекеттік аттестаттау жүргізудің

үлгі ережесіне 9-қосымша

 

 

^ Мемлекеттік аттестаттау комиссия отырысының

_____ХАТТАМАСЫ

 

20___ж. «__»__________ сағ.____ минуттан ___сағ.___ минутке дейін

______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ тақырыбында жазылған

(аты-жөні, мамандығы)

магистранттың магистрлік диссертациясын талқылау бойынша

Қатысқандар:

Төраға ______________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні)

Мүшелер:_____________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні)

_____________________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні)

_____________________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні)

_____________________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні)

_____________________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні)

Магистрлік диссертация _________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні, ғылыми немесе академиялық дәрежесі)

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ ғылыми жетекшілігімен

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(аты-жөні, ғылыми немесе академиялық дәрежесі)

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________ консультациясымен орындалды.

Мемлекеттік аттестаттау комиссиясына төмендегідей материалдар ұсынылды:

1) _________________________________________________________________________ бет көлеміндегі магистрлік диссертация;

2) _________________________________________________________________________ бет дипломдық жұмыстың сызбалары, кестелері;

3) магистерлік диссертация ғылыми жетекшісінің пікірі ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(«қорғауға жіберіледі» белгісін қою)

4) Сараптау кеңесінің қорытындысы _______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(диссертацияны ашық қорғауға ұсынылады немесе ұсынылмайды)

5) ________________________________________________________________________________________ бағасы қойылған магистерлік

(рецензенттің бағасы көрсетіледі)

диссертацияның рецензиясы.

6) бейресми пікірлер ___________________________________________________________________________________________________

Магистрлік диссертацияның орындалғандығы туралы хабарламадан кейін ____ минут ішінде магистрантқа төмендегідей сұрақтар қойылды:

1._____________________________________________________________________________________________________________________

(комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)

______________________________________________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________________________________________

(комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)

______________________________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________________________

(комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)

______________________________________________________________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________________________________________________________

(комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)

______________________________________________________________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________________________________________________________

(комиссия мүшесінің аты-жөні және қойылған сұрағы)

______________________________________________________________________________________________________________________

Магистранттың қойылған сұрақтарға берген жауаптарының жалпы сипаттамасы _________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Магистрлік диссертацияны қорғау барысында магистрант ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ көрсетті.

(жалпы теориялық және арнайы дайындығының білім деңгейі қандай)

Магистрант магистрлік диссертациясын ___________________________________________________________________________________

(білімді бағалаудың балдық-рейтигтік

___________________________________________________________________________________________________ бағасымен орындады.

әріптік қорғағандығын растау жүйесі бойынша бағасы)

Комиссия мүшелерінің ерекше пікірлері ____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

      Төраға ________________________ (қолы)

      Комиссия мүшелері ________________________(қолдары)

                 мүшелері ________________________(қолдары)

                 мүшелері ________________________(қолдары)

                 мүшелері ________________________(қолдары)

      Хатшы ________________________(қолы)

 

Білім алушылардың үлгерімін

ағымдық бақылау, аралық және қорытынды

мемлекеттік аттестаттау жүргізудің

үлгі
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Похожие:

Жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 Бұйрығы «Білім туралы»
Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесін бекіту туралы
Жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125
Р бжҒМ 2010 жылғы 1 қарашада №506, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 18 қарашада 2010 г. №6640 тіркелген, Қр...
Жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы «31» наурыздағы №128 бұйрығына 1-қосымша
Осы Ереже «Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы Заңының 4-бабының 15) тармақшасына сәйкес әзірленген және...
Жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы география оқу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы iconҚазақстан Республикасы Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтарының жіктеуіші мен Техникалық
Республикасының Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының 2012 жылғы 27 маусымдағы №303 бұйрығы
Жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы iconФ. 7–006-02 ¬аза¬стан республикасы бiлiм және ғылым министрiлiгi
«Қазақстан Республикасы Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы», Астана, 2008 жылғы 6 ақпан
Жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 17 ақпандағы №235 Қаулысы «Білім туралы»
Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы атағын беру қағидаларын және берілген мемлекеттік гранттың жұмсалу бағыттарын бекіту туралы
Жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы №108 Қаулысы «Білім туралы»
Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру қағидаларын бекіту туралы
Жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі м. О.ӘУезов атындағы оңТҮстік қазақстан мемлекеттік университеті қашықтықтан білім беру институты Агротехнология кафедрасы Мамандығы : 050801 «Агрономия»
Азақстан республикасы білім және ғылым министрлігі м. О.ӘУезов атындағы оңТҮстік қазақстан
Жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы №125 Бұйрығы iconАҚпараттық хат
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік «Дарын» ғылыми-практикалық орталығымен бірлесе 2013 жылдың сәуір айының...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов