Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі icon

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі



НазваниеҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
страница1/5
Дата06.05.2013
Размер0.65 Mb.
ТипДиплом
скачать >>>
  1   2   3   4   5

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ

МИНИСТРЛІГІ


Қ.И Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті


Автоматтандыру және басқару жүйелері институтының колледжі


Технологияларды мен өндірістерді автоматтандыру кафедрасы


ҚОРҒАУҒА РҰҚСАТ

Кафедра меңгерушісі

тех.ғыл. докторы, профессор

__________Сулейменов Б.А.

«____» _____________2007ж


Дипломдық жоба

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА


Тақырыбы: Конверттердің газ құбырлар желісін автоматтандыру


КЕҢЕСШІЛЕР: Жетекші:

Технологиялық бөлімі аға оқытушы

бойынша кеңесші: аға оқытушы ___________

____________________________ «___»____________2007ж

«___»__________2007ж


Экономикалық бөлімі Студент ___________

бойынша кеңесші: аға оқытушы Мамандығы АТПиП

___________________________ Тобы: 03-9к-11к 3603

«___»__________2007ж «___»____________2007ж

Еңбек қорғау бөлімі бойынша:

оқу дәрежесі

_________________________

«___»__________2007ж


Ереже бақылаушы

аға оқытушы

_________________________

«___»__________2007ж


Рецензент

_________________________

«___»__________2007ж


Алматы 2007

Қ.И Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университеті


ҚазҰТ колледжі __________________________________________________

Мамандығы ______________________________________________________

Кафедра __________________________________________________________


Диплом жобасын орындауға

ТАПСЫРМА


Студентке _________________________________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты)

Жобаның тақырыбы: ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Колледж бойынша «______» ________________2007 ж. №______________

бұйрықпен бекітілген


Аяқталған жобаның тапсыру мерзімі: «______» ________________2007 ж.

_____________________________________________________________________________


Жобаға қосымша деректері: __________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________


Диплом жобасында зерттелетін мәселелердің тізімі немесе диплом жұмысының қысқаша мазмұны:

а) ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в) ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


График материалдарының тізімі (міндетті сызбалардың дәл көрсетілуімен):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ұсынылатын негізгі әдебиет_________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Тараулары көрсетілген жоба бойынша кеңестер:

Тарауы

Кеңесші

Мерзімі

Қолы














































































































Диплом жобасын дайындау кестесі:



Тараулардың аттары, зерттелетін мәселелердің тізімі

Жетекшіге ұсыну мерзімі


Ескерту















































































































Тапсырма берілген күн: _______________


Колледж директоры _______________ _____________

(қолы) Т.А.Ә.

Жоба жетекшісі ______________ _____________

(қолы) Т.А.Ә.

Тапсырманы орындауға қабылдады

Студент ____________________ _____________

(қолы) Т.А.Ә.

АҢДАТПА


Дипломдық жобада конвертрлі газ құбырын автоматтандырылу қарастырылып, математикалық моделі зерттеліп, өңделді.

Өндірістегі қауіпсіз техникасы қарастырылып тиісті техникалық шаралар ұйымдастырылды.

Жүйені жетілдіру кезіндегі экономикалық тиімді өтімділік мерзімі есептелді.

АННОТАЦИЯ


В дипломном проекте рассмотрена автоматизация конвертерого газопровода и построена математическая модель.

Принимая во внимание все условия труда на производстве организованы мероприятия по безопасности.

При усовершенствовании системы вычислены экономическая оптимальная ликвидивность срока.


МАЗМҰНЫ





КІРІСПЕ

9










1

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ...............................................................

10

1.1

Конвертерлеудің бірінші кезеңі ...........................................................

10

1.1.1

Конвертерді дайындау ......................................................................

10

1.2

Конвертерлеудің екінші кезеңі ............................................................

11

1.3

Үрдіс технологиясының ерекшеліктері ..............................................

12

1.4

Газ тазартылуының технологиялық үрдісінің сипаттамасы..............

12

1.5

Газдары бүйірінен әкетілетін конвертер жұмысының ерекше-ліктері .....................................................................................................


13

1.6

Ауамен қамтамасыздандыру сүлбесінің әсері ....................................

14

1.7

Сиретудің әсері ......................................................................................

14

1.8

Газ құбырларын басқару және бақылау ..............................................

15

1.9

Конвертердің газ құбырларының сипаттамасы ..................................

16

1.10

Қалдық газдардың құрамы мен мөлшерін есептеу.............................




1.11

Газарна жүйесін есептеу .......................................................................













2

АРНАЙЫ БӨЛІМ ..................................................................................

23

2.1

Конвертердің газ әкететін құбырлары - автоматты реттеу объектісі ретінде ....................................................................................................

23

2.2

Қалдық газдарды алу және газдың пайда болу үрдісінің математикалық моделі..........................................................................

24

2.3

Конвертердің газ құбырдар желісін басқару есебінің математи-калық қойылымы ..................................................................................

24

2.4

Реттегіштің реттеу параметрлерін таңдау және автоматты реттеу жүйесін есептеу.....................................................................................


25

2.5

Басқару және автоматты бақылау жүйесінің есебін ақпаратты қамтамасыз ету ......................................................................................


26

2.6

Техникалық қамтамасыздандыру ........................................................

29

2.7

Бағдарламалық қамтамасыздандыру ..................................................

30

2.8

Автоматтандыру құралдарын таңдау және бақылау мен реттеудің функционалды сүлбесінің сипаттамасы .............................................


33










3

ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ ................................................................

36

3.1

Автоматтандыруды ендіруге кеткен капиталды шығынды есептеу...................................................................................................


36

3.1.1

Өңдеушілер жалақысы ........................................................................

36

3.2

Құрастырушыға кеткен шығынды есептеу .........................................

37

3.3

Жылдық экономия мен экономикалық тиімділікті есептеу ..............

39

3.3.1

Жаңа жүйені ендіруге дейінгі сомманы пайдалану шығынын есептейміз .............................................................................................


39

3.3.2

АБЖ-ны пайдаланғаннан кейінгі эксплутациялық шығындары.....

40

3.4

Жылдық экономия .................................................................................

40

3.4.1

Жылдық экономиканың тиімділігі ..................................... ..............

41

3.5

Өтеу мерзімі............................................................................................

41










4

ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ...............................................................................

42

4.1

Еңбекті қорғау бойынша ұйымдық шаралары....................................

42

4.2

Өндірістік қауіптер мен зияндылықтарды талдау..............................

43

4.3

Сақтау шараларын қалыптастыру........................................................

45

4.3.1

Өртке қарсы шаралар...........................................................................

45

4.3.2

Ауа алмасуын ұйымдастыру...............................................................

46

4.3.3

Желдетуді ұйымдастыру.....................................................................

47

4.3.4

Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету..................................................

48

4.3.5

Жерге қосуды ұйымдастыру...............................................................

48

4.4

Конвертерлі бөлімдегі жарықтандыруды есептеу..............................

50













ҚОРЫТЫНДЫ.......................................................................................

54













ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ..................................................................... . ..

55



КІРІСПЕ


Ауа бассейінің сауығуға өскен талаптары және мыс штейіндерін конвертірлеу кезінде шикізатты комплекстті қолдану міндеттері көптеген мемлекеттердің мамандарын осы мәселелерді шешу үшін нығайтып жұмыс істетеді. Қазіргі көлденең конвертерлер осы күнгі талаптарға жауап бермейді және қалдық газдарды толық пайдалануын және комплексті қолдануын қамтамасыз етпейді.

Конвертерлі газдардың қолдануы тек 10-15% құрайды.

Конвертерлі қалдық газдарды қолданғанда құрамындағы күкірт ангидридінің төмен болуы күкірт қышқылын өндіру кезінде шығындарды көбейтеді, бұл газдарды қолдану тиімділігін төмендетеді.

Сыртқы ортаны сауығу және конвертерлі переделының газдылығын төмендетуінің бір жолы Ертіс комбинатына енгізілген газы жағынан бұрылып кететін конвертерлерді қолдану болып табылады.

Бұл жобада Ертіс полиметаллды комбинатындағы конвертердің газ құбырларына автоматтандырылған басқару жүйелерін құрылуы қарастырылады. Комбинаттың экономикалық орналасуы келесі факторлармен дәйектелген:

  • Шикізаттың бар болуы

  • Адам резервінің бар болуы

  • Отын-энергетикалық базаның бар болуы

  1   2   3   4   5



Похожие:

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі м. О.ӘУезов атындағы оңТҮстік қазақстан мемлекеттік университеті қашықтықтан білім беру институты Агротехнология кафедрасы Мамандығы : 050801 «Агрономия»
Азақстан республикасы білім және ғылым министрлігі м. О.ӘУезов атындағы оңТҮстік қазақстан
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы география оқу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік Университетінің Шымкент институты Тарих факультеті
Тәуелсіз Қазақстан және Түркия Республикасы арасындағы мәдениет пен ғылым саласындағы байланыстардың алғашқы кезеңдері
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconФ. 7 007 08 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі М. О. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Бастауыш мектепте филология пәндерін оқытудың теориясы мен
Республикасы Білім және ғылым министрлігі М. О. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconФ 7-007-03 Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі м. О.ӘУезов атындағы оңТҮстік қазақстан мемлекеттік университеті агроөнеркәсіптік институты агротехнология кафедрасы
Азақстан республикасы білім және ғылым министрлігі м. О.ӘУезов атындағы оңТҮстік қазақстан мемлекеттік университеті
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақстан Халықтар Достығы университеті
Тақырыбы: «Оңтүстік Қазақстан облысының экономикалық географиялық проблемалары және болашағы»
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей мемлекеттік педагогикалық институты инновациялық педагогикалық білім орталығының
Білімдендіру бағдарламалары байқауы Инновациялық педагогикалық білім орталығымен және Ғылым және халықаралық байланыстар бөлімі,...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы біЛім және ғылым министрлігі

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconФ 7 –007-02 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі iconФ-об-001/003 Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов