Диплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады icon

Диплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табыладыНазваниеДиплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады
страница7/8
Дата02.05.2013
Размер1.64 Mb.
ТипДиплом
скачать >>>
1   2   3   4   5   6   7   8
2004 жылғаАлматы қаласының бойынша салықтық түсімдері
Қосымша 2 Әуезов ауданының Салык комитетісп убл и к;іл ы к бюджст

2636 387,0

350 639,3

13,3

26 375.7

0.0

0,0

0.0

0,0

377016,0

14,3

ІНДы түлгаларга салынатын табыс салығы (50,0%)

293038,0

23840,0

8,1

699,0

0,0

0,0

0.0

0,0

24539,0

8,4

Іілмптік салық

228340,0

12647,3

5,5

741,7

0,0

0.0

0,0

0.0

13389,0

5,9

^ ЧПОРТТЫК. КПДПНДІК ГЛЖДЛР

0,1

0.1

-

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0
Ілршагаи ортаны ластаганы үшін толсмдср

0.0

0.0

-

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0
іалга бсруден, сатудан түсстін тусім

8302,0

1 359,5

16,4

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

1359,5

16,4

;млсксттік мсңшікті жексшслендірудсн түсстін түсім

0.0

0,1
0,1

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0
;рді сатудан түсстін түсім

0.0

0.0
0.0

0,0

0.0

0.0

0,0

0,0
^ ІЛІУЬЛИКЛЛЫҚ БЮДЖЕТКЕ ТОЛЕНЕТІН ЛЛЫМДЛР МЕН

0.0

5046,0

1

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

5046,0
иды тулғалардың табыс салынгы (5%)

293 036,0

23 840,0

8,1

699.0

0,0

0,0

0.0

0.0

24539,0

8,4

лсм козінсн усталатын табыс салыгы (100%)

418453,0

25051,0

6,0

887.0

0.0

0,0

0,0

0.0

25.918.0

6,2

сшксрлік К.ЫІШСТПСН аішалыск,аны үпіін жскс

61 842,0

3 859,0

6,4

147,0

0,0

0,0

0,0

0.0

4106,0

6,6

рсадыпл ., . '

934828,0-

53 377,7

5,7

3151,3

0.0

0.0

0,0

0,0

56529,0

6,0

,ІІк салыгы

135 157,0

2296.0

1.7

211,0

0,0

00

0.0

0,0

3177,0

2.4

ныды тулгаларга салынатын мүлік салыгы

90157.0

1 836.0

2,0

115,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1951,0

2.2

ке гулгаларга салыатын мулік салыгы

45 00,0,0

130.9

2,5

96,0

0.0

0.0

0.0

0.0 12260

27

р салыгы (барлыгы)

151 097,0

727.0

1.8

1 654 ,0

0.0

0,0

0.0

0.0

4381.0

2,1

цы туліадарга салынатыи жср салыгы

122924,0

2253,0

1,8

1 632.0

0,0

0,0

0.0

0.0

3885,0

3,2

кс тулгаларга салынатын жср садыгьі

28 173,0

175.0

1,7

22,0

0,0

0.0

0,0

0.0

497,0

1,8

ик қураллары салыгы (Гіарлыгы)

192712,0

11 647,0

6,0

1 570,0

0,0

0,0

0,0

13217,0

1,1

ІЧІ.І түлгалардың колік қүралдары салыгы

16571,0

1 366,0

8,2

24.0

6.6

0.0

0,0

0.0

1390,0

18

іскс түлгалардын колік күралдары салыгьі

176 141,0,

10281,0

5,8

1 546,0

0,0 ,

0,0

0,0

0,0

11827,0

6,7

]ы пайдаланганы ушін толсм

98,0

7,0

7,1

0,0

0,0

0,0

0.0

0.0

7.0

7,0

кс түлгадарды тірксгсні ушін алым

8090,0

2131,0

26,3

144,0

0.0

0.0

0,0

0.0

2275.0

28.0

кслсгсн қызмст түрлсрімсн аннальісуга қүкық үшін

17408,0

430.0

2,5

71,0

0.0

0.0

0.0

0,0

501,0

2,0

ды түлі'шіарды мсмлсксттік тіркегені үшш алым

166.0

7.0

4,2

0,0

0.0 0.0

0.0

0.0

7,0

4,2

шионлык сатулардан алынатын алым

107.0

70,0

65,4

0,0

0.0

0.0

0.0

0,0

70,0

65,0

Іыктарда тауарларлы сатута күкык ушін алым

90 8,02,0

7004.0

7,7

964,0

0,0, 0.0

0.0

0,0

7968,0

8,0

члсксттік баж

33476,0

901,0

2,7

91.0

0.0' 0,0

0.0

0.0

992,0

3,0

чпаган иртамы ластаіамы уіпім толсмдср (50%)

8 302,0

1 359,5

16,4

0,0

0.0 0,0

0,0

0,0

1359,5

16.0

)ЛІ пайлалаің қүқыкыгын сатудам түсетіи түсім

129999,0

2417,0

1.9

0,0

0.0

0.0

-0.0

0.0

2417,0

1,0

'-Ілскстпк мулікті жалі'а бсрулсн жонс сату.цан түсстін

882,0

0.0

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,0

0.0

ллскстшік мсншікті жсксшслсндірудсн түсстін түсім

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0.0лілікті Гиоджсткс толснстін ісіымдар мсн түрлі салық

40566.0

1 897.0

4.7

111,0

0.0

0.0

0.0

0.0

2012,0

58,0

Қосымша 3

1   2   3   4   5   6   7   8Похожие:

Диплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады iconДиплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады
Салық саясаты мемлекеттің әлеуметтік, саяси, экономикалық бағдарламаларын жүзеге асыру мақсатында мемлекеттік бюджетке ақшалай қаражаттардың...
Диплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады iconІ тарау. Салық жүйесіндегі жанама салықтардың мәні мен ролі Жанама салықтардың әлеуметтік-экономикалық мәні Қосылған құн салығының қызмет ету негізі Дамыған елдердегі жанама салық салу жүйесі ІІ тарау
Салық салу механизмі кез келген экономикалық жүйедегі күрделі мәселенің бірі. Салық салу мемлекеттік реттеудің маңызды әдісі болып...
Диплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады iconІ тарау. Салық жүйесіндегі жанама салықтардың мәні мен ролі Жанама салықтардың әлеуметтік-экономикалық мәні Қосылған құн салығының қызмет ету негізі Дамыған елдердегі жанама салық салу жүйесі ІІ тарау
Салық салу механизмі кез келген экономикалық жүйедегі күрделі мәселенің бірі. Салық салу мемлекеттік реттеудің маңызды әдісі болып...
Диплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады iconІ тарау. Салық жүйесіндегі жанама салықтардың мәні мен ролі Жанама салықтардың әлеуметтік-экономикалық мәні Қосылған құн салығының қызмет ету негізі Дамыған елдердегі жанама салық салу жүйесі ІІ тарау
Салық салу механизмі кез келген экономикалық жүйедегі күрделі мәселенің бірі. Салық салу мемлекеттік реттеудің маңызды әдісі болып...
Диплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады iconI тарау қосылған құнға салынатын салықтың теориялық негiздерi
Кез-келген мемлекетте экономиканың нарықтық жолмен дамуына, тұрақты экономиканың қалыптасуына аса маңызды рөл салыққа берiледi, салық...
Диплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады iconЖоспар Кіріспе 3 1-Тарау. Заңды тұлға ұғымы, түрлері және құқық қабілеттілігі
Азаматтық құқық Қазақстан Республикасының құқық салаларының бірі болғандықтан күнделікті тыныс-тіршілікпен, сондай-ақ азаматтардың,...
Диплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады iconЖоспар: Кіріспе Салық және салық салудың есебі
Оның мазмұнын төмендегідей маңызды терминдер сипаттайды: салық міндеттемесінің есебі, міндеттеме тәсілімен табыс салығының есебі,...
Диплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады iconДиплом жұмысының әдістемелік негізін Қазақстан Республикасының заңдары, ережелері, шетелдік және отандық заңгерлердің ғылыми еңбектері, оқулықтар, мерзімді басылымдардың мәліметтері құрайды

Диплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады iconДиплом жұмысының әдістемелік негізін Қазақстан Республикасының заңдары, ережелері, шетелдік және отандық заңгерлердің ғылыми еңбектері, оқулықтар, мерзімді басылымдардың мәліметтері құрайды

Диплом жұмысының зерттелу объектісі Қазақстан Республикасының салық жүйесіндегі жанама салықтың бірі акциз болып табылады iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
Диплом жобасында зерттелетін мәселелердің тізімі немесе диплом жұмысының қысқаша мазмұны
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов