Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі министерство образования и науки республики казахстан icon

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі министерство образования и науки республики казахстанНазваниеҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі министерство образования и науки республики казахстан
страница1/3
Дата21.02.2014
Размер431.63 Kb.
ТипДокументы
скачать >>>
  1   2   3

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN


АЛМАТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ALMATY TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

«ТАМАҚ, ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІПТЕРІ МЕН ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ

ИНДУСТРИЯНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ»

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ

17-18 қазан 2013 жыл


ПРОГРАММА

^ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ, ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА»

17-18 октября 2013 года


PROGRAM

^ OF INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE

"INNOVATIVE DEVELOPMENT OF FOOD, LIGHT

AND HOSPITALITY INDUSTRY"

October 17-18, 2013


^ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ

 • Кулажанов Т.К. – т.ғ.д., профессор, АТУ президенті, төраға;

 • Нурахметов Б.К. – т.ғ.д., профессор, бірінші проректор, төраға орынбасары;

 • Кизатова М.Ж. – т.ғ.д., профессор, ғылым және инновациялар жөніндегі проректор, төраға орынбасары;

 • Жилисбаева Р.О. – т.ғ.д., профессор, ЖӨжДФ деканы;

 • Байболова Л.К. – т.ғ.д., профессор, ИжАТФ деканы;

 • Жангуттина Г.О. – э.ғ.к., АТУ профессоры, ЭжБФ деканы;

 • Таева А.М. – т.ғ.к., АТУ профессоры, ТӨФ деканы;

 • Изтаев А.И. – т.ғ.д., академик, ТТ ҒЗИ директоры;

 • Козыбаев А.К. – х.ғ.к., ТБ ҒЗИ директоры;

 • Ералиева М.Ж. – т.ғ.к., КЖӨ ҒЗИ директоры.


^ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

 • Кулажанов Т.К. – д.т.н., профессор, президент АТУ, председатель;

 • Нурахметов Б.К. – д.т.н., профессор, первый проректор, зам.председателя;

 • Кизатова М.Ж. – д.т.н., профессор, проректор по науке и инновациям, зам.председателя;

 • Изтаев А.И. – академик НАН РК, д.т.н., директор НИИ ПТ;

 • Жилисбаева Р.О. – д.т.н., профессор, декан ФЛПиД;

 • Байболова Л.К. – д.т.н., профессор, декан ФИиИТ;

 • Жангуттина Г.О. – к.э.н., профессор АТУ, декан ФЭиБ;

 • Таева А.М. – к.т.н., профессор АТУ, декан ФПП;

 • Козыбаев А.К. – к.х.н., директор НИИ ПБ;

 • Ералиева М.Ж. – к.т.н., директор НИИ ПЛП.


^ ORGANIZING COMMITTEE OF CONFERENCE

 • Kulazhanov T.K. – Dr, prof., President of ATU, Chairman;

 • Nurakhmetov B. К. – Dr, prof., First Vice Rector, Vice Chairman;

 • Kizatova M. Zh. – Dr, prof., Vice Rector for Sciences and Innovations, Vice Chairman;

 • Zhilisbayeva R.О. – Dr, prof.,Dean of Light Industry and Design Faculty;

 • Baibolova L.К. – Dr, prof., Dean of Engineering and Informational Technologies Faculty;

 • Zhanguttina G.О. – Cand. for Econ.Sc., prof. of ATU, Dean of Economic and Business Faculty;

 • Taeva А.М. – Cand. for Techn.Sc., prof. of ATU, Dean of Food Production Faculty;

 • Iztayev А.I. – Dr, academician, Director of Scientific Research Institute;

 • Kozibayev А.К. – Cand. For Chem.Sc., Director of Scientific Research Institute of Food Safety;

 • Eraliyeva М.Zh. – Cand. for Techn.Sc, Director of Scientific Research Institute of Light Industry.


Алматы технологиялық университетінің

^ «ТАМАҚ, ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІПТЕРІ МЕН ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ

ИНДУСТРИЯНЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУЫ»

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының

БАҒДАРЛАМАСЫӨткізілетін орыны:

Қазақтан Республикасы, Алматы қаласы,

Алматы технологиялық университеті

Төле би көшесі, 100, Бас оқу корпусы,

Фуркат көшесі, 348/4, 3-оқу корпусы


Ұйымдастырушы: Алматы технологиялық университеті

Өткізілетін күндері: 17-18 қазан 2013 жыл (бейсенбі, жұма)

^ Жұмыс тілдері: Қазақ, орыс, ағылшын


2013 жылдың 17 қазаны


9.00 – 9.30


Конференцияға қатысушыларды тіркеу


9.30 – 10.00


Алматы технологиялық университеті ғалымдарының ғылыми жетістіктерінің көрмесімен танысу

^ ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС


10.00 – 10.05


Халықаралық конференцияның ресми ашылуы

Модератор: Алматы технологиялық университетінің президенті Құлажанов Талғат Құралбекұлы


10.05 – 10.15

Steve Hayes - доктор, профессор, Манчестер Метрополитен университетінің «Жеңіл өнеркәсіп» кафедрасының меңгерушісі, (Ұлыбритания) «Ұлыбритания жеңіл өнеркәсібіндегі жаңа технологиялар».


10.15-10.25

Doh Song Jun – доктор, профессор, KITECH өнеркәсіп технологиялары институтының «Тоқылмаған материалдар» департаментінің директоры (Оңтүстік Корея, Сеул қ.) «Қорғаныстық киімдерді жобалау саласындағы корей ғалымдарының жетістіктері».


10.25-10.35

Красимир Илиев Друмев – доктор, доцент, Габрово техникалық университетінің «Текстилді техника және технология» кафедрасының меңгерушісі (Болгария) «Velcro - идея, жаратылыс, қолданыс».


10.35-10.45

Кучменко Татьяна Анатольевна - х.ғ.д., профессор, Воронеж мелекеттік инженерлік технологиялар университетінің «Физикалық және аналитикалық химия» кафедрасының меңгерушісі (Ресей) «Тағам өнімдерінің иісін және оның өзгеру динамикасын интегралды бағалауға арналған жаңа буынды аналитикалық құрал».


10.45-10.55

Шаймерденова Даригаш Арыновна – т.ғ.к., ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу Қазақ ғылыми-зерттеу институтының бас директоры (Қазақстан, Астана қ.) «Бидай шикізаттарын терең өңдеудің перспективалы технологиялары».


10.55-11.05

Мокеева Наталия Сергеевна – т.ғ.д., профессор, Новосібірск технологиялық институтының «Тігін бұйымдары технологиясы» кафедрасының меңгерушісі (Ресей) «Дизайн саласындағы мамандарды оқытудағы қазіргі заман тәсілдемелері».


11.05 – 11.15


Новосібірск технологиялық институты мен Алматы технологиялық университетінің жас дизайнерлерінің топтамаларының көрінісі


11.15-11.30


Кофе-брейк


11.30-13.00


Семинар

Steve Hayes - доктор, профессор, Манчестер Метрополитен университетінің «Жеңіл өнеркәсіп» кафедрасының меңгерушісі (Ұлыбритания) «Матаның механикалық қасиеттеріне байланысты бұйымдарды тігу үдерістерін болжау» (Кіші акт залы).

^ Дөңгелек үстел

Кучменко Татьяна Анатольевна - х.ғ.д., профессор, Воронеж мелекеттік инженерлік технологиялар университетінің «Физикалық және аналитикалық химия» кафедрасының меңгерушісі (Ресей) «Тағам өнімдері мен шикізаттың қауіпсіздігін бақылаудың қазіргі заман әдістері». Тағам өнімдерінің иісін бағалайтын «Электронный нос» құралының көрсетілімі (Мәжіліс залы).


13.00 – 14.00


Түскі ас


14.00 – 17.00


^ СЕКЦИЯЛЫҚ МӘЖІЛІСТЕР17.00-19.00


Қонақтарға ресми кешкі ас (АТУ салтанат залы)


2013 жылдың 18 қазаны


10.00-10.20


10.20-11.50


Етті өңдейтін оқу-ғылыми орталықтың салтанатты ашылуы


Мастер-класс

Ұзақов Ясин Маликовичт.ғ.д., Алматы технологиялық университетінің «Тағам өнімдері технологиясы» кафедрасының профессоры «Инновациялық технологиялар бойынша жаңа ет өнімдерінің өндірісі» (3Б корпусы, 108ауд.).


10.20-11.50

Семинар

Мокеева Наталия Сергеевна – т.ғ.д., профессор, Новосібірск технологиялық институтының «Тігін бұйымдары технологиясы» кафедрасының меңгерушісі (Ресей) «Спорттың белсенді түрлеріне арналған киімдердегі инновациялық технологиялар» (3Б корпусы, акт залы).


12.00-13.00


^ ҚОРЫТЫНДЫ ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІС

Баяндамаларды талқылау және шешім қабылдау.

Алматы технологиялық университетінің президенті

Құлажанов Талғат Құралбекұлының қорытынды сөзі

(3Б корпусы, Мәжіліс залы)
ПРОГРАММА

международной научно-практической конференции

^ «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПИЩЕВОЙ, ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА»

Алматинского технологического университета


^ Место проведения:


Республика Казахстан, г. Алматы

Алматинский технологический университет

Главный учебный корпус, ул. Толе би, 100,

3 учебный корпус, ул. Фурката 348/4Организатор: Алматинский технологический университет

Дата проведения: 17-18 октября 2013 года (четверг, пятница)

^ Рабочие языки: Казахский, русский, английский


17 октября 2013 года

(главный корпус, ул.Толе би, 100)


9.00 – 9.30


Регистрация участников конференции


9.30- 10.00


Осмотр выставки научных достижений ученых Алматинского технологического университета

^ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ


10.00 – 10.05


Официальное открытие Международной конференции

Модератор: Президент Алматинского технологического

университета Кулажанов Талгат Куралбекович


10.05 – 10.15


Steve Hayesдоктор, профессор, заведующий кафедрой «Легкая промышленность», Манчестер Метрополитен университета (Великобритания) «Новейшие технологии в легкой промышленности Великобритании».


10.15-10.25

Doh Song Jun – доктор, профессор, директор Департамента нетканых материалов института промышленных технологий KITECH (Южная Корея, г.Сеул) «Достижения корейских ученых в области проектирования защитной одежды».


10.25-10.35

Красимир Илиев Друмев – доктор, доцент, заведующий кафедрой "Текстильная техника и технология" технического университета Габрово (Болгария) «Velcro - идея, естество, применение».


10.35-10.45

Кучменко Татьяна Анатольевна - д.х.н., профессор, заведующая кафедрой «Физическая и аналитическая химия» Воронежского государственного университета инженерных технологий (Россия) «Аналитические приборы нового поколения для интегральной оценки запаха пищевых продуктов и динамики его изменения».


10.45-10.55

Шаймерденова Даригаш Арыновна - к.т.н., генеральный директор Казахского научно-исследовательского института переработки сельскохозяйственной продукции (Казахстан, г.Астана) «Перспективные технологии глубокой переработки зернового сырья».


10.55-11.05

Мокеева Наталия Сергеевна - д.т.н., профессор, заведующая кафедрой «Технология швейных изделий» Новосибирского технологического института (Россия) «Современные подходы к обучению специалистов в области дизайна».


11.05 – 11.15Презентация коллекции моды молодых дизайнеров Новосибирского технологического института и Алматинского технологического университета


11.15-11.30


Кофе-брейк


11.30-13.00


Семинар

Steve Hayesдоктор, профессор, заведующий кафедрой «Легкая промышленность», Манчестер Метрополитен университета (Великобритания) «Прогнозирование процесса пошива изделий в зависимости от механических свойств ткани» (Малый актовый зал).

^ Круглый стол

Кучменко Татьяна Анатольевна - д.х.н., профессор, заведующая кафедрой «Физическая и аналитическая химия» Воронежского государственного университета инженерных технологий (Россия) «Современные методы контроля безопасности пищевых продуктов и сырья». Презентация прибора для оценки запаха пищевых продуктов «Электронный нос» (Конференц-зал).


13.00 – 14.00


Обед


14.00 – 17.00


Секционные заседания


17.00-19.00


Ужин для гостей


18 октября 2013 года

(3 корпус, ул. Фурката 348/4)


10.00-10.20


10.20-11.50

Торжественное открытие «Учебно-научного центра по переработке мяса».


Мастер-класс

Узаков Ясин Маликовичд.т.н, профессор кафедры «Технология продуктов питания», Алматинского технологического университета «Производство новых мясопродуктов по инновационной технологии» (3Б корпус, ауд.108).


10.20-11.50

Семинар

Мокеева Наталия Сергеевна - д.т.н., профессор, заведующая кафедрой «Технология швейных изделий» Новосибирского технологического института (Россия) «Инновационные технологии в одежде для активных видов спорта» (3Б корпус, Актовый зал).
12.00-13.00


^ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:


Обсуждение докладов и принятие решений.

Заключительное выступление президента Алматинского технологического университета Кулажанова Талгата Куралбековича (3Б корпус, Актовый зал).PROGRAM

of International Research and Practice Conference

^ "INNOVATIVE DEVELOPMENT OF FOOD, LIGHT

AND HOSPITALITY INDUSTRY"

Almaty Technological UniversityLocation:


100 Tole bi street, Main Building,

Almaty, the Republic of Kazakhstan,

Almaty Technological University,

348/4 Furqat street, Building №3Organizer: Almaty Technological University

Date: October 17-18, 2013 (Thursday, Friday)

Working languages: Kazakh, Russian, English


October 17, 2013


9.00 – 9.30


Registration of participants

9.30 – 10.00


Exhibition of scientific achievements scientists of Almaty Technological University and production of partner-enterprises

^ PLENARY SESSION


10.00 – 10.05


Official opening of the International Conference

Moderator: President of Almaty Technological University Kulazhanov Talgat Kuralbekovich


10.05 – 10.15

Steve Hayes - doctor, professor, head of light industry department, Manchester Metropolitan university (Great Britain) «New technologies in the light industry of Great Britain».10.15-10.25

Doh Song Jundoctor, professor, director of industrial nonwovens technology institute KITECH (South Korea, Seoul) "The achievements of Korean scientists in the design of protective clothing".


10.25-10.35

Drumev Krasimir Iliev - assosiate professor, head of the chair "Technical textile and technology" technical university of Gabrovo, (Bulgaria) About the Velcro – idea, nature and application.


10.35-10.45

Kuchmenko Tatyana Anatoliyevna doctor of chemical sciences, professor, head of the chair "Physical and Analytical Chemistry", Voronezh state university of engineering technologies (Russia) "Analytical tools of the new generation for integrated assessment of food smell and the dynamic of its change".


10.45-10.55

Shaimerdenova Darigash Arynovnacandidate for technical sciences, general director of the Kazakh research institute for the processing of agricultural products (Kazakhstan, Astana) "Advanced technologies of deep processing of raw grain".


10.55-11.05

Mokeyeva Natalya Sergeyevna doctor of technical sciences, professor, head of chair "Technology of finishing production" Novosibirsk technology institute (Russia) "Modern approaches of specialists training in the field of design".


11.05 – 11.15


Presentation of young fashion designers’ collection from Novosibirsk Technical Institute and Almaty Technological University


11.15-11.30


Coffee Break

11.30-13.00


Seminar

Steve Hayes - doctor, professor, head of "Light industry" department, Manchester Metropolitan university (UK) "Forecasting the process of tailoring products depending on the mechanical properties of the tissue" (Assembly Hall).


11.30-13.00


Round table

Kuchmenko Tatyana Anatolyevna - dr. of chemical sciences, professor, head of the chair "Physical and Analytical Chemistry", Voronezh state university of engineering technologies (Russia) "Modern methods of monitoring of food safety and raw materials." Presentation of the instrument for assessing smell of food products" electronic nose" (Conference Hall).


13.00 – 14.00


Lunch

14.00 – 17.00


^ BREAKOUT SESSIONS

17.00-19.00


Dinner for guests


October 18, 2013


10.00-10.20


10.20-11.50


The grand opening of the "Education and Research Center for processing of meat"

Master Class

Uzakov Yasin Malikovich - d.t.s., professor of "Food Technology" Department, Almaty Technological University "The production of meat products using innovative new technologies" (3B building class.108).


10.20-11.50


Workshop

Mokeeva Natalia Sergeevna - Professor, Head of Department "Technology of garments" of the Novosibirsk Institute of Technology (Russia) "Innovative technologies in clothing for active sports" (3B building, Assembly Hall).

^ CLOSING PLENARY


12.00-13.00


Discussion and decision-making.

The final speech of the president of the Almaty technological university Kulazhanov Talgat Kuralbekovich (3B building, Assembly Hall)
  1   2   3

Похожие:

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі министерство образования и науки республики казахстан iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі министерство образования и науки республики казахстан
...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі министерство образования и науки республики казахстан iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі м. О.ӘУезов атындағы оңТҮстік қазақстан мемлекеттік университеті қашықтықтан білім беру институты Агротехнология кафедрасы Мамандығы : 050801 «Агрономия»
Азақстан республикасы білім және ғылым министрлігі м. О.ӘУезов атындағы оңТҮстік қазақстан
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі министерство образования и науки республики казахстан iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы география оқу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі министерство образования и науки республики казахстан iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік Университетінің Шымкент институты Тарих факультеті
Тәуелсіз Қазақстан және Түркия Республикасы арасындағы мәдениет пен ғылым саласындағы байланыстардың алғашқы кезеңдері
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі министерство образования и науки республики казахстан iconФ. 7 007 08 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі М. О. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті Бастауыш мектепте филология пәндерін оқытудың теориясы мен
Республикасы Білім және ғылым министрлігі М. О. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі министерство образования и науки республики казахстан iconФ 7-007-03 Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі м. О.ӘУезов атындағы оңТҮстік қазақстан мемлекеттік университеті агроөнеркәсіптік институты агротехнология кафедрасы
Азақстан республикасы білім және ғылым министрлігі м. О.ӘУезов атындағы оңТҮстік қазақстан мемлекеттік университеті
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі министерство образования и науки республики казахстан iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақстан Халықтар Достығы университеті
Тақырыбы: «Оңтүстік Қазақстан облысының экономикалық географиялық проблемалары және болашағы»
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі министерство образования и науки республики казахстан iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей мемлекеттік педагогикалық институты инновациялық педагогикалық білім орталығының
Білімдендіру бағдарламалары байқауы Инновациялық педагогикалық білім орталығымен және Ғылым және халықаралық байланыстар бөлімі,...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі министерство образования и науки республики казахстан iconҚазақстан республикасы біЛім және ғылым министрлігі

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі министерство образования и науки республики казахстан iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzbydocs.com 2000-2015
При копировании материала укажите ссылку.
обратиться к администрации
Документы